Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng

15 thắc mắc trắc nghiệm định hướng polime với một số ít dạng bài xích tập vì Kiến Guru soạn nhằm mục đích giúp chúng ta hiểu sâu hơn về định hướng bài học kinh nghiệm. Bài viết bao gồm 15 thắc mắc triết lý polime tất cả lời giải với một số dạng bài tập polime thường gặp mặt, muốn rằng phía trên sẽ là tư liệu ôn tập hữu dụng đến các bạn. Cùng xem thêm với Kiến Guru nhé:

I. 15 thắc mắc lý thuyết polime

Bài 1:Những polime nào dưới đây có khả năng lưu lại hóa?

A. Cao su bumãng cầu – S

B. Cao su buna

C. Poliisopren

D. Cả A, B và C đều đúng.

Bạn đang xem: Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng

Bài 2:Chất nào dưới đây có tài năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3– C(CH3)=C=CH2

C. CH3– CH = CH – CH3

D. CH3– CH2 – C ≡ CH

Bài 3:Poli (vinyl ancol) (PVA) là polime được điều chế trải qua phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?

A. CH2=CH – COOCH3

B. CH2=CHCl

C. CH2=CH – COOC2H5

D. CH2=CH – OCOCH3

Bài 4:Cho các polime sau:

a) Tơ tằm b) Sợi bông c) Len d) Tơ enange) Tơ visco f) Tơ Nilon – 6,6 g) Tơ axetat

Những loại polime làm sao phía bên trên có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. b, e, g

B. a, b, c

C. d, f, g

D. a, f, g

Bài 5:Loại tơ nào dưới phía trên thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?

A. Tơ capron

B. Tơ nilon – 6,6

C. Tơ lapsan

D. Tơ enang

Bài 6:Hợp chất nào dưới đây ko dùng để khái quát caosu?

A. Butan

B. Isopren

C. Đivinyl

D. Clopren

Bài 7:Cao su bumãng cầu được làm ra bằng phản ứng trùng hợp hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt P

B. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt S

C. CH2=CH – C(CH3)=CH2 và có mặt Na

D. CH2=CH – CH=CH2 và có mặt Na

Bài 8:Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. < - NH – (CH2)4– NH – CO – (CH2)4 – CO - >n

B. < - NH – (CH2)6– NH – CO – (CH2)4 – CO - >n

C. < - NH – (CH2)6– NH – CO – (CH2)6 – CO - >n

D. < - NH – (CH2)4– NH – CO – (CH2)6 – CO - >n

Bài 9:Điều kiện để một monome tđắm đuối gia phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ nhị nhóm chức trở lên

D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 10:Polime bao gồm cấu tạo mạng không gian (mạng lưới) là :

A. PE. B. Amilopectin. C. PVC. D. Nhựa bakelit.

Bài 11:Polistiren không tham gia làm phản ứng làm sao trong số bội nghịch ứng sau ?

A. Đepolime hoá.

B. Tác dụng với Cl2/tia nắng.

C. Tác dụng với NaOH (dung dịch).

D. Tác dụng với Cl2 lúc có mặt bột Fe.

Bài 12:Một mắt xích của teflon gồm kết cấu là :

A. –CH2–CH2– . B. –CCl2–CCl2–.

C. –CF2–CF2–. D. –CBr2–CBr2–.

Bài 13:Một polime Y bao gồm kết cấu nhỏng sau :

... –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– ...

Công thức của polime Y đang là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

D. –CH2–CH2– .

Bài 14:Dãy tất cả các chất được dùng để làm tổng hòa hợp cao su Buna-S là :

A. CH2=C(CH¬3)–CH=CH2, C6H5–CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5–CH=CH2.

Xem thêm: Top 7 Địa Chỉ Phòng Khám Tai Mũi Họng Uy Tín, Tốt Nhất Tại Hà Nội

C. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

D. CH2=CH–CH=CH2, lưu huỳnh.

Bài 15:Đồng trùng phù hợp đivinyl với stiren nhận được cao su thiên nhiên Buna-S có cách làm kết cấu là :

