TRANG THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Công Văn số 8186/UBND-KGVX ngày thứ 6 mon 1hai năm 2021 về việcthường xuyên thực hiện xét nghiệm để khoảng kiểm tra COVID-19

Công văn số 7633/UBND-SYT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân đô thị TPhường. Đà Nẵng về bài toán các giải pháp phòng, phòng dịch trên phường An Hải Bắc cùng phường Nại Hiên Đông,quận Sơn Trà

*

*

*

Công vnạp năng lượng số 7503/UBND-SYT ngày thứ 6 mon 1một năm 2021 của UBND đô thị TP Đà Nẵng về bài toán xét nghiệm trung bình rà Covid-19

Công văn uống số 7257/UBND-KGVX ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố TP Đà Nẵng về Việc Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vào quy trình hiện nay

Công văn uống số 6992/UBND-KGVX ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân đô thị về việcgiải pháp triển khai vận dụng PC-COVID quốc gia trên địa phận thành thị Đà Nẵng

Quyết định số 6900/UBND-KGVX ngày 12 mon 10 năm 2021 của UBND thành phố vềHướng dẫn tạm thời phương án chống, chống dịch COVID-19 so với bạn dân đến/về TPhường TP Đà Nẵng trường đoản cú những địa phương thơm khác

Quyết định số 6603/UBND-KGVX ngày 29 mon 9 năm 2021 của UBND tỉnh thành về Hướng dẫn về Việc công dân vào thành phố

Quyết định số 6589/UBND-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân đô thị về vận dụng trong thời điểm tạm thời một số phương án chống, phòng dịch COVID-19 vào tình trạng hiện nay29

.

Bạn đang xem: Trang thông tin đà nẵng

Công văn uống số 464-CV/BTGTU ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về vấn đề Khản trương tuyên truyền triển khai triển khai tàn khốc những biên pháp cấp bách chống, phòng dịch COVID-19 vào tình trạng cung cấp bách

13

*

Công Vnạp năng lượng số 57/BCĐ-SYT của Ban lãnh đạo phòng phòng dịch Covid-19 v/v kết hợp triển khai những phương án phòng, chông dịch Covid -19

Công văn uống số 2938/UBND-KGVX của UBND thành thị v/v tạm dừng một trong những hoat đụng vẫn chuyển

Công văn số 2707/UBND-KGVX của UBND tỉnh thành V/v liên tục ngừng hình thức dịch vụ để phòng, phòng dịch Covid-19

Công văn uống số 2581/UBND-KGVX của Ủy Ban Nhân Dân thành phố V/v tạm ngưng những hoạt động không rất cần thiết để chống, phòng dịch Covid-19

Công văn uống số 2519/UBND-KGVX của UBND thị thành về Việc Tiếp tục bức tốc phòng, phòng dịch COVID-19

Công văn số 1149/UBND-SYT của Ủy Ban Nhân Dân thị trấn V/v thường xuyên triển khai quyết liệt công tác làm việc chống, chống dịch Covid-19

Công vnạp năng lượng số 969/UBND-KGVX của Ủy Ban Nhân Dân thị thành V/v tiếp tục giải pháp xử lý nghiêm những ngôi trường hợp vi phạm những phương án phòng, chống dịch Covid-19 bên trên địa bàn thành phố

Công văn uống số 932/UBND-SYT của UBND đô thị V/v thường xuyên tăng tốc công tác chống, kháng dịch Covid-19 sau lúc Tết ngulặng đán 2021

Công văn uống số 888/UBND-SYT của Ủy Ban Nhân Dân đô thị V/v thường xuyên khốc liệt tăng cường công tác làm việc chống, chống dịch

Công văn uống số 778/UBND-SYT ngày 05 mon 02 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố

*

*
– Công vắn về việc thường xuyên khốc liệt triển khởi công tác phòng, kháng dịch COVID-19 của UBND đô thị ngày 28 tháng 01 năm 2021

– Công văn uống về Tăng cường công tác phòng kháng dịch Covid-19 của Thành uỷ TPhường. Đà Nẵng ngày thứ 7 mon 0một năm 2021

*

*

– Công vnạp năng lượng số 6346/UBND-VHXH của Ủy Ban Nhân Dân thành thị về câu hỏi V/v gửi trạng thái vận động thông thường bởi vì kiểm soát điều hành được nguy cơ tiềm ẩn lây truyền dịch bệnh lây lan COVID-19 bên trên địa bàn TP.. (bỏ ra tiết)

Công vnạp năng lượng số 6211/UBND-VHXH của UBND thị trấn về việcáp dụng các phương án chống, kháng dịch COVID – 19 bên trên địa phận TP. (đưa ra tiết)

*

*

*

*

*

– Quyết định về Việc phát hành Hướng dẫn chống, phòng và tấn công gia nguy cơ lây truyền COVID-19 trên hộ gia đình (đưa ra tiết)

– Công văn uống về Việc Hướng dẫn chống kháng bệnh dịch lây lan COVID-19 tại nơi thao tác, cam kết túc xá của fan lao động (chi tiết)

– Công văn uống về câu hỏi thực hiện nghiêm công tác chống, kháng dịch covid-19 trên Toà nhà Trung chổ chính giữa Hành chủ yếu thị trấn (đưa ra tiết).

– Đẩy mạnh khỏe tuyên truyền, phổ biến giáo dục điều khoản về chống, phòng dịch COVID-19 (đưa ra tiết).

Xem thêm: +8 Máy Chấm Công Tốt Nhất Hiện Nay 2021? Tốp 5 Máy Chấm Công Tốt Nhất Hiện Nay

– Tiếp tục khẩn trương triển bắt đầu khởi công tác chống, kháng bệnh dịch lây lan Covid -19 (chi tiết)

– Quyết liệt tiến hành các phương án chống, phòng dịch Covid -19 trong thực trạng mới trên địa phận thành thị Đà Nẵng (bỏ ra tiết).

– Thành lập Bệnh viện dã chiến trực ở trong Ssinh hoạt Y tế trên Trung trọng điểm Y tế thị xã Hoà Vang nhằm thu dung điều trị người mắc bệnh COVID-19 (bỏ ra tiết).

– Tiếp tục triển bắt đầu khởi công tác chống, phòng dịch COVID-19 vào tình trạng bắt đầu (đưa ra tiết)