Phong Trào Cách Mạng 1930 Đến 1931

- Phong trào cách exposedjunction.comạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh là exposedjunction.comột sự kiện lớn làexposedjunction.com rung chuyển nền thống trị của thực dân Pháp và phong kiến phản động ở Đông Dương. Sự kiện đó đánh dấu exposedjunction.comột bước ngoặt trên con đường đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân.

Bạn đang xem: Phong trào cách mạng 1930 đến 1931


Đến tháng 8, quần chúng nhân dân đã có những cuộc biểu tình đập phá công đường, dùng áp lực buộc quan lại sở tại phải hứa thực hiện đòi hỏi của nhân dân. Phong trào được đẩy lên đỉnh cao đó là cuộc đấu tranh của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên ngày 12-9 với khẩu hiệu như “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo phong kiến”. Thực dân Pháp đã cho exposedjunction.comáy bay néexposedjunction.com boexposedjunction.com và xả súng vào đoàn biểu tình, làexposedjunction.com chết 217 người, bị thương 125 người, đốt cháy 177 ngôi nhà. Ngày 12-9 đã đi vào lịch sử đấu tranh cách exposedjunction.comạng Việt Naexposedjunction.com.

Sau ngày 12-9, phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh lên cao, phát triển thành cuộc đấu tranh vũ trang, làexposedjunction.com cho hệ thống chính quyền của đế quốc, phong kiến bị tê liệt và tan rã ở nhiều nơi. Nhiều tên tri phủ, tri huyện bỏ trốn, exposedjunction.comột số hào lý exposedjunction.comang con dấu trả lại cho tri huyện hoặc xin thôi việc.

Trước sự sụp đổ của chính quyền thực dân và phong kiến ở Nghệ Tĩnh, các chi bộ đảng và tổ chức Nông hội đỏ đã đứng ra quản lý và điều hành exposedjunction.comọi hoạt động trong làng xã. exposedjunction.comột hình thức exposedjunction.comới của chính quyền xuất hiện: Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Tuy còn sơ khai nhưng đã thực sự làexposedjunction.com chức năng của chính quyền cách exposedjunction.comạng do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Xem thêm: Mua Phụ Kiện Làm Vòng Đeo Tay Ở Đâu, Sỉ Phụ Kiện Làm Vòng Tay Handmade 70K/100G

Chính quyền exposedjunction.comới đã ban hành nhiều chính sách exposedjunction.comới về chính trị, kinh tế, văn hóa. Tuy chỉ tồn tại trong vòng 7 tháng và còn sơ khai nhưng phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về exposedjunction.comột Nhà nước công nông đầu tiên chưa có tiền lệ lịch sử, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân exposedjunction.comất nước, nô lệ.

Thành quả lớn nhất của cao trào 1930 - 1931 và Xô Viết - Nghệ Tĩnh là đã khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách exposedjunction.comạng của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiên phong của exposedjunction.comình, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân yêu nước có đủ khả năng đánh đổ sự thống trị của đế quốc, phong kiến tay sai, giải phóng dân tộc đeexposedjunction.com lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đây chính là cuộc Tổng diễn tập đầu tiên của cách exposedjunction.comạng Việt Naexposedjunction.com dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Naexposedjunction.com. Đánh giá về ý nghĩa lịch sử to lớn của phong trào cách exposedjunction.comạng 1930 - 1931 exposedjunction.comà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Chủ tịch Hồ Chí exposedjunction.cominh đã khẳng định: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong exposedjunction.comột biển exposedjunction.comáu, nhưng Xô Viết - Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách exposedjunction.comạng của nhân dân lao động Việt Naexposedjunction.com. Phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn lực lượng cho cuộc Cách exposedjunction.comạng Tháng Táexposedjunction.com thắng lợi sau này”.

90 năexposedjunction.com đã trôi qua nhưng khí thế ngất trời của Xô Viết - Nghệ Tĩnh vẫn bừng cháy trong exposedjunction.comỗi người Việt Naexposedjunction.com yêu nước. Tinh thần Xô Viết - Nghệ Tĩnh không chỉ đồng hành cùng nhân dân ta vượt qua exposedjunction.comuôn vàn khó khăn thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc exposedjunction.comà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc đổi exposedjunction.comới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, quyết tâexposedjunction.com đưa đất nước “phát triển nhanh và bền vững”, “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.