Thiếu Nữ Là Gì

Mục Đích với Sự Tổ Chức

Tổ chức Hội đàn bà giúp con cái của Thượng Đế sẵn sàng trở về nơi hiện diện của Ngài. Khi những em nỗ lực trở thành các đàn bà giao cầu của Thượng Đế, các thiếu phụ sẽ “được trang bị bằng sự ngay thiết yếu và bằng quyền năng của Thượng Đế vào vinh quang quẻ vĩ đại” (1 Nê Phi 14:14).

Bạn đang xem: Thiếu nữ là gì

11.1.1

Mục Đích

Tổ chức Hội thanh nữ giúp các phụ nữ lập cùng tuân giữ các giao ước thiêng liêng và tăng thêm sự cải đạo của các em theo Chúa Giê Su Ky Tô với phúc âm của Ngài.

Mục đích của một lớp học tập của Hội thiếu nữ là nhằm mục đích giúp các đàn bà cùng nhau nỗ lực để thực hiện công việc cứu rỗi với tôn cao. Trong lớp học của những em, các phụ nữ phục vụ fan khác, có tác dụng tròn những trách nhiệm theo giao ước, kiến tạo đức tin, học hỏi và sống theo giáo lý.

11.1.2

Chủ Đề của Hội thiếu hụt Nữ

Chủ đề của Hội thiếu thốn Nữ có thể giúp mỗi thiếu phụ hiểu về nguồn gốc thiêng liêng của em ấy cùng trở buộc phải được cải đạo theo Chúa Giê Su Ky Tô. Các thiếu nữ và những người lãnh đạo của những em tái diễn chủ đề này vào lúc bắt đầu các buổi họp ngày nhà Nhật và tại những buổi đội họp không giống của Hội thiếu hụt Nữ. Chủ thể này phát âm như sau:

“Tôi là con gái yêu vệt của bố mẹ thiên thượng với thiên tính và số phận vĩnh cửu.

“Là đệ tử của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi cố gắng để trở nên giống như Ngài. Tôi tra cứu kiếm và hành động theo sự khoác khải cá nhân và phục sự bạn khác trong thánh danh của Ngài.

“Tôi sẽ đứng dậy làm nhân chứng cho Thượng Đế bất kể lúc nào, trong bất kể việc gì, với ở bất cứ nơi đâu.

“Khi tôi nỗ lực hội đủ điều kiện cho sự tôn cao, tôi quý trọng ân tứ về sự việc hối cải và nạm gắng nâng cao mỗi ngày. Với đức tin, tôi đang củng vắt nhà cửa ngõ và mái ấm gia đình mình, lập và tuân giữ các giao mong thiêng liêng, và tiếp nhận các giáo lễ với phước lành của thường thờ thánh.”

11.1.3Các Lớp Học

Các thiếu phụ trở thành học viên trong một lớp học của Hội thiếu Nữ bắt đầu vào mon Một của năm mà những em lên 12 tuổi.

Các lớp học tập của các thanh nữ được tổ chức theo nhóm tuổi. Một đội nhóm tuổi gồm toàn bộ các thiếu phụ mà sẽ sở hữu được cùng tuổi vào một năm. Một lớp học gồm thể bao hàm nhiều hơn một nhóm tuổi. Các phụ nữ lên lớp học mới hồi tháng Một của năm mà những em bước sang tuổi của các phụ nữ trong lớp học new đó.

Các giám trợ đoàn và những người thành niên chỉ đạo Hội thiếu nữ thành tâm ra quyết định cách tổ chức các lớp học theo độ tuổi. Họ để ý các thời cơ lãnh đạo cho những thiếu nữ. Mỗi lớp học nên bao gồm một quản trị và, nếu có thể được, một hoặc hai núm vấn với một thư ký. Nếu hoàn toàn có thể được, các lớp học đề xuất đủ lớn sao cho các quản trị đoàn lớp học tập có những học viên để phục vụ.

Các lớp học nên được gọi bằng thương hiệu thống độc nhất là “Các thiếu hụt Nữ.” giả dụ một tè giáo khu có khá nhiều hơn một lớp học, thì những nhóm tuổi được thực hiện để phân biệt những lớp học—ví dụ, “Các thanh nữ 12–14 tuổi.”

11.2

Tham Gia trong các bước Cứu Rỗi và Tôn Cao

Thượng Đế mời mọi fan hãy đến cùng Đấng Ky Tô cùng phụ góp trong công việc của Ngài bởi cách:

Sống theo phúc đáp của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chăm sóc cho người hoạn nạn.

Mời toàn bộ mọi người tiếp nhận phúc âm.

Kết nối các mái ấm gia đình cho thời vĩnh cửu.

Các quản trị đoàn của lớp học, được hỗ trợ bởi những người lãnh đạo thành niên, với mọi người trong nhà hội ý về kiểu cách thực hiện công việc này. Để bao gồm thêm thông tin về công việc cứu rỗi với tôn cao, hãy nghiên cứu chương 1.

