Netbeui Là Gì

tóm lại, NetBIOS cung ứng các dịch vụ media trên các mạng exposedjunction.comên bộ.

Bạn đang xem: Netbeui là gì

Nó sử dụng giao thức phần mềm gọi là NetBIOS Frames (NBF) có thể chấp nhận được các vận dụng và laptop trên mạng toàn thể (LAN) giao tiếp với phần cứng mạng với truyền dữ liệu qua mạng.

NetBIOS, exposedjunction.comết tắt của khối hệ thống đầu vào / đầu ra mạng cơ bản, là một chuẩn chỉnh công nghiệp mạng. Nó được tạo thành vào năm 1983 vì Sytek và thường được áp dụng với giao thức NetBIOS qua giao thức TCP / IP (NBT). Mặc dù nhiên, nó cũng rất được sử dụng trong các mạng Token Ring , cũng giống như bởi Microsoft Windows.

Lưu ý: NetBIOS với NetBEUI là những công nghệ cá biệt nhưng gồm liên quan. NetBEUI không ngừng mở rộng exposedjunction.comệc thực hiện NetBIOS trước tiên với năng lực kết nối mạng vấp ngã sung.

giải pháp NetBIOS hoạt động với các ứng dụng

các ứng dụng ứng dụng trên mạng NetBIOS định vị và nhấn diện lẫn nhau thông qua thương hiệu NetBIOS của chúng. Trong Windows, tên NetBIOS bóc tách biệt cùng với tên laptop và rất có thể dài buổi tối đa 16 ký tự.

các ứng dụng trên các máy exposedjunction.com tính khác truy cập tên NetBIOS bên trên UDP , một giao thức tầng vận tải OSI đơn giản và dễ dàng cho những ứng dụng mạng máy khách / máy chủ dựa bên trên Giao thức mạng internet (IP) , qua cổng 137 (trong NBT).

Xem thêm: #2 Cách Huýt Sáo Bằng Tay - Hướng Dẫn Huýt Sáo Bằng Hai Ngón Tay

Đăng ký tên NetBIOS được yêu mong bởi ứng dụng nhưng ko được cung cấp bởi Microsoft mang lại IPv6 . Octet cuối cùng thường là Hậu tố NetBIOS lý giải dịch vụ làm sao mà khối hệ thống có sẵn.

thương mại & dịch vụ Đặt tên internet của Windows (WINS) hỗ trợ các thương mại dịch vụ phân giải tên cho NetBIOS.

hai ứng dụng bắt đầu phiên NetBIOS khi lắp thêm khách gởi lệnh để "gọi" một trang bị khách khác (máy chủ) qua cổng TCP 139. Đây được gọi là chế độ phiên, trong đó cả hai bên đưa chỉ định "gửi" cùng "nhận" lời nhắn theo cả hai hướng. Lệnh "treo" hoàn thành phiên NetBIOS.

NetBIOS cũng cung cấp truyền thông ko kết nối thông qua UDP. Những ứng dụng nghe trên cổng UDP 138 nhằm nhận các gói tài liệu NetBIOS. Thương mại & dịch vụ datagram có thể gửi với nhận những gói tài liệu và các gói tài liệu phát sóng.

tin tức thêm về NetBIOS

Sau đây là một số tùy chọn thương mại & dịch vụ tên được phép gửi qua NetBIOS:

Thêm tên để đk tên NetBIOS Thêm tên nhóm giống như nhưng đk tên nhóm NetBIOS Xóa tên là nhằm hủy đăng ký tên NetBIOS, mặc dầu đó là tên hoặc nhóm Tìm tên là search kiếm tên NetBIOS trên mạng

các dịch vụ phiên được cho phép các nguyên thủy này:

Gọi để ban đầu phiên qua thương hiệu NetBIOS Nghe sẽ xem thử có thể được thực hiện để mở phiên ko Hang Up được áp dụng để đóng góp một phiên Gửi đang gửi gói qua phiên Gửi không có Ack hệt như gửi cơ mà không yêu cầu xác thực rằng nó được gửi vào phiên Nhận chờ gói tin đến

lúc ở cơ chế datagram, các nguyên thủy này được hỗ trợ:

Gửi datagram vẫn gửi một datagram thông qua tên NetBIOS Gửi Broadcast Datagram là gửi một datagram tới đa số tên NetBIOS đã đk trên mạng Nhận Datagram hóng gói Send Datagram Nhận Broadcast Datagram hóng gói Send Broadcast