Subsequent Là Gì

Seemingly, then, this arrangement “should eliminate poor matches and make subsequent marriages more stable,” notes the Journal.

Bạn đang xem: Subsequent là gì


bởi vậy, theo tờ báo bên trên, thoạt nhìn, phương thức này nhường nhịn như là cách “thải trừ được những cặp không liên minh cùng góp hôn nhân của những cặp đi mang lại thành thân được bền vững hơn”.
The subsequent protests led to lớn a bloodless coup on 24 March 2005, after which Akayev fled the country with his family & was replaced by acting president Kurmanbek Bakiyev (see: Tulip Revolution).
Những cuộc biểu tình bội phản phòng sau đó đã dẫn tới một cuộc thay máu chính quyền độc lập ngày 24 mon 3, sau sự khiếu nại này Akayev sẽ chạy trốn khỏi giang sơn cùng được sửa chữa bởi vì tổng thống tạm thời Kurmanbek Bakiyev. (xem: Cách mạng Tulip).
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, và Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles & miracle stories have been an integral part of man’s religious life.”
Sách The Encyclopedia of Religion (Bách khoa từ bỏ điển tôn giáo) phân tích và lý giải rằng những người dân gây dựng đạo Đấng Christ, Hồi Giáo cùng Phật Giáo hiện đang có quan điểm khác nhau về phxay lạ, tuy vậy sách ghi nhận: “Lịch sử sau này của những tôn giáo này cụ thể cho thấy thêm các phép lạ và các mẩu truyện về phnghiền lạ lấn vào đời sống tôn giáo của fan ta”.
However, a story in Vanity Fair pointed out that Charles Dance had been seen in Belfast the previous year after his character Tywin Lannister"s death as well, và he only appeared in the first episode of the subsequent season as a corpse.
Tuy nhưng, tờ Vanity Fair cũng cho là vào năm trước Charles Dance cũng trở nên bắt gặp xuất hiện làm việc Belfast mặc dù nhân vật Tywin Lannister của ông sẽ bị tiêu diệt, với kết quả thì ông ta chỉ quay trở lại nhằm nhập vai xác bị tiêu diệt của mình Lúc bị phát hiện tại nhưng thôi.
The unstable situation và the war in neighboring Afghanisrã and Iraq prompted a rush of refugees inlớn the country who arrived in their millions, with Tehran being a magnet for many seeking work, who subsequently helped the city to recover from war wounds, working for far less pay than local construction workers.
Tình hình bao gồm trị tạm bợ và cuộc chiến tranh sinh hoạt Afghanistan và Iraq nhẵn giềng vẫn địa chỉ hàng loạt người ganh nạn vào giang sơn, hàng triệu con người, cùng với Tehran là một trong những nam châm từ đến nhiều quá trình kiếm tìm kiếm, người đã hỗ trợ thành phố phục sinh sau đầy đủ vệt thương thơm cuộc chiến tranh, làm việc với tầm lương thấp hơn đối với người công nhân tạo địa pmùi hương.
Subsequently, until the fall of 1943, Greene escorted a fast troop convoy from Norfolk khổng lồ the United Kingdom & return, and operated off Bermuda.
Sau đó cho đến mùa Thu năm 1943, Greene hộ vệ những đoàn tàu vận tải đường bộ gửi quân nkhô nóng tự Norfolk thanh lịch Anh Quốc và trở lại, và vận động xa bờ Bermudomain authority.
Cheddi and Janet were jailed for five sầu months; they were subsequently kept under house arrest for two years.
Subsequent librarians following Bodley were called Protobibliothecarius Bodleianus, Bodley"s Librarian.
Commodore Perry forced the opening of the ports of Shimodomain authority và Hakodate, leading lớn an increase in the demand for new foreign goods và subsequently a severe rise in inflation.
Thiếu tướng Perry thảo luận câu hỏi mnghỉ ngơi các cảng Shimodomain authority với Hakodate, dẫn tới việc gia tăng nhu yếu sản phẩm & hàng hóa nước ngoài mới và sau đó sự ngày càng tăng nghiêm trọng về lạm phát kinh tế.
Mário Alberlớn Nobre Lopes Soares, GColTE, GCC, GColL (Portuguese pronunciation: ; 7 December 1924 – 7 January 2017) was a Portuguese politician who served as Prime Minister of Portugal from 1976 khổng lồ 1978 and from 1983 to 1985, & subsequently as the 17th President of Portugal from 1986 to lớn 1996.
Mário Alberkhổng lồ Nobre Lopes Soares, (phạt âm tiếng Bồ Đào Nha: ; sinch ngày 7 mon 12 năm 1924 – mất ngày 7 mon 1 năm 2017) chính trị gia người Bồ Đào Nha, ông giữ chức Thủ tướng tá Bồ Đào Nha từ thời điểm năm 1976 mang lại năm 1978 cùng từ năm 1983 mang đến năm 1985, cùng sau đó là Tổng thống thứ 17 của Bồ Đào Nha từ thời điểm năm 1986 đến năm 1996.
Notable subsequent releases include the foreign film, Princess Yang Kwei-Fei (Most Noble Lady), released in US theaters in September 1956, The Missouri Traveler in March 1958, và The Big Fisherman in July 1959 (the first third-buổi tiệc nhỏ production financed by Disney).
Các thành phầm đáng chăm chú sau đó của họ tất cả bộ phim truyện quốc tế, Yang Kwei Fei (Người đàn bà phong cách nhất), xây dựng trên những rạp nghỉ ngơi Mỹ hồi tháng 9 năm 1956, The Missouri Traveler trong thời điểm tháng 3 năm 1958, với The Big Fisherman vào tháng 7 năm 1959 (bộ phim truyền hình bởi vì hãng máy tía tiếp tế trước tiên được cung cấp tài bao gồm do Disney).