A. (–CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

B. (–C2H–CH–CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

C. (–CH2–CH–CH=CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

D. (–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n.

II. Đáp án với chỉ dẫn giải triết lý polime.

1

2

3

4

5

D

A

D

B

D

6

7

8

9

10

A

D

C

B

D

11

12

13

14

15

C

C

D

B

A

III. Dạng bài bác 3 tập triết lý polime hay áp dụng.

1.Chuỗi phản nghịch ứng hóa học của polime

Phương thơm pháp & Ví dụ

Lý tngày tiết với Phương pháp giải

Nắm chắc hẳn những kiến thức và kỹ năng về tính chất chất hóa học, pha trộn polime đặc biệt là phản ứng trùng vừa lòng, trùng dừng.

lấy ví dụ như minch họa

Bài 1:Hoàn thành sơ đồ dùng làm phản ứng:

*

Hướng dẫn:

Phản ứng:

*

Bài 2:Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng đồng trùng phù hợp chế tạo thành các polime từ các monome sau:

a) Vinyl clorua cùng với vinyl axetatb) Buta -1,3- đien cùng với stirenc) Aaxit metacrilic với buta-1,3- đien

Hướng dẫn:

*

Bài 3:Cho sơ đồ phản ứng sau:

*

Vậy chất C là:

A. < - O – CH2– CO - >n

B. < - O – CH2– COO - >n

C. < -CH2– COO - >n

D. < – CH2– CO - >n

Hướng dẫn:

Phản ứng:

*

2. Phản ứng trùng đúng theo polime

Phương thơm pháp & Ví dụ

Lý tngày tiết với Phương pháp giải

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng polime Lúc biết lượng monome và hệ số trùng hợp n:

*

ví dụ như minc họa

Bài 1:Số đôi mắt xích glucozơ có vào 194,4 mg amilozơ là (cho thấy số Avogađro = 6,02.1023)

A. 1,3.10-3. B. 1. C. 7224.1017. D. 6501,6.1017.

Hướng dẫn:

Amilozơ là một thành phân kết cấu phải tinc bột, amilozơ là polime gồm mạch không phân nhánh, vì chưng các mắt xích a-glucozơ –C6H10O5– liên kết cùng nhau sản xuất thành.

*

Bài 2:Cứ 5,668 gam cao su đặc bumãng cầu – S phản ứng vừa hết với 3,642 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ của mắt xích butadien và stiren phía bên trong cao su đặc buna – S là:

A. 1 : 4

B. 2 : 3

C. 1 : 5

D. 1 : 2

Hướng dẫn:

Đặt công thức cao su thiên nhiên bumãng cầu – S có dạng:

< – CH2 – CH = CH – CH2 – >n<– CH(C6H5)– CH2 –>m

M = 54n + 104 gam

*

3.Hiệu suất phản nghịch ứng trùng phù hợp polime

Pmùi hương pháp và Ví dụ

Lý ttiết và Pmùi hương pháp giải

* Lưu ý:Hiệu suất cả quy trình là tích công suất mỗi quy trình trơ khấc.

ví dụ như minh họa

Bài 1:PVC được chế tạo từ bỏ khí thiên nhiên theo sơ đồ dùng phản nghịch ứng đến dưới đây trong số ấy gồm ghi chú công suất của mỗi quá trình cung ứng. Tính thể tích khí vạn vật thiên nhiên (chứa 95% CH4với 5% các tạp chất trơ khác theo thể tích) ở ĐK tiêu chuẩn yêu cầu nhằm chế tạo được 10 tấn PVC.

Xem thêm: 6A Một Người Thợ Làm Một Sản Phẩm H Ợ Làm Một Sản Phẩm Hết 1Giờ 24 Phút

*

Hướng dẫn:

Số đôi mắt xích PVC là 10000/62,5(kmol)

Số mol CH4theo lí thuyết là 2.10000/62,5(kmol)

Số mol CH4 theo thực tế phải là :

*

Thể tích khí vạn vật thiên nhiên (đktc) đề xuất đem là: 493,83.22,4. 100/95 = 11644 m3

Bài 2:Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,6% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần tạo thành 59,4 kilogam xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%

A. 11,28 lít

B. 786 lít

C. 36,5 lít

D. 27,723 lít

Hướng dẫn:

15 câu lý thuyết polime với các dạng bài tập trên nhằm mục đích tổng vừa lòng để nâng cấp triết lý với các cách giải bài xích toán thù liên quan mang đến polime. Mong rằng các bạn hãy chăm bỡm và làm cho bọn chúng thiệt tráng lệ. Hẹn các bạn làm việc các bài xích tiếp theo sau . Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức thật xuất sắc.


Chuyên mục: Kiến thức