Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________ Số: 22/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính p" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________ Số: 22/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính p" />

THÔNG TƯ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THCS

cầm tắt văn bản VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ nội dung MIX tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản exposedjunction.com với đăng cam kết sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư đánh giá học sinh thcs

">Theo dõi hiệu lực VB
chia sẻ qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________

Số: 22/2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc _______________________

Hà Nội, ngày đôi mươi tháng 7 năm 2021


Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Trung học;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư vẻ ngoài về review học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.


1. Thông bốn này quy định về đánh giá công dụng rèn luyện và học tập của học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học nhiều (sau đây gọi tầm thường là học tập sinh), gồm những: đánh giá công dụng rèn luyện và học tập của học tập sinh; sử dụng công dụng đánh giá; trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Thông tư này áp dụng đối với trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có không ít cấp học, trường chăm biệt, cơ sở giáo dục và đào tạo khác triển khai Chương trình giáo dục phổ thông do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành (sau đây điện thoại tư vấn là Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông), cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân có liên quan.
1. Đánh giá kết quả rèn luyện với học tập của học sinh là chuyển động thu thập, phân tích, xử lí thông tin trải qua quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, thừa nhận xét quy trình rèn luyện cùng học tập của học sinh trong các môn học bắt buộc, môn học tập tự chọn, chuyển động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương (sau phía trên gọi bình thường là môn học) trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; bốn vấn, phía dẫn, động viên học sinh; xác thực kết quả đã đạt được của học tập sinh; báo tin phản hồi mang đến giáo viên và học viên để điều chỉnh quá trình dạy học và giáo dục đào tạo (sau đây gọi chung là dạy học).
2. Đánh giá liên tục là chuyển động đánh giá hiệu quả rèn luyện cùng học tập của học sinh diễn ra trong quy trình thực hiện vận động dạy học tập theo yêu ước cần đã đạt được quy định vào Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; cung cấp thông tin phản hồi mang lại giáo viên và học sinh để kịp thời điều chỉnh trong quá trình dạy học; hỗ trợ, xúc tiến sự hiện đại của học tập sinh; xác thực kết quả giành được của học viên trong quy trình thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện với học tập.
3. Đánh giá định kì là vận động đánh giá công dụng rèn luyện và học tập sau đó 1 giai đoạn trong thời hạn học nhằm xác minh mức độ dứt nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; đưa tin phản hồi cho cán bộ làm chủ giáo dục, giáo viên, học viên để điều chỉnh vận động dạy học; xác thực kết quả có được của học tập sinh.
Điều 3. Mục đích đánh giáĐánh giá chỉ nhằm xác minh mức độ xong xuôi nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh theo yêu ước cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; cung cấp tin chính xác, kịp lúc để học viên điều chỉnh vận động rèn luyện cùng học tập, cán bộ làm chủ giáo dục và giáo viên điều chỉnh vận động dạy học.
Điều 4. Yêu mong đánh giá

