Rental là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Rental là gì

*
*
*

rental
*

rental /"rentl/ danh từ tiền dịch vụ thuê mướn (nhà, đất); chiến phẩm cho thuê (nhà đất); chiến phẩm thu sơn (ruộng đất) tiền thuê (nhà đất)
lợi tức đến thuêthủy lợi phíLĩnh vực: cơ khí và công trìnhsự triển lẵm nước tưới (ruộng)Lĩnh vực: hóa học và vật liệuthuế đấtequipment rentaltiền mướn thiết bịequipment rental ratebảng giá mướn thiết bịequipment rental rategiá thuê thiết bịhire charge equipment rentalchi chi phí thuê thiết bịline rentalsự thuê con đường truyềnlow rental mass housing dwellingnhà sinh sống (xây dựng) sản phẩm loạtrental contracthợp đồng mang lại thuêrental deductionsự giảm tiền thuê nhàrental housingnhà mang lại thuêrental roombuồng cho thuêrental subsidetiền trợ cấp cho nhà cửawater rentalthủy lợi phílợi tức mang lại thuênet rental: chiến phẩm cho thuê dòngmướnrental agreement: thỏa cầu thuê mướnsự mướnsự thuêtài sản mang lại thuêthu nhập sơn kimthu thập tiền đến thuêtiền mang lại thuênet rental: tiền cho mướn ròngnet rental: tiền dịch vụ cho thuê tịnhtiền thuêannual rental: tiền thuê nămcomputer rental: chi phí thuê máy tínhrental & maintenance: tiền thuê và phí sửa chữarental on capital: tiền thuê gia tài thiết bịrental on capital: tiền thuê vốnrental rate: suất chi phí thuêweekly rental: tiền thuê tuầntiền mướn (nhà, đất, xe pháo cộ...)assessed rentallợi tức đến thuênet rentalthực lợirental allowancetrợ cung cấp thuê nhàrental carxe (hơi) mang lại thuêrental equipmentthiết bị mang đến thuêrental expensesphí (cho) thuêrental feegiá biểu (cho) thuêrental incomethu nhập bất động đậy sảnrental incomethu nhập mang lại thuêrental incomethu nhập từ các việc cho thuê không cử động sảnrental librarythư viện cho thuê sáchrental pricegiá đến thuêrental servicedịch vụ mang đến thuêrental valuegiá trị mang đến thuê. Subscription rentaltiền (đặt) cài dài hạnsubscription rentaltiền đặt cài đặt dài hạn <"rentl> danh từ o tiền đến thuê, lợi tức mang đến thuê, thuế đất Số tiền được trả mang đến một công việc như thế nào đó. Người thuê trả tiền mướn chậm mang lại người dịch vụ thuê mướn (chủ đến thuê) để gia hạn hợp đồng vào giai đoạn đầu gắng cho việc khoan giếng theo hợp đồng. § delay rental : thuế đất được hoãn trả § lease rental : lợi tức dịch vụ thuê mướn đất theo hợp đồng § rental date : ngày trả tiền thuê § rental term : thời hạn kéo dài

Xem thêm: Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Thanh Niên Được Quy Định Như Thế Nào:

*

*

*

rental

Từ điển Collocation

rental noun

ADJ. annual, monthly, weekly | short term | car, line, telephone, television, video clip The phone bill gives a breakdown of the cost of the line rental & of calls.

RENTAL + NOUN company | terms | charge, fee, payment | income | accommodation