Thông tin cá nhân tiếng anh

Tiếp theo các chủ thể Tiếng Anh tiếp xúc, bây giờ exposedjunction.com đã thuộc chúng ta mày mò đông đảo trường đoản cú, các từ vào từng ngữ chình họa thử khám phá khai ban bố cá thể bằng Tiếng Anh. Không đâu xa, Lúc phỏng vấn ngơi nghỉ đơn vị quốc tế hoặc điền vào một vài khung đọc tin cá nhân… các bạn mọi rất có thể bắt gặp đấy!

Ghi chú:

Những phiên âm bên dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một từ có thể nhiều hơn thế nữa 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu đuối (weak-sound trong một vài trường phù hợp hoặc khi nói, hiện tượng kỳ lạ nuốt âm hoặc những âm được nói nhẹ đi trở thành một âm nhẹ nhàng hơn tuy thế gần cùng với nó).

Bạn đang xem: Thông tin cá nhân tiếng anh


Contents

1 I. Từ vựng2 II. Cấu trúc hỏi đáp thông tin cá nhân3 III. Chào hỏi với hội thoại3.1 1. Thân mật – Informal3.2 2. Trang trọng – Formal 

I. Từ vựng

1. Thông tin cơ bản

Information(UK)(US) Thông tin
┌First name└Given name/fɜ:st neɪm//ˈɡɪvn neɪm//fɝ:st neɪm/tên
┌Middle name└Middle initial/’mɪd.l ɪˈnɪʃ.əl//mɪdl ˈneɪm/ tên đệm
┌Last name│Surname└Family name/lɑst neɪm//ˈsɜːneɪm//ˈfæməli neɪm//læst neɪm/họ
Address/ə’dres//’æd.res/địa chỉ
City/sɪt.i/ thành phố
District/ˈdɪstrɪkt/ quận/huyện
Province/ˈprɒv.ɪns//ˈprɑː.vɪnstỉnh
Town/taʊn/thị xã/thị trấn
Ward/wɔːd/ phường/xã
Street/striːt/ đường
Avenue/ˈæv.ə.njuː//ˈæv.ə.nuː/đại lộ
┌Telephone number└Phone number /’tel.ɪ.fəʊn ‘nʌm.bə r//’telə.foʊn ‘nʌm.bə/số điện thoại cảm ứng thông minh bàn 
┌sản phẩm điện thoại phone number└Cell phone/məʊbaɪl ˈfəʊn/ số điện thoại cảm ứng thông minh di động
┌Sex└Gender/seks//ˈdʒendər/ giới tính
Male/meɪl/ nam
Female/’fi.meɪl/ nữ
Date of birth/deɪt əv bɜθ//deɪt ɒv bɜθ/ngày sinh
Place of birth/pleɪs əv bɜθ/ địa điểm sinh
Spell your name/spel jɔ r neɪm//spel bjʊr neɪm/tấn công vần tên
┌Fill out the form│Fill in the form└Complete/fɪl aʊt ðə fɔm//fɪl ɪn ðə fɔm//kəmˈpliːt/ điền vào đơn
Print your name/prɪnt jɔr neɪm//prɪnt jʊr neɪm/in tên
Sign your name/saɪn jɔr neɪm//saɪn spel jʊr neɪm/cam kết tên
ID card/aɪˈdiː ˌkɑːd//ˌaɪˈdiː ˌkɑːrd/chứng minh thư số

