NHẤT TRÍ LÀ GÌ

Gần đây, một phó gs khoe được hội đồng các đại lý "nhất trí cao" vào việc kiến nghị hội đồng ngành, liên ngành công nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức danh giáo sư. Đây cũng là khẩu ngữ quen thuộc thuộc của nhiều người khi đãi đằng sự đồng ý, đồng tình.

Bạn đang xem: Nhất trí là gì

"Nhất trí" trong tiếng Hánvà vào từ điển Hán Việt

Đời Hán Tuyên Đế (91-49 TCN) sống Trung Quốc, nhị chú con cháu Sơ Quảng và Sơ Thụ làm quan cho chức thái phó và thiếu phó. Không tham danh lợi, cả hai sẽ từ quan đồng thời và tặng kèm hết của cải vua ban cho chính mình bè.

Trong bài xích "Nhị Sơ rứa lý" (Làng cũ của nhì ông họ Sơ) được sáng tác bằng văn bản Hán lúc đi sứ sang china (1813-1814), Nguyễn Du (1766-1820) đã thực hiện từ "nhất trí" ở câu trang bị ba: "Quan tòng tốt nhất trí thân năng bảo / Sự bí quyết thiên niên thạch vị khuynh" (Một lòng về nghỉ, thân vẫn giữ / nghìn năm lưu chuyện, đá còn ghi).

Hán Việt tự điển giản yếu hèn (1932) của Đào Duy Anh (1904-1988) giảng nghĩa "nhất trí" là "toàn thể tương tự nhau". Hán Việt tân tự điển (1951) của Hoàng Thúc thoa (1902-1977) giảng nghĩa "nhất trí" là "hướng theo một chiều như là nhau, không rời rạc, không chia rẽ".

Như nhiều quyển tự điển Hán Việt khác, trường đoản cú điển của Đào Duy Anh với Hoàng Thúc Trâm phần nhiều in trường đoản cú "nhất trí" bởi tiếng Hán cạnh bên tiếng Việt. Chữ "nhất" (1 nét, cỗ nhất) có nghĩa là một và chữ "trí" (10 nét, bộ chí) với nghĩa trạng thái, ý hướng, đường lối...

Đây cũng chính là chữ "nhất trí" trong bài bác "Nhị Sơ cố kỉnh lý" cùng trong thành ngữ "Ngôn hành độc nhất trí" (lời nói và hành động giống nhau, tức lời nói đi đôi với vấn đề làm).

Xem thêm: Up For Là Gì - Ý Nghĩa Của Stick Up For Sth/Sb Trong Tiếng Anh

"Nhất trí" vào từ điểntiếng Việt

Việt nam tự điển (1931) của Hội Khai Trí Tiến Đức chưa có mục trường đoản cú "nhất trí". Vn tự điển (1970) của Lê Văn Đức (Lê Ngọc Trụ hiệu đính) giảng nghĩa "nhất trí" là "giống nhau, in như nhau".

Từ điển giờ Việt (in lần đầu năm 1988) của Viện ngôn từ học giảng nghĩa "nhất trí" là "thống nhất, không mâu thuẫn nhau".

Dùng "nhất trí cao"có đúng không?

Như vậy, "nhất trí" chỉ tình trạng giống nhau tại mức độ tuyệt đối trên phạm vi toàn thể. Vị vậy, "nhất trí cao" là một cách miêu tả thừa và không còn "cao" hơn "nhất trí" về nấc độ giống như nhau, đồng lòng, không phân tách rẽ.

Tương tự, "tỉ lệ duy nhất trí đạt 99%" là 1 trong những cách diễn đạt mâu thuẫn vì "nhất trí" tự nó đã mang nghĩa 100% đề nghị không thể kèm theo với ngẫu nhiên tỉ lệ làm sao khác.


giờ đồng hồ nước tôi: lưu ý đến khi cần sử dụng từ Hán Việt

TTO - bắt đầu đây, bạn viết bài xích này nhận thấy tấm thiệp cưới, ở mục hôn chủ đứng tên mời cưới ghi 2 bên ông bà thông gia: "Ông góa vợ - Bà quả phụ".