Ordered là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

ordering
*

Ordering (Econ) Xếp lắp thêm từ bỏ.

Bạn đang xem: Ordered là gì

+ Là việc liệt kê các sự khiếu nại, sản phẩm hoá, dự án… thế nào cho đồ vật gi được mếm mộ duy nhất thì được đưa lên đầu list.
ordering chuẩn bị thiết bị tự
partial o. sự xắp bộ phậnthiết bị tựordering axiom: tiên đề vật dụng tựordering bias: độ lệch lắp thêm tựordering bias: lệnh sản phẩm công nghệ tựordering relation: quan hệ giới tính sản phẩm công nghệ tựordering set: tập (hợp) có lắp thêm tựordering set: tập phù hợp bao gồm vật dụng tựLĩnh vực: toán thù & tinsự sắp đến lắp thêm tựcost of orderinggiá đặt hàngordering polechế độ thu muaordering reference materialsđặt cài tài liệu tmê say khảoordering temperatureánh sáng riêng biệt tựpartial orderingsự sắp cỗ phậnspin orderingsắp xếp cá biệt tự spinsự đặt (mua) hàngsự làm độ ẩm (lá dung dịch lá)joint orderingsự gom tầm thường những đối chọi dặt hàngjoint orderingsự gom tầm thường các solo đặt hàngordering cycle systemthủ tục đặt download theo chu kỳordering machinesản phẩm làm ẩmordering of vesselđiều tàuordering of vesselsự điều hễ tàu (mang lại một cảng làm sao đó)
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

ordering

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Bài Test Iq - Cách Tính Chỉ Số Iq


n.

Xem thêm: Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Dệt May, Kỹ Thuật Quản Lý Chất Lượng Qa

(often plural) a commvà given by a superior (e.g., a military or law enforcement officer) that must be obeyed

the British ships dropped anchor and waited for orders from London

established customary state (especially of society)

order ruled in the streets

law và order

(biology) taxonomic group containing one or more familiesa request for food or refreshment (as served in a restaurant or bar etc.)

I gave sầu the waiter my order

(architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column & entablature used or a style developed from the original three by the Romans

v.

make a request for something

Order me some flowers

order a work stoppage

bring order to lớn or into

Order these files

place in a certain order

order these files


English Synonym & Antonym Dictionary

orders|ordered|orderingsyn.: arrangement bid comm& condition direction disposition formation instruction manner mode state system wayant.: disorder

Chuyên mục: Kiến thức