1. Đánh giá địa thế căn cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định vào Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.
2. Đánh giá bảo vệ tính chủ yếu xác, toàn diện, công bằng, trung thực với khách quan.
3. Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ năng và quy định khác nhau; phối hợp giữa reviews thường xuyên và review định kì.
4. Đánh giá vì sự tân tiến của học tập sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện cùng học tập của học tập sinh; không so sánh học viên với nhau.
Chương IIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Điều 5. Hình thức đánh giá
1. Đánh giá bởi nhận xét
a) giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để dấn xét việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học tập sinh; thừa nhận xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế chủ yếu của học viên trong quy trình rèn luyện với học tập; tấn công giá kết quả rèn luyện với học tập của học sinh.
b) học viên dùng vẻ ngoài nói hoặc viết để tự dấn xét về việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện và học tập, sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế hầu hết của phiên bản thân.
c) bố mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức, cá thể có gia nhập vào quy trình giáo dục học sinh đưa thông tin phản hồi về việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học tập sinh.
d) Đánh giá bởi nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học viên được sử dụng trong review thường xuyên, review định kì thông qua các vẻ ngoài kiểm tra, reviews việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh phù hợp với đặc điểm của môn học.
2. Đánh giá bởi điểm số
a) Giáo viên dùng điểm số để đánh giá tác dụng rèn luyện và học tập của học sinh.
b) Đánh giá bằng điểm số được áp dụng trong review thường xuyên, reviews định kì trải qua các bề ngoài kiểm tra, review việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh phù hợp với tính chất của môn học.
3. Hình thức đánh giá đối với các môn học
a) Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học: giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục đào tạo của địa phương, chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp; hiệu quả học tập theo môn học tập được đánh giá bằng dìm xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.
b) Đánh giá bởi nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học tập trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông, trừ những môn học phương pháp tại điểm a khoản này; công dụng học tập theo môn học tập được review bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu thực hiện thang điểm khác thì nên quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy cho chữ số thập phân đầu tiên sau khi làm tròn số.
Điều 6. Đánh giá bán thường xuyên
1. Đánh giá liên tiếp được thực hiện thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập.
2. Đối với cùng một môn học, mỗi học viên được kiểm tra, review nhiều lần, vào đó lựa chọn 1 số lần kiểm tra, đánh giá phù hợp với tiến trình dạy học tập theo kế hoạch giáo dục đào tạo của tổ chuyên môn, ghi công dụng đánh giá bán vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong vấn đề đánh giá tác dụng học tập môn học theo giải pháp tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này, như sau:
a) Đối với môn học đánh giá bằng dấn xét (không bao gồm cụm siêng đề học tập tập): mỗi học tập kì lựa chọn 02 (hai) lần.
b) Đối cùng với môn học đánh giá bằng thừa nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số (không bao hàm cụm siêng đề học tập tập), lựa chọn số điểm reviews thường xuyên (sau trên đây viết tắt là ĐĐGtx) trong mỗi học kì như sau:- Môn học gồm 35 tiết/năm học: 02 ĐĐGtx.- Môn học bao gồm trên 35 tiết/năm học đến 70 tiết/năm học: 03 ĐĐGtx.- Môn học tất cả trên 70 tiết/năm học: 04 ĐĐGtx.
3. Đối với các chuyên đề học hành của môn học tập ở cấp cho trung học phổ thông, mỗi học sinh được kiểm tra, review theo từng chuyên đề học tập, trong các số đó chọn công dụng của 01 (một) lần kiểm tra, nhận xét làm công dụng đánh giá chỉ của cụm chuyên đề học tập. Tác dụng đánh giá bán của các chuyên đề học hành của môn học được xem là tác dụng của 01 (một) lần đánh giá thường xuyên của môn học tập đó với ghi vào sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (theo lớp học) để áp dụng trong vấn đề đánh giá công dụng học tập môn học tập theo nguyên lý tại khoản 1 Điều 9 Thông bốn này.
Điều 7. Đánh giá chỉ định kì

1. Đánh giá định kì (không thực hiện đối với cụm siêng đề học tập), gồm đánh giá giữa kì và reviews cuối kì, được triển khai thông qua: bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên sản phẩm công nghệ tính), bài xích thực hành, dự án công trình học tập.- thời gian làm bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên thứ tính) so với môn học (không bao gồm cụm chăm đề học tập tập) có từ 70 tiết/năm học tập trở xuống là 45 phút, đối với môn học (không bao gồm cụm siêng đề học tập tập) bao gồm trên 70 tiết/năm học từ 60 phút mang đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.- Đối với bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên trang bị tính) đánh giá bằng điểm số, đề chất vấn được xây dựng dựa trên ma trận, quánh tả của đề kiểm tra, thỏa mãn nhu cầu theo yêu thương cầu bắt buộc đạt của môn học được cơ chế trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.- Đối với bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên trang bị tính) nhận xét bằng dấn xét, bài thực hành, dự án học tập, phải được bố trí theo hướng dẫn với tiêu chí review theo yêu thương cầu đề nghị đạt của môn học được khí cụ trong Chương trình giáo dục phổ thông trước khi thực hiện.
2. Trong mỗi học kì, từng môn học đánh giá bằng dìm xét tất cả 01 (một) lần nhận xét giữa kì và 01 (một) lần reviews cuối kì.
3. Trong những học kì, từng môn học review bằng dìm xét kết hợp reviews bằng điểm số gồm 01 (một) điểm đánh giá giữa kì (sau trên đây viết tắt là ĐĐGgk) cùng 01 (một) điểm review cuối kì (sau đây viết tắt là ĐĐGck).
4. Những học sinh không gia nhập kiểm tra, review đủ chu kỳ theo nguyên lý tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu bao gồm lí bởi vì bất khả phòng thì được kiểm tra, reviews bù với yêu thương cầu nên đạt tương tự với lần kiểm tra, đánh giá còn thiếu. Việc kiểm tra, nhận xét bù được tiến hành theo từng học tập kì.
5. Ngôi trường hợp học sinh không tham gia kiểm tra, reviews bù theo qui định tại khoản 4 Điều này thì được đánh giá mức chưa đạt hoặc nhận 0 (không) điểm đối với lần kiểm tra, reviews còn thiếu.
Điều 8. Đánh giá kết quả rèn luyện của học tập sinh