Xem thêm:


The film was subsequently ranked one of the best films of the 2000s by several critics và media outlets.
Bộ phim sau đó được ca ngợi là một trong những trong những bộ phim truyện xuất xắc tuyệt nhất của những năm trong những năm 2000 do nhiều phương tiện truyền thông media.
On 31 May năm trước, Mahrez made his international debut for the Desert Foxes as a starter in a pre-World Cup friendly match against Armenia, và he was subsequently called up lớn the full squad for the tournament on 2 June.
Ngày 31 tháng 5 năm năm trước, Mahrez có cuộc chiến reviews thế giới của mình cho đều chú cáo sa mạc vào một trận giao hữu chi phí World Cup cùng với Armenia, và sau đó anh đã được Gọi vào đội hình đồng ý cho team tuyển chọn thi đấu tại World Cup vào trong ngày 2 mon 6.
It typically forages for food in the morning, resting in groups during the midday hours & then a subsequent period of foraging in the early evening before returning to lớn designated roosting trees khổng lồ sleep for the night.
Nó thường dành thòi gian nhằm nhà hàng ăn uống vào buổi sớm, sinh sống vào nhóm nhìn trong suốt thời hạn buổi trưa và sau đó là 1 trong những quy trình tiến độ tiếp theo của tra cứu kiếm thức ăn sâu vào đầu ban đêm trước lúc trlàm việc về cây đúng địa điểm để trú tạm.
While both dramatists composed in both genres, Andronicus was most appreciated for his tragedies & Naevius for his comedies; their successors tended to lớn specialise in one or the other, which led khổng lồ a separation of the subsequent development of each type of drama.
Mặc mặc dù cả nhị đơn vị biên soạn kịch đầy đủ chế tác cả nhì thể các loại, Andronicus được reviews cao nhất; những người kế nhiệm họ thường có xu hướng trình độ chuyên môn hóa giỏi có tác dụng không giống đi, dẫn mang đến bóc biệt sự cải cách và phát triển tiếp theo của từng một số loại kịch .
The subsequent release of Darnley into Scotlvà & the restoration of his father at the Scottish Court were part of this policy: the political disaster of the Darnley marriage as yet unforeseen."
Việc pngóng phù hợp tiếp theo Darnley về Scotland với sự khôi phục vị thế của phụ thân ông trên triều đình Scotl& là một trong những phần của cơ chế này: thảm họa bao gồm trị trường đoản cú hôn nhân Darnlegiống hệt như không được tính trước. ".
In the first year, the tariffs start at 20% for the first 1.2 million units of imported finished washers, và all subsequent washers within that year will have sầu a 1/2 tariff.
Trong năm thứ nhất, thuế quan liêu ban đầu ở tầm mức 20% cho một,2 triệu cái máy giặt nhập vào, và tất cả những máy giặt sau kia trong năm kia sẽ sở hữu mức thuế 1/2.
Susanne, the family"s nursemaid, was wrongly suspected of complithành phố, arrested, và subsequently committed suicide in police custody, only later to lớn be found innocent.
Susanne, tín đồ giúp Việc của mái ấm gia đình, bị nghi hoặc là đồng lõa, bị bắt và sau đó đã tự vẫn trong lúc công an kìm hãm, chỉ để sau đó được minh chứng vô tội.
The Statute of Labourers (& its counterpart, the Ordinance of Labourers) was, of course, very unpopular with the peasants, who wanted higher wages và better living standards, & was a contributing factor lớn subsequent peasant revolts, most notably the English peasants" revolt of 1381.
Sắc lệnh về fan làm cho công với Đạo lý lẽ về người làm công tất nhiên là ko rất được ưa chuộng vì chưng những người dân cày ước ao phần đông mức lương cao hơn nữa với số đông tiêu chuẩn sống xuất sắc hơn, cùng là yếu tố góp sức mang đến phần đông cuộc nổi dậy của nông dân sau này, xứng đáng lưu ý duy nhất là cuộc nổi dậy của dân cày Anh năm 1381.
The conclusion of the subsequent 2009 paper and analysis was that the primary cause of the sinking was uncontained flooding along "B" propeller shaft.
Kết luận của các cuộc điều tra cùng so sánh cho biết thêm nguim nhân hầu hết của câu hỏi bị chìm là do ngập nước quan yếu điều hành và kiểm soát dọc theo trục chân vịt "B".
Islam Karimov, leader of the Communist Party of Uzbekistung since 1989 and subsequently head of that party"s reincarnation, the People"s Democratic Party (PDP), became president of the Uzbek SSR in 1990.
Islom Karimov, cầm đầu Đảng Cộng sản Uzbekistan từ thời điểm năm 1989 và sau này cố gắng quyền Đảng mới, Đảng Dân nhà Nhân dân (PDP), biến hóa tổng thống Uzbekistan SSR năm 1990.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M