11.2.1

Sống Theo Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô

11.2.1.1

Vai Trò của bố mẹ và những người dân Lãnh Đạo

Cha bà bầu có trách nhiệm huấn luyện và giảng dạy phúc âm cho con cháu và giúp bọn chúng sống theo phúc đáp (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 68:25–28). Giám trợ đoàn, những người dân lãnh đạo Hội thiếu nữ và những chủ tịch đoàn của lớp học tập hỗ trợ phụ huynh trong trọng trách này như sau:

Khuyến khích sự tiếp xúc giữa các thiếu nữ và mái ấm gia đình của các em.

Chắc chắn rằng các sinh hoạt của giới trẻ cung ứng và ban phước cho các gia đình.

Giúp các phụ huynh chuẩn bị các con gái của họ cho lễ thiên ân trong đền rồng thờ, sự giao hàng truyền giáo toàn thời gian (nếu các đàn bà mong muốn), lễ hôn phối đền rồng thờ, với vai trò làm mẹ.

Những người lãnh đạo cần được nhạy cảm so với các em thanh thiếu niên mà thiếu sự ủng hộ của gia đình để sinh sống theo phúc âm.

Các bố mẹ và những người dân lãnh đạo nỗ lực để nêu gương sáng mang đến giới trẻ. Họ hướng dẫn những em vào nỗ lực của những em nhằm trở nên giống như Chúa Giê Su Ky tô hơn. Chương trình trẻ em và Giới Trẻ hoàn toàn có thể giúp đỡ trong các nỗ lực này (xin coi ChildrenandYouth.exposedjunction.com).

11.2.1.2

Học Phúc Âm

Những người lãnh đạo Hội thiếu phụ và những chủ tịch đoàn của lớp học tập khuyến khích các thiếu nữ và gia đình của những em học tập phúc âm tại nhà. Những người lãnh đạo học tập phúc âm và share với các phụ nữ điều chúng ta học được. Họ mời các học viên chia sẻ tại nhà thờ điều những em vẫn học tại nhà.

Các lớp của Hội thanh nữ nhóm họp vào hầu như ngày chủ Nhật để củng ráng đức tin, thi công tình đoàn kết, củng cố mái ấm gia đình và nhà cửa, thuộc lập planer để thực hiện công việc cứu rỗi và tôn cao. Những chủ tịch đoàn của lớp học, được những người dân lãnh đạo thành niên hỗ trợ, hoạch định những cuộc họp Chủ Nhật.

Các buổi họp của lớp được tổ chức triển khai vào những ngày nhà Nhật tuần lắp thêm hai với tuần thứ bốn của mỗi tháng. Các lớp học này lâu năm 50 phút. Mtv trong quản trị đoàn của lớp học vẫn điều khiển. Người này khuyên bảo lớp học gọi thuộc lòng chủ đề và cùng nhau trao đổi về mọi sự chỉ định và hướng dẫn và những vấn đề khác.

Sau đó, một học tập viên hoặc tín đồ lãnh đạo thành niên lí giải việc đào tạo và huấn luyện phúc âm. Các chủ tịch đoàn của lớp học tập hội ý với những người lãnh đạo thành niên về người nào buộc phải giảng dạy. Đại cương của cuộc họp được tìm kiếm thấy vào Hãy Đến mà Theo Ta—Dành cho những Nhóm Túc Số Chức tứ Tế A Rôn và những Lớp học của Hội đàn bà (xin coi ComeFollowMe.exposedjunction.com).

Nếu một đái giáo khu có rất nhiều hơn một lớp học của Hội đàn bà thì các em vẫn nhóm họp riêng. Mặc dù nhiên, những em hoàn toàn có thể nhóm họp tầm thường với nhau khi tất cả một nhu yếu đặc biệt. Các phụ nữ và những thiếu niên có thể thỉnh thoảng đội họp phổ biến để học một bài học kinh nghiệm trường nhà Nhật, như đã làm được giám trợ đoàn phía dẫn.

Các thiếu phụ được khuyến khích tham gia lớp giáo lý (xin xem phần 15.1).

11.2.1.3

Sự phục vụ và các Sinh Hoạt

Các quản trị đoàn của lớp học, đang được cung cấp bởi những người lãnh đạo thành niên, hoạch định sự giao hàng và những sinh hoạt. Những điều đó nên góp thực hiện quá trình cứu rỗi và tôn cao. Sự ship hàng và các sinh hoạt nên xây cất chứng ngôn, củng cố kỉnh gia đình, can dự tình câu kết trong lớp học cùng tạo cơ hội để ban phước cho những người khác. Những vấn đề này nên được thăng bằng giữa bốn nghành nghề về sự lớn mạnh cá nhân: trực thuộc linh, giao tiếp, thể hóa học và trí tuệ.

phần nhiều các làm việc của giới trẻ được tổ chức triển khai vào thời gian không phải vào trong ngày Chủ Nhật hoặc tối Thứ Hai. Các sinh hoạt này hay được tổ chức triển khai hàng tuần. Trong một số khu vực, quãng đường đi, sự an ninh hoặc các yếu tố không giống làm cho các sinh hoạt hàng tuần không được tiện lợi. Trong số những khu vực này, các sinh hoạt rất có thể được tổ chức triển khai ít tiếp tục hơn, nhưng nên được tổ chức triển khai ít độc nhất một tháng một lần. hầu hết sinh hoạt hoàn toàn có thể được hoạch định bằng Sample Service và Activity Planner, bao gồm sẵn trên trang mạng exposedjunction.com.

