Số oxi hóa là gì

- trong những hợp chất ion: Hóa trị (còn điện thoại tư vấn là năng lượng điện hóa trị) chính bởi điện tích của ion đó.

Bạn đang xem: Số oxi hóa là gì

Ví dụ: Trong hợp hóa học NaCl , Na có điện hóa trị 1+ và Cl bao gồm điện hóa trị 1-

- Quy ước , khi viết điện hóa trị của yếu tố , ghi quý hiếm điện tích trước, lốt của năng lượng điện sau.

+ các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc team IA , IIA , IIIA gồm số electron ở phần bên ngoài cùng là 1, 2, 3 hoàn toàn có thể nhường nên có điện hóa trị là 1+, 2+, 3+

+ những nguyên tố phi kim thuộc đội VIA , VIIA nên có 6, 7 electron lớp ngoài cùng, rất có thể nhận thêm 2 hay1 electron vào lớp ngoài cùng , nên gồm điện hóa trị 2-, 1-

2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị

Quy tắc: Trong các hợp hóa học cộng hóa trị, hóa trị của 1 nguyên tố được xác minh bằng số link cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử và được gọi là cộng hóa trị của yếu tắc đó.

Ví dụ: Hoá trị những nguyên tố vào phân tử nước với metan

H – O – H

*

+ trong H2O: nguyên tố H gồm cộng hóa trị 1 , yếu tắc O bao gồm cộng hóa trị 2

+ vào CH4: yếu tố C gồm cộng hóa trị hóa trị 4 , nhân tố H gồm cộng hóa trị 1

II. SỐ OXI HÓA

- Số thoái hóa của một yếu tắc trong hợp chất là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu đưa định links giữa các nguyên tử trong phân tử là links ion.

- Số ion hóa được xác minh theo luật lệ sau:

Quy tắc 1: Số ion hóa của ion đối kháng nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

Thí dụ: Ion Ca2+có năng lượng điện là dương 2, số oxi hóa là +2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Giá Để Đồng Hồ Đơn Giản Nhất Chỉ Với 3 Bước

Ion Cl- có năng lượng điện là âm 1, số lão hóa là -1.

Quy tắc 2: Số ion hóa của hiđro trong phù hợp chất bởi +1, trừ H vào hiđrua kim loại.

Quy tắc 3: Số thoái hóa của oxi trong hòa hợp chất bởi -2, trừ một số trong những trường đúng theo như vào phân tử H2O2­ , K2O2 … yếu tắc O bao gồm số oxi hóa bằng -1.


Quy tắc 4: Số lão hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

Thí dụ: Fe, Cl2 

Quy tắc 5: toàn bộ các hợp hóa học đều trung hòa - nhân chính về điện, vị vậy tổng số thoái hóa trong thích hợp chất bằng không.

Quy tắc 6: Tổng số lão hóa của toàn bộ các nguyên tử trong ion nhiều nguyên tử bằng đúng năng lượng điện của ion đó.