1. địa thế căn cứ và tổ chức triển khai đánh giá công dụng rèn luyện của học tập sinh
a) Đánh giá kết quả rèn luyện của học viên căn cứ vào yêu cầu yêu cầu đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lượng chung theo các mức độ tương xứng với môn học, cấp học khí cụ trong Chương trình tổng thể và toàn diện và yêu thương cầu buộc phải đạt về năng lượng đặc thù giải pháp trong công tác môn học tập trong Chương trình giáo dục phổ thông.
b) giáo viên môn học địa thế căn cứ quy định tại điểm a khoản này dấn xét, tiến công giá tác dụng rèn luyện, sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế đa phần của học sinh trong quá trình rèn luyện với học tập môn học.
c) Giáo viên chủ nhiệm địa thế căn cứ quy định tại điểm a khoản này theo dõi quy trình rèn luyện cùng học tập của học tập sinh; tham khảo nhận xét, nhận xét của gia sư môn học, thông tin phản hồi của bố mẹ học sinh, những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giáo dục học sinh; hướng dẫn học sinh tự dìm xét; trên đại lý đó dấn xét, tiến công giá kết quả rèn luyện của học viên theo các mức điều khoản tại khoản 2 Điều này.
2. Tác dụng rèn luyện của học viên trong từng học tập kì và cả năm họcKết quả rèn luyện của học viên trong từng học kì cùng cả năm học được review theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, chưa đạt.
a) công dụng rèn luyện của học viên trong từng học kì- nút Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu phải đạt về phẩm chất được phương pháp trong Chương trình giáo dục phổ thông và bao gồm nhiều biểu thị nổi bật.- nấc Khá: Đáp ứng yêu thương cầu cần đạt về phẩm chất được phương tiện trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông và có biểu hiện nổi nhảy nhưng chưa đạt được mức Tốt.- mức Đạt: Đáp ứng yêu cầu phải đạt về phẩm hóa học được mức sử dụng trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.- Mức không đạt: Chưa đáp ứng nhu cầu được yêu thương cầu cần đạt về phẩm chất được qui định trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.
b) tác dụng rèn luyện của học viên cả năm học- nấc Tốt: học tập kì II được reviews mức Tốt, học tập kì I được nhận xét từ mức hơi trở lên.- mức Khá: học tập kì II được review mức Khá, học kì I được reviews từ nút Đạt trở lên; học tập kì II được nhận xét mức Đạt, học kì I được đánh giá mức Tốt; học tập kì II được review mức Tốt, học tập kì I được review mức Đạt hoặc không đạt.- nút Đạt: học kì II được review mức Đạt, học kì I được review mức Khá, Đạt hoặc không đạt; học tập kì II được reviews mức Khá, học kì I được nhận xét mức chưa đạt.- Mức không đạt: những trường đúng theo còn lại.
Điều 9. Đánh giá kết quả học tập của học tập sinh

1. Hiệu quả học tập của học sinh theo môn học
a) Đối cùng với môn học đánh giá bằng dấn xét- vào một học kì, hiệu quả học tập từng môn học của học viên được review theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.+ mức Đạt: bao gồm đủ chu kỳ kiểm tra, đánh giá theo cơ chế tại Thông bốn này và toàn bộ các lần được nhận xét mức Đạt.+ Mức chưa đạt: các trường phù hợp còn lại.- Cả năm học, kết quả học tập mỗi môn học của học viên được đánh giá theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.+ nấc Đạt: hiệu quả học tập học kì II được reviews mức Đạt.+ Mức chưa đạt: công dụng học tập học kì II được reviews mức không đạt.

b) Đối cùng với môn học review bằng nhấn xét kết hợp nhận xét bằng điểm số

- Điểm vừa đủ môn học kì (sau trên đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được xem như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5


TĐĐGtx: Tổng điểm nhận xét thường xuyên.

- Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3


ĐTBmhkI Điểm vừa phải môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.