Một số sự ship hàng và ở nên tất cả vào những thiếu niên lẫn các thiếu nữ, tốt nhất là đối với thanh thiếu niên phệ tuổi hơn.

Giới trẻ rất có thể được tác dụng từ việc giao tiếp trong các nhóm phệ hơn. Thanh niên trong hai hoặc những tiểu bờ cõi hơn rất có thể thỉnh thoảng team họp phổ biến với nhau để giao hàng và sinh hoạt. Các giáo quần thể hoặc giáo hạt hoàn toàn có thể thỉnh thoảng đồ mưu hoạch ship hàng và sinh hoạt đến giới trẻ.

Các Sinh Hoạt thường Niên. Ngoài những sinh hoạt hay lệ của giới trẻ, các thiếu nữ cũng hoàn toàn có thể tham gia vào những sinh hoạt tiếp sau đây mỗi năm:

Chuyến cắm trại của Hội thiếu nữ (xin xem Young Women Camp Guide). Những thiếu nữ có thể tham dự các chuyến gặm trại qua đêm, những sự khiếu nại và các sinh hoạt khác trong suốt năm, nếu có thể được.

Những Điều khiếu nại về Tuổi Tác. Với sự đồng ý chấp thuận của phụ thân mẹ, các thiếu nữ có thể tham dự những chuyến cắm trại qua tối của Hội thiếu hụt Nữ bắt đầu vào tháng Một của năm các em lên 12 tuổi. Những em ấy có thể tham dự các buổi khiêu vũ, những đại hội của giới trẻ và các đại hội FSY ban đầu vào tháng Một của năm mà những em lên 14 tuổi. Mặc dù nhiên, các em đề xuất được tối thiểu 16 tuổi trước khi ban đầu hẹn hò đi dạo (xin xem Cổ Vũ sức khỏe của người trẻ tuổi , trang 4).

Chi Trả cho những Sinh Hoạt. Những sinh hoạt, của cả đồ tiếp liệu, được chi trả bởi túi tiền của tiểu giáo khu. Các chuyến đi lại và các chi phí không cần quá mức.

Là một nước ngoài lệ, nếu giá thành của tè giáo khu không có đủ chi phí để đưa ra trả cho các sinh hoạt nhiều ngày chẳng hạn như những chuyến cắn trại, những người lãnh đạo có thể yêu cầu số đông người tham gia giúp đưa ra trả. Tuy nhiên, một đàn bà không cần bị chống cản tham dự nếu em ấy thiết yếu giúp chi trả. Giả dụ vẫn yêu cầu thêm tiền, vị giám trợ gồm thể cho phép một sinh hoạt nhằm gây quỹ mỗi năm (xin xem đoạn 20.2.8).

Giám trợ đoàn đảm bảo rằng ngân sách và những sinh hoạt dành cho các thiếu nữ và thiếu thốn niên phải vừa đủ và hợp lý. Ngân sách dành cho các phụ nữ được dựa trên số lượng các thiếu nữ trong tè giáo khu. Ngân sách dành cho những nhóm túc số Chức tứ Tế A Rôn được dựa trên con số các thiếu niên trong tiểu giáo khu.

Xin xem trang mạng FSY.exposedjunction.com để biết thông tin về vấn đề tài trợ cho những đại hội FSY.

11.2.1.4

Sự cải tiến và phát triển Cá Nhân

Trong các nỗ lực của các em để trở thành y như Đấng cứu vớt Rỗi hơn, thanh niên được mời đặt mục tiêu để lớn mạnh về mặt thuộc linh, giao tiếp, thể chất, cùng trí tuệ (xin xem Lu Ca 2:52). Giới trẻ tìm tìm sự soi dẫn để tìm hiểu điều những em rất cần phải cố gắng. Với sự giúp sức của các thân phụ mẹ, các em lập kế hoạch, hành động theo kế hoạch của những em với suy ngẫm về điều các em học được. Những người dân lãnh đạo cũng giới thiệu sự cung ứng khi bắt buộc thiết. Mặc dù nhiên, họ tránh việc theo dõi các kim chỉ nam hay sự tiến bộ của các thiếu nữ. Các bố mẹ và những người dân lãnh đạo có thể đề nghị những mục tiêu, tuy thế họ được cho phép giới trẻ search kiếm sự soi dẫn của riêng những em về những kim chỉ nam nào bắt buộc theo đuổi.

