Sole discretion là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Sole discretion là gì

*

*

*

*

discretion /dis”kreʃn/ danh từ sự tự do làm theo ý mìnhat discretion: tuỳ ý, mang ý, ko điều kiệnto surrender at discretion: đầu mặt hàng không điều kiệnat the discretion of…: theo ý muốn của… sự thận trọngto act with discretion: hành vi thận trọng sự cân nhắc khôn ngoanyears of discretion; age of discretion: tuổi khôn, tuổi biết suy xét rồi (ở Anh 14 tuổi)discrestion is the better part of valour(đùa cợt) thời điểm lâm nguy đánh bài xích chuồn là thượng sách (chế mọi anh hèn)quyền tự ý định đoạtquyền tùy nghilimited discretion: quyền tùy nghi hữu hạnsự từ bỏ do tuân theo ý mìnhtùy nghidiscretion income: thu nhập tùy nghifractional discretion order: lệnh (cho) tùy nghi phần lẻlimited discretion: quyền tùy nghi hữu hạndiscretion incomethu nhập tùy ýmanagement discretionquyền hạn cách xử lý của nhân viên quản lý


Xem thêm: Gợi Ý Cách Hít Đất Không Mệt Để Giúp Tập Chống Đẩy Được Nhiều Nhất

*

discretion

Từ điển Collocation

discretion noun

1 freedom khổng lồ make decisions

ADJ. considerable, full, greater, more, wide | absolute, complete, unfettered The school governors have absolute discretion over which pupils they admit. | executive, judicial, management/managerial, personal, professional The president used his executive discretion to lớn pardon the two men.

VERB + DISCRETION exercise, have, use The police exercise discretion in the area of minor traffic offences. | give sb They would like local authorities khổng lồ be given greater discretion as khổng lồ how the money is spent. | leave sth to ‘Do you want me to vì chưng the job myself or hire a photographer?’ ‘I leave it to lớn your discretion.’

PREP. at sb”s ~ Bail is granted at the discretion of the court. There is no service charge và tipping is at your discretion. | ~ about We have discretion about how much khổng lồ charge. | ~ as lớn She has considerable discretion as lớn how the money is spent. | ~ over giving judges more discretion over sentencing

PHRASES the exercise/operation of discretion

2 being discreet

ADJ. great, the utmost

VERB + DISCRETION hotline for, need, require This case calls for the utmost discretion. | rely on This is confidential, but I know that I can rely on your discretion.

PREP. with ~ to conduct enquiries with discretion.

PHRASES a lack of discretion, a need for discretion

Từ điển WordNet

n.

freedom to act or judge on one”s own

Bloomberg Financial Glossary

Freedom given khổng lồ the floor broker by an investor to lớn use his judgment regarding the execution of an order. Discretion can be limited, as in the case of a limit order that gives the floor broker 1/8 or 1/4 point from the stated limit price lớn use his judgement in executing the order. Discretion can also be unlimited, as in the case of a market-not-held order. See also: Market Not Held Order.

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: circumspection delicacy discernment discreetness miễn phí will prudence


Danh mục rất có thể Bạn chưa chắc chắn Thẻ absolute discretion là gì,at là gì mt là gì,axit là gì bazơ là gì muối bột là gì,bội là gì mong là gì,discretion là gì,discretion trong giờ anh là gì,managerial discretion là gì,managerial discretion tức thị gì,sole discretion là gì,thích là gì yêu là gì mến là gì Điều hướng bài bác viết
Kịch bạn dạng tiếng anh là gì diễn giải kịch phiên bản ngoại khóa giờ đồng hồ anh
How you like that là gì tư tưởng của how you lượt thích that tức là gì