2. Hiệu quả học tập trong từng học tập kì, cả năm họcĐối cùng với môn học reviews bằng dìm xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để tiến công giá hiệu quả học tập của học sinh trong từng học tập kì, ĐTBmcn được áp dụng để đánh giá tác dụng học tập của học sinh trong cả năm học. Tác dụng học tập của học sinh trong từng học kì với cả năm học tập được nhận xét theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, không đạt.
a) nút Tốt:- toàn bộ các môn học review bằng nhận xét được reviews mức Đạt.- tất cả các môn học reviews bằng nhấn xét kết hợp nhận xét bằng điểm số tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn trường đoản cú 6,5 điểm trở lên, trong những số ấy có tối thiểu 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ bỏ 8,0 điểm trở lên.
b) nấc Khá:- tất cả các môn học reviews bằng dấn xét được reviews mức Đạt.- toàn bộ các môn học review bằng dấn xét kết hợp reviews bằng điểm số tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn trường đoản cú 5,0 điểm trở lên, trong số đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt tự 6,5 điểm trở lên.
c) mức Đạt:- có tương đối nhiều nhất 01 (một) môn học review bằng dìm xét được reviews mức không đạt.- Có ít nhất 06 (sáu) môn học review bằng dìm xét kết hợp reviews bằng điểm số gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn từ bỏ 5,0 điểm trở lên; không tồn tại môn học nào tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.
d) Mức chưa đạt: các trường hòa hợp còn lại.
3. Điều chỉnh mức tấn công giá tác dụng học tậpNếu mức tấn công giá kết quả học tập của học tập kì, cả năm học tập bị tốt xuống trường đoản cú 02 (hai) nút trở lên so với mức đánh giá quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do tác dụng đánh giá chỉ của tuyệt nhất 01 (một) môn học tập thì mức đánh giá kết quả học tập của học tập kì đó, cả năm học đó được kiểm soát và điều chỉnh lên mức ngay tức thì kề.
Điều 10. Đánh giá học viên được miễn học phần thực hành môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng với an ninh