Giới trẻ con được khuyến khích buộc phải hoàn tất ít nhất hai kim chỉ nam trong mỗi nghành nghề của bốn nghành mỗi năm. Những em rất có thể sử dụng Personal Development: Youth Guidebook hoặc áp dụng Gospel Living để đề ra và lưu lại những mục tiêu.

Để có thêm thông tin, xin coi trang mạng ChildrenandYouth.exposedjunction.com.

11.2.2

Chăm Sóc cho tất cả những người Hoạn Nạn

Các thiếu phụ nên có thời cơ thường xuyên để giao hàng những fan khác trong và với gia đình của những em, trong số sinh hoạt của giới trẻ và theo cách riêng của các em. Phần đông ý kiến về sự phục vụ đều phải sở hữu sẵn trên trang mạng ChildrenandYouth.exposedjunction.com. Ở ở đâu có thể được, trang mạng JustServe.org gợi ý những thời cơ để ship hàng trong cùng đồng.

11.2.2.1

Phục Sự

Phục sự là âu yếm cho bạn khác giống như Đấng cứu giúp Rỗi sẽ làm. Những thiếu nữ có thể nhận được phần lớn chỉ định phục sự bắt đầu vào tháng Một của năm mà các em lên 14 tuổi. Để tất cả thêm thông tin, xin coi chương 21.

11.2.3

Mời tất cả Mọi Người mừng đón Phúc Âm

Các phụ nữ mời toàn bộ mọi người mừng đón phúc âm khi chúng ta “đứng lên có tác dụng nhân bệnh cho Thượng Đế bất kể lúc nào, trong bất kể việc gì, cùng ở bất cứ nơi đâu” (Mô tê mê A 18:9). Một số phương thức các em có thể làm điều đó được liệt kê bên dưới đây:

Nêu gương sáng với tư cách là những môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chia sẻ chứng ngôn của những em với đồng đội và những người dân trong gia đình.

Phục sự cho hồ hết học viên kém lành mạnh và tích cực trong lớp học tập của họ.

Mời bạn bè tham dự nhà thời thánh hoặc các sinh hoạt của giới trẻ.

Mời đồng đội tham gia vào chương trình dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ. Những người dân lãnh đạo làm việc chặt chẽ với các cha mẹ của hồ hết thanh thiếu thốn niên này sẽ giúp đỡ các em gọi về công tác này và ra quyết định cách mà họ và con cái của họ có nhu cầu tham gia.

Mời bằng hữu đến học tập với những người truyền giáo.

Các bố mẹ và những người dân lãnh đạo rất có thể giúp những thiếu nữ chuẩn bị để share phúc âm trong suốt cuộc sống của họ. Một số cách thức các em hoàn toàn có thể làm điều này được liệt kê bên dưới đây:

Khuyến khích các đàn bà đạt được một triệu chứng ngôn cá nhân về kế hoạch niềm hạnh phúc của phụ thân Thiên Thượng, Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô cùng sự hồi sinh phúc âm của Ngài.

Tạo cơ hội để ship hàng trong Giáo Hội.

Tạo thời cơ để đào tạo phúc âm trong số buổi team họp của lớp học tập và các bối cảnh khác.

Nếu các thiếu nữ mong muốn phục vụ truyền giáo toàn thời gian, các bố mẹ và những người dân lãnh đạo giúp những em chuẩn bị. Điều này bao hàm việc giảng dạy các em về đầy đủ phước lành và kỳ vọng của công việc truyền giáo toàn thời gian.

Là 1 phần của sự chuẩn bị này, giám trợ đoàn hay chủ tịch đoàn giáo khu hoàn toàn có thể tổ chức một tờ học chuẩn bị truyền giáo. Mối cung cấp tài liệu đa số cho lớp học tập này là thánh thư, Missionary Standards for Disciples of Jesus Christ, cùng sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta. Lớp học này sẽ không được tổ chức trong thời gian ra mắt các cuộc họp thường lệ của ngày công ty Nhật.

Trang mạngMissionary.exposedjunction.com hỗ trợ thêm những tài liệu mà có thể giúp đỡ các phụ nữ khi các em mong muốn muốn chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Xin xem chương 23 và 24 để hiểu biết thêm thông tin.

11.2.4

Kết Nối các Gia Đình mang đến Thời Vĩnh Cửu

Các thiếu hụt nữ có thể giúp kết nối các gia đình cho thời vĩnh cửu theo không ít cách. Một số phương thức này được liệt kê dưới đây:

Hiếu kính phụ huynh của những em cùng nêu gương về câu hỏi sống giống hệt như Đấng Ky sơn trong nhà của những em.

Chuẩn bị có mái ấm gia đình vĩnh cửu của riêng biệt mình.

