TO WHAT EXTENT LÀ GÌ

Agree or Disagree

1.To the extent tức thị gì? Và những từ tương quan đến từ này

To the extent of tức là tới tầm đến nỗi (so strongly that)

Ví dụ:

Some people hold their beliefs very strongly, even lớn the extent of being prepared khổng lồ go lớn prison for them.Sales have fallen badly this year, khổng lồ the extent that we will have to lớn cthua trận some of our shops.

Bạn đang xem: To what extent là gì

lớn some extent: partly

Ví dụ: To some extent, she was responsible for the accident.

lớn what extent? đến cả độ nào

Ví dụ:

To what extent will the budget have khổng lồ be modified? (budget sẽ được điều chỉnh đến mức như thế nào nhỉ)To what extent bởi you think he’s aware of the problem? (em nghĩ rằng anh ấy nhận ra sự việc tại mức nào)The full extent of the damage only became evident the following morning.He unwound the rope lớn its full extent.Ethiopia &, to a lesser extent, Kenya will be badly affected by the drought.The mood of the meeting turned solemn when the extent of the problem became known.The extent of the flooding can only be fully appreciated when viewed from the air.

Xem thêm: Săn Lông Vũ Nhặt Ở Đâu - Mã Ghi Auto Nhặt Skill Lông Vũ Hhht

2. To what extent bởi vì you agree or disagree nghĩa là gì?

Sau khi vẫn gọi bản chất của vụ việc của từ extent (sẽ có được mức độ nhẹ, táo tợn, vừa vừa) thì thuận lợi gọi được To what extent vày you agree or disagree Tức là Ở MỨC ĐỘ NÀO EM ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý CÂU ĐỀ CHO?

có nghĩa là em gật đầu đồng ý hoàn toàn (fully agree)

hay bội nghịch đối hoàn toàn (fully disagree)

giỏi em bố đề xuất, nửa gật đầu đồng ý, nửa không gật đầu đồng ý (partly agree)

3. To what extent bởi vì you agree or disagree xuất xắc Do you agree or disagree hầu như đồng nhất.

Nếu đã gọi bản chất nghĩa trên, đang thuận lợi hiểu rõ rằng To what extent vì you agree or disagree tuyệt Do you agree or disagree cũng giống như nhau, phần lớn thuộc dạng Opinion essay vào IELTS WRITING TASK 2

Và cũng sẽ có 3 bí quyết viết (theo hình thức OPINION ESSAY)

Totally agreeTotally disagreePartly agree

BỘ ĐỀ THI IELTS WRITING 2020 CỦA LINGO CONNECTOR BIÊN SOẠNCÁCH VIẾT NHANH TRONG IELTS WRITINGCÁC DẠNG ĐỀ & TOPIC TRỌNG TÂM ÔN IELTS WRITING TASK 1 và 2 10 Lỗi hay gặp vào IELTS Writing


 LINGO CONNECTOR 
*
 195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p17, Q. Bình Thạnh.
 Hotline: 0287 303 8596