1. Học tập sinh gặp khó khăn trong học tập tập do mắc dịch mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn đáng tiếc hoặc bị bệnh đề nghị điều trị được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninh.
2. Làm hồ sơ xin miễn học tập phần thực hành môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục quốc chống và bình yên gồm có: Đơn xin miễn học của học sinh và bệnh tật hoặc giấy ghi nhận thương tật do cơ sở y tế từ cấp cho huyện trở lên cấp.
3. Việc có thể chấp nhận được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục đào tạo quốc chống và an ninh đối với các trường hợp do bị tí hon đau hoặc tai nạn đáng tiếc chỉ vận dụng trong năm học; các trường hợp bệnh tật mãn tính, khuyết tật hoặc thương tật lâu bền hơn được áp dụng cho tất cả năm học hoặc cả cấp học. Hiệu trưởng công ty trường có thể chấp nhận được học sinh được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục quốc chống và an toàn theo từng học kì hoặc hằng năm học.
4. Đối với học viên được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng và bình yên theo luật tại Điều này được kiểm tra, reviews thay thế bằng nội dung lý thuyết để sở hữu đủ mốc giới hạn kiểm tra, đánh giá theo quy định.
Điều 11. Đánh giá học viên khuyết tật
1. Vấn đề đánh giá công dụng rèn luyện và học tập của học viên khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự cố gắng và tiến bộ của tín đồ học.
2. Đối với học viên khuyết tật tiếp thu kiến thức theo phương thức giáo dục đào tạo hòa nhập, tác dụng rèn luyện với học tập môn học mà học viên khuyết tật có chức năng đáp ứng được theo yêu ước của Chương trình giáo dục phổ thông thì được review như đối với học sinh thông thường nhưng bao gồm giảm nhẹ yêu ước về hiệu quả rèn luyện và học tập. Gần như môn học tập mà học sinh khuyết tật không có công dụng đáp ứng theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông thì được tiến công giá kết quả thực hiện tại rèn luyện với học tập theo Kế hoạch giáo dục cá nhân; không kiểm tra, reviews những ngôn từ môn học tập hoặc môn học tập được miễn.
3. Đối với học sinh khuyết tật học hành theo phương thức giáo dục đào tạo chuyên biệt, công dụng rèn luyện với học tập môn học tập mà học sinh khuyết tật đáp ứng nhu cầu được yêu cầu của chương trình giáo dục đào tạo chuyên biệt được review theo quy định dành riêng cho giáo dục chăm biệt. Hồ hết môn học mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng được yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì tiến công giá hiệu quả thực hiện tại rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.
Chương IIISỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Điều 12. Được lên lớp, review lại vào kì ngủ hè, không được lên lớp
1. Học viên có đủ những điều kiện sau đây thì được lên lớp hoặc được công nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học tập phổ thông:
a) tác dụng rèn luyện cả năm học (bao gồm hiệu quả đánh giá bán lại sau thời điểm rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè theo khí cụ tại Điều 13 Thông tư này) được nhận xét mức Đạt trở lên.
b) công dụng học tập cả năm học (bao gồm hiệu quả đánh giá lại các môn học tập theo chế độ tại Điều 14 Thông bốn này) được reviews mức Đạt trở lên.
c) nghỉ học không thật 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục và đào tạo 01 buổi/ngày được nguyên tắc trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, ngủ học thường xuyên hoặc ko liên tục).
2. Trường hợp học sinh phải tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè triển khai theo điều khoản tại Điều 13 Thông bốn này; học sinh phải kiểm tra, reviews lại môn học tập trong kì ngủ hè tiến hành theo chính sách tại Điều 14 Thông bốn này.
3. Học sinh không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu mức sử dụng tại khoản 1 Điều này thì ko được lên lớp hoặc ko được công nhận dứt chương trình trung học tập cơ sở, lịch trình trung học phổ thông.
4. Đối với học sinh khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ tác dụng đánh giá học viên khuyết tật theo điều khoản tại Điều 11 Thông bốn này để xét lên lớp hoặc công nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, lịch trình trung học phổ thông đối với học sinh khuyết tật.
Điều 13. Rèn luyện trong kì ngủ hè
1. Học viên có công dụng rèn luyện cả năm học tập được đánh giá mức chưa đạt thì nên rèn luyện vào kì ngủ hè.
2. Bề ngoài rèn luyện trong kì nghỉ hè vị Hiệu trưởng quy định.
3. địa thế căn cứ vào hình thức rèn luyện vào kì ngủ hè, giáo viên nhà nhiệm giao trọng trách rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè cho học sinh và thông báo đến cha mẹ học sinh. Cuối kì nghỉ hè, nếu trách nhiệm rèn luyện được giáo viên chủ nhiệm reviews đã hoàn thành (có report về quá trình và công dụng thực hiện nhiệm vụ rèn luyện tất cả chữ kí xác thực của cha mẹ học sinh) thì giáo viên chủ nhiệm ý kiến đề xuất Hiệu trưởng cho đánh giá lại công dụng rèn luyện cả năm học tập của học tập sinh. Công dụng đánh giá bán lại được sử dụng sửa chữa thay thế cho công dụng rèn luyện cả năm học nhằm xét lên lớp theo lý lẽ tại Điều 12 Thông tứ này.
Điều 14. Kiểm tra, đánh giá lại những môn học trong kì nghỉ hèĐối cùng với những học sinh chưa đủ đk được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học tập được reviews từ mức Đạt trở lên, công dụng học tập cả năm học được đánh giá mức chưa đạt thì được đánh giá lại công dụng học tập các môn học tập được đánh giá mức không đạt (đối cùng với môn học review bằng thừa nhận xét) và những môn học bao gồm ĐTBmcn dưới 5,0 điểm (đối cùng với môn học review bằng dìm xét kết hợp review bằng điểm số). Hiệu quả đánh giá bán lại của môn học nào được sử dụng sửa chữa thay thế cho công dụng học tập cả năm học của môn học đó nhằm xét lên lớp theo biện pháp tại Điều 12 Thông tư này.
Điều 15. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen mang đến học sinh
a) Khen thưởng cuối năm học- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" so với những học viên có hiệu quả rèn luyện cả năm học tập được nhận xét mức Tốt, tác dụng học tập cả năm học tập được đánh giá mức xuất sắc và có tối thiểu 06 (sáu) môn học được review bằng nhấn xét phối kết hợp với review bằng điểm số có ĐTBmcn đạt trường đoản cú 9,0 điểm trở lên.- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" so với những học sinh có công dụng rèn luyện cả năm học tập được reviews mức giỏi và hiệu quả học tập cả năm học tập được review mức Tốt.
b) Khen thưởng học sinh có thành tích hốt nhiên xuất trong rèn luyện với học tập những năm học.
2. Học viên có thành tích đặc biệt quan trọng được đơn vị trường coi xét, kiến nghị cấp bên trên khen thưởng.
Chương IVTRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 16. Trách nhiệm của Sở giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ huy việc tổ chức triển khai thực hiện đánh giá học sinh nằm trong phạm vi cai quản lí.
2. Chỉ đạo, phía dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng sổ quan sát và theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), sổ quan sát và theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), học bạ học viên theo mẫu chế độ tại Phụ lục cố nhiên Thông bốn này. Ngôi trường hợp thực hiện dạng hồ nước sơ điện tử, Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo nên hướng dẫn triển khai theo lộ trình tương xứng với đk của địa phương, đơn vị trường, năng lực thực hiện của gia sư và đảm bảo an toàn tính thích hợp pháp của hồ nước sơ năng lượng điện tử.
3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giải quyết và xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện nay Thông bốn này tại địa phương.
4. Report kết quả tổ chức thực hiện reviews học sinh về Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản theo quy định.
Điều 17. Trách nhiệm ở trong nhà Giáo dục cùng Đào tạo
1. Lãnh đạo việc tổ chức triển khai thực hiện review học sinh trung học cơ sở trên địa bàn.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và review học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh. Trường hợp sử dụng dạng hồ sơ năng lượng điện tử, Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất hướng dẫn tổ chức triển khai theo giải đáp của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.
3. Phụ trách kiểm tra, giải quyết và xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tứ này bên trên địa bàn.
4. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhận xét học sinh về Sở giáo dục và Đào tạo thành theo quy định.