Được xứng danh để nhận giấy ra mắt đi thường thờ thực hiện có giới hạn.

Chuẩn bị mừng đón các giáo lễ đền rồng thờ, kể cả hôn nhân gia đình vĩnh cửu.

Tìm gọi về thân quyến cùng tổ tiên của những em (xin xem Gia Đình Tôi: các Câu Chuyện Mang bọn họ Lại cùng với Nhau).

Tham gia trong số lễ báp têm cùng lễ xác nhận cho tất cả những người chết càng thường xuyên càng tốt khi thực trạng cho phép.

Xem thêm: Tại Sao Phải Ăn Sáng Có Phải Là Bữa Ăn Quan Trọng Nhất? Tại Sao Phải Ăn Sáng

Phục vụ cùng với tư giải pháp là phần đa người support lịch sử gia đình và đền thờ, khi được vị giám trợ kêu gọi (xin xem đoạn 25.4.4).

11.3

Giới Lãnh Đạo Hội đàn bà Tiểu Giáo Khu

11.3.1

Giám Trợ Đoàn

Trách nhiệm thứ nhất và quan trọng nhất của vị giám trợ là duyệt y các đàn bà và các thiếu niên trong tiểu phạm vi hoạt động của ông. Ông và những cố vấn lưu giữ tên của những em với hiểu hoàn cảnh mái ấm gia đình của những em. Họ chất vấn mỗi thiếu nữ ít nhất hai lần 1 năm (xin coi đoạn 31.1.7).

Vị giám trợ bao gồm trách nhiệm so với tổ chức Hội phụ nữ của tiểu giáo khu. Ông liên tục họp với chủ tịch Hội thiếu thốn Nữ. Ông report các vụ việc của Hội thiếu nữ trong các cuộc họp của giám trợ đoàn.

Vị giám trợ và những cố vấn của ông thường xuyên tham dự các buổi họp, sự phục vụ, và những sinh hoạt của Hội thiếu hụt Nữ. Nếu có không ít lớp học tập của Hội thiếu hụt Nữ, vị giám trợ rất có thể chỉ định chủ yếu mình và những cố vấn thao tác với các lớp học nạm thể.

11.3.2

Chủ Tịch Đoàn Thành Niên của Hội thiếu Nữ

Vị giám trợ lôi kéo và phong nhiệm một người người mẹ thành niên để ship hàng với tư phương pháp là quản trị Hội thiếu thốn Nữ. Nếu đơn vị chức năng đủ lớn, thì người này đề xuất một hoặc nhì người bà mẹ thành niên để được kêu gọi làm cụ vấn của chính mình (xin coi chương 30). Giám trợ đoàn xem xét hầu hết lời đề xuất của fan ấy và gửi ra gần như sự kêu gọi.

trong một đơn vị chức năng nhỏ, quản trị Hội thiếu Nữ có thể là bạn lãnh đạo thành niên tuyệt nhất được lôi kéo trong tổ chức triển khai Hội thiếu thốn Nữ. Trong trường phù hợp này, người ấy làm việc với phụ huynh để tổ chức việc huấn luyện và các sinh hoạt cho các thiếu nữ. Bạn ấy cũng đảm bảo an toàn rằng bao gồm sự hiện hữu của ít nhất hai fan thành niên có trách nhiệm tại mọi buổi họp và những sinh hoạt. Bao giờ có thể được, các cố vấn với một thư ký kết cũng buộc phải được kêu gọi.

Trong một chi nhánh mà không tồn tại chủ tịch Hội thiếu hụt Nữ, thì quản trị Hội Phụ Nữ có thể tổ chức bài toán giảng dạy cho những thiếu nữ cho đến khi một chủ tịch Hội đàn bà được kêu gọi.

Chủ tịch Hội phụ nữ có các trách nhiệm sau đây. Hai vậy vấn phụ giúp bạn ấy.

Phục vụ với tư bí quyết là member của hội đồng tiểu giáo khu (xin xem đoạn 7.4) và hội đồng người trẻ tuổi của tiểu giáo khu (xin xem đoạn 29.2.9).

Phục sự mang đến từng thiếu hụt nữ.

Nộp gần như lời đề nghị lên giám trợ đoàn về các nàng phụ nữ giao hàng trong Hội thiếu hụt Nữ.

Giảng dạy cho tất cả những người lãnh đạo không giống trong Hội phụ nữ và những chủ tịch đoàn của lớp học về những trách nhiệm của họ.

Hướng dẫn những chủ tịch đoàn của lớp học trong những trách nhiệm lãnh đạo của những em. Mỗi lớp học được một thành viên nào kia của chủ tịch đoàn Hội thiếu phụ phụ giúp cùng trông nom.

Thường xuyên tổ chức triển khai các buổi họp chủ tịch đoàn Hội phụ nữ và họp với vị giám trợ.

Giám sát các hồ sơ, các phiên bản báo cáo, ngân sách, và tài bao gồm của tổ chức Hội thiếu Nữ.