2. Nghề nghiệp

Career(UK)(US) Nghề nghiệp
doctor/ˈdɒk.tər//ˈdɑːk.tɚ/bác bỏ sĩ
singer/ˈsɪŋər/ ca sĩ
teacher/ˈtiː.tʃər//ˈtiː.tʃɚ/giáo viên
dentist/ˈdentɪst/ nha sĩ
accountant/əˈkaʊn.tənt/kế toán
carpenter/ˈkɑː.pɪn.tər//ˈkɑːr.pɪn.t̬ɚ/thợ mộc
dancer/ˈdɑːn.sər//ˈdæn.sɚ/vũ công
actor/ˈæk.tər//ˈæk.tɚ/diễn viên
cook/kʊk/ đầu bếp
student/ˈstjuːdnt//ˈstuːdnt/sinch viên
pupil/ˈpjuːpl/ học sinh
driver/ˈdraɪ.vər//ˈdraɪ.vɚ/lái xe
designer/dɪˈzaɪ.nər//dɪˈzaɪ.nɚ/nhà thiết kế
builder/ˈbɪl.dər//ˈbɪl.dɚ/thợ xây
copywriter/ˈkɒp.iˌraɪ.tər//ˈkɑː.piˌraɪ.t̬ɚ/người viết quảng cáo
flight attendant/ˈflaɪt ətendənt/ tiếp viên sản phẩm không
nurse/nɜːs/ y tá
athlete/ˈæθliːt/ chuyển động viên điền kinh
pilot/ˈpaɪlət/ phi công
worker/ˈwɜː.kər//ˈwɝː.kɚ/công nhân
architect/ˈɑːkɪtekt/ phong cách thiết kế sư
engineer/ˌen.dʒɪˈnɪər//ˌen.dʒɪˈnɪr/kỹ sư
artist/ɑːtɪst/ nghệ sĩ

II. Cấu trúc hỏi đáp biết tin cá nhân

1. Hỏi tên

1. What is your full name? 

(Tên không thiếu của anh ý là gì?)

My name’s Jaông xã Walker London. 

(Tôi tên là Jack Walker London.)

2. What is your first name? 

(Tên của anh là gì?)

My first name is Jaông chồng.

(Tên tôi là Jack.)

3. What is your middle name? 

(Tên đệm của anh là gì?)

My middle name is Walker. 

(Tên đệm của tôi là Walker.)

4. What is your last name? 

(Họ của anh là gì?)

My last name is London. 

(Họ của mình là London.)

2. Các ban bố khác

5. What is your telephone number? 

(Số điện thoại thông minh của anh là gì?)

My phone number is 432 8899/It’s 4328899.

(Số điện thoại cảm ứng của mình là 432 8899.)

6. What is your address? 

(Địa chỉ của anh ý là gì?)

It’s 9 Julia Avenue. 

(Địa chỉ của mình là số cửu Đại lộ Julia.)

7. What is your age?/How old are you?

(Anh từng nào tuổi?)

I am twenty years old. 

(Tôi trăng tròn tuổi).

Crúc ý: Có thể vấn đáp nlắp gọn đối với những cuộc đối thoại thân mật và gần gũi, chúng ta bè: I am đôi mươi. (Tôi trăng tròn.)

8. Where bởi you live? 

(quý khách hàng sinh sống sống đâu?)

I live sầu in Manchester city. 

(Tôi sinh sống sinh hoạt thị thành Manchester.) 

Ghi nhớ: Tuỳ từng bối cảnh nhưng câu vấn đáp hoàn toàn có thể khác đi. Giả sử bạn cùng là người Việt, hoặc bạn ta biết chúng ta sống làm việc nước ta rồi, bạn nên vấn đáp ảnh hưởng ví dụ rộng là Tỉnh/thị trấn, gắng do nói: tôi sống sinh sống đất nước hình chữ S. Trả lời: “I live in Hanoi” chẳng hạn.

9. Where vì chưng you come from?/Where are you from? 

(Quý khách hàng tới từ đâu?) 

I come from England/I am from Engl&. (Tôi tới từ nước Anh.)

Ghi chú: Tương từ bỏ ví dụ trong câu trả lời câu hỏi số 8. Quý khách hàng nên làm rõ ý tín đồ hỏi với trả lời chi tiết rộng. Ví dụ bạn đi phượt, bạn ta chưa rõ chúng ta tới từ nước nào thì bạn cần nói rõ: Quý Khách tới từ Việt Nam: I am from Vietnam giới hoặc I come from Vietphái mạnh, nuốm do nói: I am from Hai Phong (vì chưng thực tiễn bạn ta cạnh tranh mà biết được TP. Hải Phòng nghỉ ngơi ở đâu, trừ phi người đó từng, đă hoặc đang sinh sống và làm việc sinh hoạt Việt Nam)

Do đó câu trả lời rất có thể không giống đi trong từng bối cảnh.

10. What is your nationality? 

(Quốc tịch của công ty là gì)

My nationality is English. 

(Quốc tịch của mình là tín đồ Anh.) 