Xem thêm: Cách Kiếm Nhiều Ip Trong Lmht, Cách Kiếm Tinh Hoa Cam Và Lam Mùa 11 Rất Dễ Dàng


Điều 18. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng
1. Quản ngại lý, gợi ý giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nay và thịnh hành đến bố mẹ học sinh công cụ của Thông bốn này.
2. Tổ chức triển khai việc reviews học sinh theo cơ chế của Thông bốn này tại cơ sở giáo dục; chỉ đạo, kiểm tra, đo lường việc reviews thường xuyên, nhận xét định kì của giáo viên; hàng tháng ghi dấn xét cùng ký chứng thực vào sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học).
3. Kiểm tra, review việc ghi công dụng vào sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và review học sinh (của giáo viên), học tập bạ học sinh của giáo viên môn học, giáo viên nhà nhiệm; phê duyệt y việc thay thế điểm, sửa chữa thay thế mức đánh giá của giáo viên môn học khi đã có xác thực của giáo viên nhà nhiệm.
4. Tổ chức kiểm tra, review lại những môn học theo pháp luật tại Điều 14 Thông tứ này; phê xem xét và công bố danh sách học sinh được lên lớp sau khi có công dụng kiểm tra, đánh giá lại các môn học, kết quả rèn luyện trong kì nghỉ hè.
5. Xét duyệt list học sinh: được lên lớp, đánh giá lại các môn học, tập luyện trong kì ngủ hè, ko được lên lớp, được khen thưởng. Phê duyệt tác dụng đánh giá học viên trong sổ theo dõi và quan sát và nhận xét học sinh (theo lớp học) và Học bạ học viên sau khi tất cả giáo viên môn học và giáo viên công ty nhiệm vẫn ghi khá đầy đủ nội dung.
6. Giải trình, giải quyết thắc mắc, đề nghị về reviews học sinh vào phạm vi và quyền lợi của Hiệu trưởng. Đề nghị các cấp gồm thẩm quyền ra quyết định xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá thể vi phạm; quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá thể có kết quả trong việc triển khai Thông bốn này.
Điều 19. Trách nhiệm của cô giáo môn học
1. Thực hiện review thường xuyên; tham gia reviews định kì theo phân công của Hiệu trưởng; thẳng ghi hoặc nhập điểm, mức nhận xét vào Sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và review học sinh (của giáo viên).
2. Tính điểm trung bình môn học tập (đối với những môn học kết hợp nhận xét bằng nhấn xét và reviews bằng điểm số); tổng phù hợp mức đánh giá (đối với các môn học review bằng thừa nhận xét) theo học kì, cả năm học; thẳng ghi hoặc nhập điểm, mức nhận xét vào sổ quan sát và theo dõi và nhận xét học sinh (theo lớp học), Sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (của giáo viên), học bạ học tập sinh.
3. Báo tin nhận xét về hiệu quả rèn luyện của học sinh quy định trên điểm b khoản 1 Điều 8 Thông bốn này mang lại giáo viên chủ nhiệm.
Điều 20. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
1. Góp Hiệu trưởng quản lí việc review học sinh của lớp học theo nguyên tắc của Thông tứ này.
2. Chứng thực việc sửa chữa điểm, sửa chữa thay thế mức review của thầy giáo môn học; tổng hợp công dụng rèn luyện và học tập của học viên từng học kì, cả năm học tập trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), học tập bạ học tập sinh.
3. Đánh giá kết quả rèn luyện từng học tập kì và cả năm học của học tập sinh; lập danh sách học sinh được lên lớp, nhận xét lại những môn học, tập luyện trong kì nghỉ hè, ko được lên lớp, được khen thưởng.
4. Ghi hoặc nhập công dụng đánh giá chỉ của mỗi học viên vào sổ theo dõi và nhận xét học sinh (theo lớp học), học tập bạ học sinh:
a) văn bản nhận xét về công dụng rèn luyện với học tập của học tập sinh; mức tiến công giá công dụng rèn luyện và học tập của học tập sinh.
b) tác dụng được lên lớp hoặc không được lên lớp; được công nhận dứt chương trình trung học tập cơ sở, công tác trung học càng nhiều hoặc không được công nhận dứt chương trình trung học cơ sở, lịch trình trung học tập phổ thông; khen thưởng.
5. Hướng dẫn học viên tự dấn xét trong quy trình rèn luyện cùng học tập. Phối phù hợp với giáo viên môn học, Đội thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh, Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, Ban Đại diện bố mẹ học sinh lớp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để giáo dục học sinh và mừng đón thông tin đánh giá về quá trình rèn luyện cùng học tập của học tập sinh.
6. Thông tin riêng cho phụ huynh học sinh về vượt trình, tác dụng rèn luyện cùng học tập của học tập sinh.
Chương VĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Hiệu lực thực thi thi hành
1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và triển khai theo suốt thời gian sau:- từ năm học 2021-2022 so với lớp 6.- từ thời điểm năm học 2022-2023 so với lớp 7 với lớp 10.- từ năm học 2023-2024 so với lớp 8 cùng lớp 11.- từ thời điểm năm học 2024-2025 so với lớp 9 và lớp 12.
2. Thông tư này sửa chữa Thông bốn số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Quy chế tiến công giá, xếp loại học viên trung học đại lý và học sinh trung học diện tích lớn và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, xếp loại học sinh trung học các đại lý và học sinh trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, theo lộ trình hiện tượng tại khoản 1 Điều này.
Điều 22. Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người có quyền lực cao Sở giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này.