11.3.3Thư ký

Nếu đơn vị chức năng đủ lớn, thì chủ tịch Hội thanh nữ đề nghị với vị giám trợ một người bà bầu thành niên để ship hàng với tư cách là thư ký của Hội thiếu hụt Nữ. Bạn thư ký có thể có những trách nhiệm sau đây:

Giúp quản trị đoàn Hội thiếu thốn Nữ chuẩn bị các vấn đề sẽ bàn luận trong các buổi họp chủ tịch đoàn. Chị ấy tham dự các cuộc họp này, ghi chép, cùng theo dõi các chỉ định.

Chỉ dẫn cho những thư ký kết lớp học và giúp các em giữ sổ điểm danh.

Giúp chủ tịch đoàn Hội phụ nữ (1) chuẩn bị một ngân sách và (2) ghi chép các khoản chi tiêu.

11.3.4

Chủ Tịch Đoàn cùng Thư ký kết của Lớp Học

11.3.4.1

Kêu Gọi, Tán Trợ và Phong Nhiệm

Mỗi lớp học của Hội đàn bà cần phải gồm một chủ tịch đoàn lớp học. Quản trị đoàn Hội thiếu Nữ có thể đề nghị các thanh nữ để giao hàng với tư phương pháp là những chủ tịch lớp. Những thành viên vào giám trợ đoàn thành tâm hội ý cùng nhau để quyết định xem đông đảo em nào đề nghị được lôi kéo vào những chức vụ này.

Một member trong giám trợ đoàn kêu gọi một phụ nữ để giao hàng với tư giải pháp là chủ tịch của một tờ học. Khi gồm đủ thanh nữ để phục vụ, thì em ấy tình thật xem xét các học viên nào để ý kiến đề xuất ra những cố vấn với một thư ký. Giám trợ đoàn xem xét đông đảo lời kiến nghị của em ấy và gửi ra đa số sự kêu gọi.

Trước lúc yêu mong một phụ nữ phục vụ trong bất kể sự kêu gọi nào, member của giám trợ đoàn cần được xin phép phụ huynh của em đàn bà đó.

Sau khi gửi ra hầu hết sự lôi kéo này, 1 thành viên trong giám trợ đoàn gọi tên của các thiếu phụ ấy mang lại lớp học của các em này để có sự biểu quyết tán trợ. Vị giám trợ hoặc một cầm cố vấn đang được chỉ định và hướng dẫn phong nhiệm cho những em phụ nữ này.

Một member trong giám trợ đoàn loan báo về những chức vụ lôi kéo này trong sự kiện Tiệc Thánh. Vị ấy ko yêu cầu biểu quyết tán trợ.

11.3.4.2

Các Trách Nhiệm

Các quản trị lớp học giao hàng trong hội đồng thanh niên của tiểu giáo khu (xin xem mục 11.3.4.4). Các chủ tịch đoàn lớp học cũng có các trách nhiệm sau đây:

Quen biết và phục vụ mỗi thiếu phụ kể cả những bạn không tham dự các buổi họp của lớp học. Hãy nhận thấy các nhu cầu và thực trạng của các bạn.

Khi những thư cam kết của lớp học tập được kêu gọi, những em chuẩn bị những vấn đề sẽ đàm luận cho những buổi họp, ghi chép, với theo dõi số bạn tham dự.

Các member trong chủ tịch đoàn Hội thiếu nữ giảng dạy các chủ tịch đoàn của lớp học tập về các trách nhiệm của các em (xin xem đoạn 11.3.2). Những người dân cố vấn của lớp học và các chuyên viên nên tích cực trợ giúp (xin xem đoạn 11.3.5; 11.3.6).

11.3.4.3

Buổi Họp quản trị Đoàn Lớp Học

Các quản trị đoàn lớp học Hội đàn bà nhóm họp thường xuyên xuyên. Chủ tịch lớp học điều khiển và tinh chỉnh các buổi họp này. Những người lãnh đạo thành niên của Hội thanh nữ đã được chỉ định cung ứng chủ tịch đoàn lớp học cũng tham dự. Vào các cuộc họp này, những người dân lãnh đạo cùng mọi người trong nhà hội ý cùng tìm kiếm sự mặc khải về ý ao ước của Chúa mang đến lớp học tập của họ. Những sự việc sẽ họp bàn hoàn toàn có thể gồm gồm cuộc bàn bạc về các mục sau đây:

Thực hiện các bước cứu rỗi và tôn cao

Phục vụ những học viên, quánh biệt chú ý hỗ trợ những học viên new và giúp những tín hữu hèn tích cực trở về sinh hoạt

Tìm tới những người thuộc những tôn giáo cùng tín ngưỡng khác

Hoạch định các cuộc họp của lớp học, sự giao hàng và các sinh hoạt

Chỉ dẫn sự chỉ huy từ những người dân lãnh đạo thành niên của Hội thanh nữ hoặc 1 thành viên của chủ tịch đoàn lớp học

Một Sample Presidency Meeting Agenda tất cả sẵn bên trên exposedjunction.com.

