THÔNG TIN CÔNG KHAI

Thực đối chọi Sơ vật dụng cổng ra mắt Sở Nội vụ hướng dẫn giấy tờ thủ tục hành chánh Ủy ban bầu cử thành phố Đội ngũ công chức, viên chức dự án công trình hạng mục chi tiêu Danh mục dự án chỉ đạo điều hành tiếp xúc trực con đường các cuộc bầu cử với nhân sự của HĐND cùng UBND tp hcm thư viện hình ảnh Đảng với Đoàn thể

Bạn đang xem: Thông tin công khai

*


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Lợn Quay Cả Con Thơm Ngon Đãi Tiệc, Cách Làm Heo Quay Nguyên Con Thơm Ngon Đãi Tiệc

*
chuyên mục tiếp cận tin tức


độ lớn chữ
*
*
color chữ
*

1. Những thông tin sau đây phải được công khai minh bạch rộng rãi:

a) Văn bản quy phạm pháp luật; văn phiên bản hành chính có mức giá trị vận dụng chung; điều ước quốc tế mà nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa vn là thành viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế mà việt nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các bước của cơ sở nhà nước;

b) thông tin phổ biến, hướng dẫn triển khai pháp luật, chế độ, chế độ đối cùng với những nghành thuộc phạm vi thống trị của cơ sở nhà nước;

c) Dự thảo văn phiên bản quy phi pháp luật theo cơ chế của lao lý về phát hành văn bản quy bất hợp pháp luật; câu chữ và hiệu quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những sự việc thuộc thẩm quyền quyết định của phòng ban nhà nước mà giới thiệu lấy chủ ý Nhân dân theo chế độ của pháp luật; đề án với dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính;

d) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch vạc triển tài chính - làng mạc hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, nghành nghề dịch vụ và phương thức, công dụng thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của ban ngành nhà nước;

đ) tin tức về dự toán chi phí nhà nước; report tình hình thực hiện giá cả nhà nước; quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán chi tiêu đối với những chương trình, dự án chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;

e) thông tin về phân bổ, quản lí lý, thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển phê chuẩn và nguồn viện trợ phi chính phủ nước nhà theo quy định; tin tức về quản lí lý, sử dụng các khoản cứu vớt trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng những khoản góp phần của Nhân dân, những loại quỹ;

g) tin tức về hạng mục dự án, chương trình chi tiêu công, buôn bán công và quản lý, sử dụng vốn chi tiêu công, tình hình và hiệu quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư chi tiêu công; tin tức về đấu thầu; tin tức về quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất; giá bán đất; thu hồi đất; giải pháp bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, dự án công trình trên địa bàn;

h) thông tin về vận động đầu tư, cai quản lý, sử dụng vốn đơn vị nước tại doanh nghiệp; report đánh giá bán kết quả chuyển động và xếp các loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát thực trạng thực hiện công khai minh bạch thông tin tài chính của khách hàng và cơ quan nhà nước thay mặt chủ sở hữu; tin tức về tổ chức triển khai và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

i) thông tin về sản phẩm, sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ có ảnh hưởng tiêu cực mang đến sức khỏe, môi trường; tóm lại kiểm tra, thanh tra, đo lường và tính toán liên quan mang đến việc bảo đảm an toàn môi trường, sức khỏe của cùng đồng, bình yên thực phẩm, bình an lao động;

k) thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ sở và của đơn vị chức năng trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp xử lý các quá trình của Nhân dân; nội quy, quy chế do ban ngành nhà nước ban hành;

l) báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài thiết yếu năm; thông tin thống kê về ngành, nghành nghề dịch vụ quản lý; cơ sở dữ liệu non sông ngành, lĩnh vực; tin tức về tuyển chọn dụng, sử dụng, cai quản cán bộ, công chức, viên chức; tin tức về danh mục và kết quả chương trình, đề bài khoa học;

m) danh mục thông tin phải công khai theo luật tại điểm b khoản 1 Điều 34 của cơ chế này; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, add thư năng lượng điện tử của cơ quan nhà nước hoặc bạn làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ thông tin;

o) thông tin về thuế, phí, lệ phí;

p) tin tức khác buộc phải được công khai minh bạch theo luật pháp của pháp luật.

2. Ngoài thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, địa thế căn cứ vào đk thực tế, phòng ban nhà nước chủ động công khai minh bạch thông tin khác vì chưng mình tạo ra hoặc chũm giữ.