Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG----------------Số: 25/2019/TT-BTNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019THÔNG TƯQuy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi," /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG----------------Số: 25/2019/TT-BTNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019THÔNG TƯQuy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi," />

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Môi Trường

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược thiết bị Nội dung MIX Tải về

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

Đăng nhập thông tin tài khoản exposedjunction.com giới với đăng ký áp dụng Phần mềm tra cứu vớt văn bản.">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------

Số: 25/2019/TT-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

---------------

thủ đô, ngày 31 mon 12 năm 2019

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP..

ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số trong những điều

của các nghị định cách thức cụ thể, lý giải thi hành Luật bảo đảm môi trường

và cơ chế làm chủ chuyển động hình thức quan lại trắc môi trường


Luật bảo vệ môi trường ngày 23 mon 6 năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng tư năm 2017 của nhà nước pháp luật chức năng, trọng trách, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Tài ngulặng và Môi trường;

Căn cứ đọng Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 mon 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của các nghị định công cụ cụ thể, chỉ dẫn thực hành Luật đảm bảo an toàn môi trường;

Căn uống cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CPhường ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP. ngày 31 mon 1hai năm 2008 của Chính phủ khí cụ chi tiết thi hành Luật unique sản phẩm sản phẩm hóa;

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CPhường. ngày 11 tháng 7 năm năm nhâm thìn của nhà nước vẻ ngoài về điều kiện sale hình thức reviews sự phù hợp;

Căn cđọng Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.. ngày 24 tháng 4 năm năm ngoái của nhà nước luật về quản lý hóa học thải cùng phế truất liệu;

Căn uống cđọng Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 mon hai năm 2015 của nhà nước khí cụ cụ thể thực hành một trong những điều của Luật bảo đảm môi trường;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. ngày 14 tháng 02 năm 2015 của nhà nước dụng cụ về quy hướng bảo đảm an toàn môi trường xung quanh, Đánh Giá môi trường thiên nhiên chiến lược, đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường với kế hoạch đảm bảo môi trường;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. ngày 31 mon 12 năm năm trước của Chính phủ hiện tượng điều kiện của tổ chức triển khai vận động hình thức quan lại trắc môi trường;


Xem thêm: Thế Nào Là Thẻ Trả Trước Là Gì? Một Số Loại Thẻ Trả Trước Một Số Loại Thẻ Trả Trước

Theo ý kiến đề nghị của Tổng viên trưởng Tổng viên Môi ngôi trường cùng Vụ trưởng Vụ Pháp dụng,

Sở trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư chính sách chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của những nghị định luật cụ thể, lí giải thực hiện Luật bảo đảm môi trường xung quanh cùng biện pháp cai quản vận động hình thức quan lại trắc môi trường xung quanh,


Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông bốn này qui định chi tiết một số văn bản của Nghị định số 40/2019/NĐ-CPhường ngày 13 mon 5 năm 2019 của nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của các nghị định lý lẽ chi tiết, lý giải thực hiện Luật bảo đảm môi trường thiên nhiên (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) với nguyên tắc quản lý chuyển động dịch vụ quan lại trắc môi trường.Các nội dung điều khoản chi tiết bao gồm: khoản 2a Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa thay đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; điểm b khoản 4 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CPhường được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; điểm b khoản 5 Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CPhường. được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 14b Nghị định số 19/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 4 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung trên khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 3 Điều 23 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. được sửa đổi, bổ sung trên khoản 10 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 10 Điều 56b Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 3 Điều 59 Nghị định số 38/2015/NĐ-CPhường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP., rõ ràng nhỏng sau:
a) Đánh giá chỉ môi trường chiến lược, đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường xung quanh với kế hoạch bảo đảm an toàn môi trường;