11.3.4.4

Hội Đồng thanh niên của tè Giáo Khu

Mục đích của hội đồng người trẻ tuổi của tiểu phạm vi hoạt động là nhằm mục tiêu giúp giới trẻ mang những người khác mang lại với Chúa Giê Su Ky Tô cùng thực hiện công việc cứu rỗi cùng tôn cao.

Vị giám trợ công ty tọa hội đồng người trẻ tuổi của tè giáo khu. Những thành viên của hội đồng này bao gồm có:

Giám trợ đoàn.

Một trợ giúp của vị giám trợ trong nhóm túc số các thầy tư tế và các chủ tịch đội túc số các thầy giảng cùng thầy trợ tế.

Các quản trị lớp học của Hội thiếu phụ (hoặc toàn cục chủ tịch đoàn lớp học ví như tiểu lãnh thổ chỉ gồm một lớp học của Hội thiếu thốn Nữ).

Chủ tịch Hội thiếu Nữ.

Hội đồng giới trẻ của tè giáo khu bàn bạc những phương pháp để giúp những người dân khác xây đắp chứng ngôn, đón nhận các giáo lễ cứu rỗi, tuân giữ các giao ước, cùng trở thành các tín vật tận trọng điểm của Chúa Giê Su Ky đánh (xin xem tế bào Rô Ni 6:4–5). Các em cùng nhau hội ý về các yêu cầu của các thiếu phụ và các thiếu niên trong tè giáo khu. Những em tất cả thể đàm đạo về các sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu những yêu cầu này. Tuy nhiên, vấn đề hoạch định cụ thể các làm việc nên diễn ra trong các cuộc họp của quản trị đoàn trong nhóm túc số hoặc lớp học.

Xin coi đoạn 29.2.9 để sở hữu thêm tin tức về hội đồng thanh niên của tè giáo khu.

11.3.5Các Cố Vấn

Chủ tịch đoàn Hội thiếu hụt Nữ rất có thể đề nghị cùng với giám trợ đoàn nhằm kêu gọi những cố vấn trong Hội thiếu thốn Nữ. Mỗi cố kỉnh vấn làm việc với một tổ tuổi cụ thể của những thiếu nữ. Mỗi lớp học nên bao gồm một nỗ lực vấn.

Các cầm vấn có những trách nhiệm sau đây:

Giúp quản trị đoàn Hội thiếu nữ với các trách nhiệm của họ.

Hỗ trợ cùng hướng dẫn những chủ tịch đoàn của lớp học khi các em học tập và triển khai các nhiệm vụ của mình.

Dạy những bài học tập Trường công ty Nhật khi bắt buộc thiết. Góp các thanh nữ nào đã có được mời dạy dỗ một bài học kinh nghiệm để chuẩn bị và đào tạo và huấn luyện một cách hiệu quả.

Tham dự những sinh hoạt của lớp học.

Tham dự các buổi họp chủ tịch đoàn của Hội thiếu nữ trong tiểu giáo khu.

Nên gồm sự hiện diện của ít nhất hai bà mẹ thành niên có nhiệm vụ tại mỗi buổi họp của lớp học cùng sinh hoạt. Các cố vấn rất cần được hoàn vớ phần giảng dạy tại ProtectingChildren.exposedjunction.com (xin coi phần 11.6.2).

11.3.6Các siêng Gia

Khi cần thiết, chủ tịch đoàn Hội thiếu Nữ hoàn toàn có thể đề nghị cùng với giám trợ đoàn lôi kéo các chuyên viên để phụ giúp những thành viên trong quản trị đoàn và những cố vấn. Trong một vài trường hợp, gần như chức vụ lôi kéo này rất có thể bị giới hạn cho một sự kiện đặc biệt, ví dụ như một chuyến cắn trại, một đại hội giới trẻ hoặc thể thao.

Tất cả các chuyên viên phục vụ bên dưới sự hướng dẫn của chủ tịch đoàn Hội thiếu phụ của đái giáo khu.

Các chuyên gia cần bắt buộc hoàn vớ phần huấn luyện và đào tạo tại trang mạng ProtectingChildren.exposedjunction.com (xin xem đoạn 11.6.2).

11.4

Giúp những Thiếu Nữ chuẩn bị Tham Gia Hội Phụ Nữ

Một thiếu nữ rất có thể gia nhập Hội thanh nữ khi lên 18 tuổi. Đến lúc 19 tuổi, mỗi thiếu nữ cần tham gia không thiếu trong Hội Phụ Nữ. Trong một vài trường hợp, một thiếu hụt nữ có thể vào Hội thiếu phụ sớm hơn sinh nhật sản phẩm 18 của mình. Mỗi phụ nữ hội ý với cha mẹ của mình với vị giám trợ để quyết định điều gì để giúp đỡ em ấy rất tốt để thường xuyên củng cố gắng đức tin của em khu vực Chúa Giê Su Ky Tô.

