Thông Tin Sợi Quang Nguyễn Văn Tuấn

*

*
Nguyễn Văn Tuấn
tin tức chung
English
Đề tài NC khoa học
bài xích báo, báo cáo khoa học
gợi ý Sau đại học
Sách cùng giáo trình
các học phần và môn giảng dạy
giải thưởng khoa học, phạt minh, sáng sủa chế
Khen thưởng
thông tin khác
tư liệu tham khảo
Hiệu chỉnh
Số tín đồ truy cập: 90,609,509

*
trong NƯỚC:
<1>Bài báo: Investigating the Performance of SCM/MMW/RoFOptical-Wireless Access System for Next Generation Communications.

Bạn đang xem: Thông tin sợi quang nguyễn văn tuấn

Tác giả: Nguyen Van Tuan, Nguyen tan Hung, Nguyen Van Dien, Dao DuyTuan, Tran The Son, Nguyen Khanh Toan. ĐHĐN. Số: Vol 19 No 12.2 (2021). Trang: 43-50. Năm 2022. (Jun 16 2022 6:02PM)
<2>Bài báo: MÔ PHỎNG TRUYỀN TÍN HIỆU vào SỢI quang SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP chia BƯỚC FOURIER. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng*; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Tập san Tạp chí khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 31. Năm 2021. (Mar 15 2021 4:34PM)
<3>Bài báo: KHẢO SÁT HIỆU NĂNG (BER, SNR) CỦA HỆ THỐNGTRUYỀN DẪN QUANG-VÔ TUYẾN TƯƠNG TỰ (ARoF) VÀ SỐ (DRoF). Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí khoa học và Công nghệ, Đại học tập Thái Nguyên. Số: T225, S(06). Trang: 411-418. Năm 2020. (Jun 14 2020 4:32PM)
<4>Bài báo: Khảo giáp hiệu năng của khối hệ thống truy cập quang-vô tuyến ở dải cách sóng milimet cho tin tức di động gắng hệ mới. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*; PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng*. Tạp chí Tạp chí khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 24. Năm 2020. (Sep 1 2020 9:35AM)
<5>Bài báo: XÁC ĐỊNH SỐ KÊNH CỰC ĐẠI vào HỆ THỐNG SỢI QUANG-VÔ TUYẾN BĂNG TẦN CAO mang lại THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*. Tạp chí Tạp chí kỹ thuật và Công nghệ. Số: Vol.

Xem thêm: Mẫu Thiết Kế Nội Thất Phong Cách Hàn Quốc, Nét Đặc Trưng Trong Phong Cách Thiết Kế Hàn Quốc

17, No. 5, 2019. Trang: 74. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
<6>Bài báo: Ứng dụng giải mã thông minh vào giám sát và tinh chỉnh và điều khiển nguồn mang đến trạm BTS. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Duy, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: T.204, S(11). Trang: 23-30. Năm 2019. (Sep 20 2019 9:23PM)
<7>Bài báo: Khảo tiếp giáp hiệu năng của khối hệ thống thông tin quang WDM MMW/RoF thực hiện tiền khuếch tán quang với máy thu Coherence. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*. Tạp chí Khoa học công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 125. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
<8>Bài báo: Nâng cao chất lượng của khối hệ thống truyền dẫn biểu lộ thôngtin di động cầm tay qua tua quang (RoF) giữa đất liền và những đảo của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, hồ nước Thanh Bình. Hội thảo thông tin và xác định trên biển lớn COMNAVI2015. Số: 05. Trang: 79-87. Năm 2015. (Jan 12 năm 2016 10:44AM)
<9>Bài báo: Nâng cao chất lượng tín hiệu trong số tuyến truyền dẫn biểu lộ vô tuyến đường qua sợi quang tất cả chiều nhiều năm (100-200)km. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn; Lê Tuấn Vũ. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học tập Đà Nẵng. Số: 6(91).2015. Trang: 70-75. Năm 2015. (Jun 4 năm ngoái 2:19PM)
<10>Bài báo: PERFORMANCE ANALYSIS OF SUBCARRIER MULTIPLEXING RoF SYSTEM USING COHERENT RECEIVER. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn; Bùi Phúc Chính. Tập san Khoa học công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 80. Năm 2014. (Oct 12 năm trước 11:31PM)
<11>Bài báo: Enhancing quality of FreeSpace Optic (FSO) link in Condition of Vietnam’s Climate. Tác giả: Nguyen Van Tuan, Nguyen Ngoc Duong, Phan VinhVuong