Nơi nhận:

-Văn chống Quốc hội;

-Văn phòng thiết yếu phủ;

-Ủy ban VH-GD của Quốc hội;

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Hội đồng tổ quốc Giáo dục và phát triển nhân lực;

-Ủy ban tw Mặt trận non nước Việt Nam;

-Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Như Điều 22 (để thực hiện);

-Cục bình chọn VBQPPL (Bộ bốn pháp);

-Công báo;

-Kiểm toán công ty nước;

-Cổng thông tin điện tử chính phủ;

-Cổng thông tin điện tử bộ GDĐT;

-Lưu: VT, VụPC,Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Mẫu phát hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học tập sinh

..................................................

Số sổ đăng bộ PCGD: ....................../THCS


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Chế độ chung

- học bạ học sinh được đơn vị trường quản lý và bảo quản trong trường; đầu xuân năm mới học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên nhà nhiệm lớp để tiến hành việc ghi vào học tập bạ với thu lại sau khoản thời gian đã trả thành.

- câu chữ trang 1 đề nghị được ghi không thiếu khi xác lập học tập bạ; Hiệu trưởng ký, đóng góp dấu xác thực quá trình học tập hằng năm học tự lớp 6 tới trường 9.

2. Giáo viên môn học

- ăn điểm trung bình môn học hoặc mức tấn công giá kết quả học tập theo môn học tập từng học tập kì, cả năm học; nhấn xét sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế đa số (nếu có) của học tập sinh.

- Khi thay thế (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ốp ngang câu chữ cũ, ghi nội dung bắt đầu vào phía bên trên bên nên vị trí ghi văn bản cũ, ký xác nhận về câu hỏi sửa chữa ở bên cạnh nội dung đang sửa.

3. Giáo viên công ty nhiệm

- mừng đón và chuyển giao lại học bạ học viên với văn phòng và công sở nhà trường.

- Đôn đốc câu hỏi ghi vào học bạ điểm vừa phải môn học tập hoặc mức tiến công giá hiệu quả học tập của học viên của giáo viên môn học.

- Ghi vừa đủ các ngôn từ trên trang 1, nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo, dấn xét tác dụng rèn luyện cùng học tập của học viên theo từng năm học.

- Ghi công dụng tổng hợp tiến công giá; mức đánh giá lại môn học tập hoặc tập luyện thêm trong kì ngủ hè (nếu có); reviews mức độ chấm dứt nhiệm vụ so với học sinh buộc phải rèn luyện thêm vào kì nghỉ hè (nếu có).

- Ghi rõ được lên lớp hoặc ko được lên lớp; chấm dứt hoặc chưa xong xuôi chương trình trung học tập cơ sở; chứng chỉ (nếu có), công dụng tham gia những cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

- Ghi dìm xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế hầu hết và những bộc lộ nổi nhảy của học viên trong quy trình rèn luyện với học tập; những sự việc cần quan tiền tâm giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện cùng học tập.

4. Hiệu trưởng

- Phê để ý Học bạ của học sinh khi hoàn thành năm học.