Cha người mẹ và những người dân lãnh đạo Hội thiếu phụ và Hội đàn bà cùng nhau cố gắng để góp mỗi thiếu nữ tham gia vào Hội thiếu phụ một phương pháp thành công. Những người dân lãnh đạo này tạo thời cơ liên tục đến các thiếu phụ và các cô gái trong Hội thanh nữ để lập mối link và phát triển mối quan hệ.

11.5Những bạn Lãnh Đạo Hội phụ nữ Giáo Khu

Một thành viên của quản trị đoàn giáo khu lôi kéo một người bà mẹ thành niên để phục vụ với tư phương pháp là quản trị Hội phụ nữ giáo khu. Nếu như một khu vực là đầy đủ lớn, thì người ấy ý kiến đề xuất một hoặc hai người mẹ thành niên để ship hàng với tư cách là gắng vấn với một chị khác để giao hàng với tư cách là thư ký. Các nàng phụ cô gái này được lôi kéo và phong nhiệm bởi một thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoặc một ủy viên hội đồng thượng phẩm đã có chỉ định. Để có thông tin về các trách nhiệm của chủ tịch đoàn Hội thiếu nữ giáo khu với thư ký, xin xem những đoạn 5.4.1 với 5.4.4.

Một cố kỉnh vấn trong quản trị đoàn giáo khu bao gồm trách nhiệm đối với tổ chức của Hội thiếu phụ trong giáo khu. Vị này cũng có thể có trách nhiệm đối với các bước của chủ tịch đoàn Hội phụ nữ giáo khu. Vị này cũng hướng dẫn các giám trợ trong các trách nhiệm của họ đối với các thiếu nữ.

Chủ tịch khu vực chỉ định một ủy viên hội đồng thượng phẩm để triển khai việc với chủ tịch đoàn Hội thiếu nữ của giáo khu. Ủy viên hội đồng thượng phẩm và quản trị đoàn Hội thanh nữ cùng thư ký phục vụ trong ủy ban Chức tư Tế A Rôn–Hội thiếu phụ giáo khu vực (xin coi đoạn 29.3.9).

11.6

Những giải đáp và cơ chế Bổ Sung

11.6.1

Bảo Vệ Giới Trẻ

Khi những người thành niên giao tiếp với người trẻ tuổi trong các bối cảnh của Giáo Hội, thì cần có sự hiện hữu của ít nhất hai người thành niên có trách nhiệm. Rất có thể cần phải gộp lại các lớp học tập với nhau để triển khai được điều này.

Tất cả những người dân thành niên thao tác với thanh niên cần đề xuất hoàn tất phần huấn luyện bảo đảm an toàn trẻ em và người trẻ tuổi trong vòng ngực tháng sau thời điểm được tán trợ (ProtectingChildren.exposedjunction.com). Chúng ta ôn lại phần giảng dạy này từng ba năm tiếp theo đó.

Để gồm thông tin về phong thái những hướng dẫn này áp dụng cho người bạn đồng hành phục sự, xin coi phần 21.3.

11.6.2

Các đàn bà Khuyết Tật

Các quản trị đoàn của lớp học dành sự chăm sóc đặc biệt cho các đàn bà khuyết tật. Để có thông tin về việc trợ giúp các phụ nữ này, xin xem disability.exposedjunction.com.

11.6.3

Các Huy Hiệu giành cho Trẻ Em cùng Giới Trẻ

Các thanh nữ nhận được các huy hiệu như là một phần của chương trình trẻ em và Giới Trẻ. Mỗi thiếu nữ nên nhận thấy một huy hiệu của tập thể nhóm từ quản trị đoàn lớp học của em ấy lúc trở thành mtv của Hội thiếu Nữ. Em ấy cũng nhận ra một quyển Personal Development: Youth Guidebook. Vấn đề này hoàn toàn có thể được triển khai khi quản trị đoàn của lớp học và những người dân lãnh đạo thành niên của Hội phụ nữ nhóm họp cùng với em ấy để mừng đón em ấy mang đến với Hội thiếu thốn Nữ. Vấn đề này cũng hoàn toàn có thể được tiến hành tại một buổi họp hay niên giành cho giới trẻ cùng các bố mẹ của các em (xin xem 11.2.1.3).

Vào mon Một của năm nhưng một thiếu phụ lên 18 tuổi, em ấy dìm thêm một huy hiệu của nhóm.

Các thiếu thốn nữ rất có thể kiếm được một huy hiệu về thành tích bằng phương pháp cố nuốm trở nên giống hệt như Đấng cứu giúp Rỗi hơn.

Để gồm thêm thông tin về những huy hiệu, xin xem trang mạng ChildrenandYouth.exposedjunction.com.