11. What do you do? 

(quý khách có tác dụng nghề gì?)

Chụ ý: Người bản ngữ ko nói “What is your job?”

I am a teacher. 

(Tôi là cô giáo.)

12. What vị you lượt thích to do?/What bởi vì you like to vì in your không tính tiền time? 

(Quý Khách ưa thích làm gì tuyệt mình muốn làm cái gi trong thời gian rhình họa rỗi?)

Crúc ý: Người bạn dạng ngữ không nói “What’s your hobby?”

I like reading books và travelling. 

(Mình phù hợp xem sách với đi du lịch.)

III. Chào hỏi và hội thoại

1. Thân mật – Informal

Chào hỏi – GreetingHi/Hey/How are you?Morning/Afternoon/Evening.How’s it going/what’s up?How are things/How are you today?Is Tom here?Hội thoại – Conversation
BrotherHi/Hey/How are you?Chào/Chị cầm cố nào?
SisterGood. Where did you go?Tốt thôi. Em vừa đi đâu đấy?
BrotherI have sầu just played football with my classmate.Em đi bóng đá cùng với các bạn thuộc lớp.
SisterWhat’s your classmate’s full name?Tên đầy đủ của doanh nghiệp em là gì?
BrotherHe is Tom Richardson. His first name is Tom và his family name is Richardson.

Xem thêm: Thông Tin Số Thẻ Atm Bidv Có Bao Nhiêu Số, Xem Ghi Ở Đâu, Cách Kiểm Tra

Cậu ấy thương hiệu Tom Richardson. Tên cậu ấy là Tom cùng họ là Richardson.
SisterThe guy sits near you in your class?Cái cậu ngồi cạnh em trên lớp ấy à?
BrotherYeah…Vâng…

2. Trang trọng – Formal 

Chào hỏi – GreetingHello.Good morning/Good afternoon/Good evening.Nice to meet you.Pleased to lớn meet you.Hội thoại – Conversation

Bối cảnh: Natalie là đại diện nhà cung cấp ABC, cô Gọi năng lượng điện mang lại ngài Mark – người có quyền lực cao công ty đối tác nhằm thảo luận một vài thông báo đặc trưng.

AGood morning/Good afternoon/Good evening/Hello.Chào buổi sáng/chiều/tối/Xin xin chào.
BHello. This is Natalie calling from ABC company. May I speak to lớn Mr Mark Convey?Xin chào. Tôi là Natalie Hotline trường đoản cú cửa hàng ABC. Làm ơn đưa thiết bị mang lại ông Mark Convey.
AI am sorry, Mr Mark is not here. He is in the meeting. Could you please leave sầu a message? I will tell hyên ổn when he comes baông xã. What is your full name?Tôi xin lỗi tuy thế ông Mark hiện nay ko tại chỗ này. Ông ấy sẽ họp. Cô giữ lại lời nhắn được không? Tôi đang đưa lời Khi ông ấy quay trở lại. Tên vừa đủ của cô ấy là gì?
BMy full name is Natalie Fleetwood.Tên khá đầy đủ của tôi là Natalie Fleetwood.
AOk. First name is Natalie, N-A-T-A-L-I-E và surname is Fleetwood, F-L-E-E-T-W-O-O-D. Right?Vâng. Tên là Natalie, N-A-T-A-L-I-E cùng bọn họ là Fleetwood, F-L-E-E-T-W-O-O-D. Đúng không?
BYes, that’s right.Vâng, đúng rồi.
ACould you please give me your Smartphone phone number?Cô có thể đọc số điện thoại cảm ứng thông minh của chính bản thân mình được không?
BIt’s 097568213.Số của tớ là 097568213.
AOK. I wrote a note about that. I will let Mr. Mark know when he comes baông xã. Thanks.Vâng. Tôi sẽ ghi crúc lại. Tôi vẫn nhắn Mark Khi ông ấy trở lại. Cảm ơn.
BThanks. Goodbye.Cảm ơn. Chào anh.
AGoodbye.

Xem thêm: Consumer Behavior Là Gì - Người Tiêu Dùng (Consumer) Là Gì

Chào cô.

IV. Bài luyện tập

1. Fill in the blanks (Điền từ bỏ còn thiếu vào vệt ba chấm):


Chuyên mục: Kiến thức