- Kiểm tra vấn đề quản lý, bảo quản, ghi học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

_______________________

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ


Họ và tên:......................................................................... Giới... Tính..................................

Ngày sinh: ............. Mon ........ Năm....................................................................................

Nơi sinh:...................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................................

Đối tượng: (Con liệt sĩ, bé thương binh, ...).........................................................................

Chỗ ở hiện nay tại:....................................................................................................................

Họ và tên cha:....................................................... Nghề nghiệp:......................................

Họ cùng tên mẹ:........................................................ Nghề nghiệp:......................................

Họ cùng tên tín đồ giám hộ:....................................... Nghề nghiệp:......................................

................ ,ngày ....... Tháng ...... Năm 20..........

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trường, tỉnh/thành phố

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....


(Dưới đây là trang mẫu so với một lớp)

Họ và tên:................................... Lớp:............................ Năm học tập 202....... -202...........

Môn học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm vừa đủ môn học tập hoặc mức review sau nhận xét lại, rèn luyện thêm vào kì nghỉ ngơi hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế đa số (nếu có) với chữ kí của giáo viên môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử cùng Địa lí

Khoa học tự nhiên

Công nghệ

Tin học

Giáo dục thể chất

Nghệ thuật

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung giáo dục đào tạo của địa phương

Tiếng dân tộc bản địa thiểu số..............

Ngoại ngữ 2 ....


Trong trang này có sửa trị ở ........ Chỗ, trực thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ........................

Xác nhận của giáo viên nhà nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác dìm của Hiệu trưởng(Ký và ghi rõ chúng ta tên; đóng góp dấu)


Nếu là lớp cuối cấp cho thì ghi kết thúc hay không xong xuôi chương trình trung học cơ sở:

.........................................................................................................................

- chứng chỉ (nếu có):...................................................................... Loại..................

- kết quả tham gia những cuộc thi (nếu có):

.........................................................................................................................

- tán thưởng (nếu có):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN trong KÌ NGHỈ HÈ

(Nếu có)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ghi dìm xét về sự việc tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế hầu hết và những biểu lộ nổi nhảy của học viên về kết quả rèn luyện cùng học tập; những vụ việc cần quan tâm giúp đỡ thêm trong rèn luyện với học tập)

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

..........ngày ..... Tháng ...... Năm 202.....

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư Số 22/2021/TT-BGDĐT ngày đôi mươi tháng 7 năm 2021)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ thương hiệu giáo viên: ..............................

Môn: ................................ Lớp: ................................

NĂM HỌC 202....... - 202............


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh là hồ sơ quản lý hoạt hễ dạy học và giáo dục đào tạo của giáo viên, được lao lý tại Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học ít nhiều và trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh vị giáo viên môn học làm chủ và sử dụng.

3. Gia sư trực tiếp ghi vào sổ tương đối đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với những thông tin trong Sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học do giáo viên phụ trách theo phân công ở trong phòng trường. Riêng biệt cột Nhận xét sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, giảm bớt chủ yếu của học tập sinh, giáo viên có thể lựa lựa chọn để ghi làm sao để cho có đầy đủ thông tin cần thiết để hỗ trợ cho giáo viên công ty nhiệm theo quy định.

4. Ko ghi bằng mực đỏ (trừ trường đúng theo sửa chữa), các loại mực rất có thể tẩy xóa được. Việc ghi sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh phải đúng tiến độ thời hạn theo planer dạy học của tổ trình độ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn sổ cẩn thận, sạch sẽ sẽ.

5. Khi thay thế dùng cây viết đỏ gạch ốp ngang ngôn từ cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên bắt buộc vị trí ghi văn bản cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa ở bên cạnh nội dung sẽ sửa.


HỌC KÌ II

Môn... (dùng cho môn học đánh giá bằng dấn xét)

Số TT

Họ cùng tên

Mức tấn công giá

Đạt(Đ), chưa đạt (CĐ)

Mức reviews lại

Đạt (Đ), chưa đạt (CĐ)

Nhận xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, tinh giảm chủ yếu

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

Cả năm

Học kì

Cả năm


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

.........................................

(phường, thị trấn):............................. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tinh): ...................................

Tỉnh (Thành phố): ..........................................................................................

LỚP : .................... NĂM HỌC: 202...... -202.......

Giáo viên công ty nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(Ký, ghi rõ chúng ta tên,đóng dấu)


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

  • Đánh giá xiaomi mi note 10 pro
  • Tại sao quan hệ đều đặn mà không có thai
  • Độ kiềm là gì
  • Dich vu làm thẻ tín dụng