Moose Là Gì

Dưới đó là những mẫu câu bao gồm chứa từ bỏ "moose", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - exposedjunction.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo mọi mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú moose, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ moose trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - exposedjunction.comệt

1. Moose usually flee upon detecting wolves.

Bạn đang xem: Moose là gì

Nai thường vứt chạy lúc phát hiện con sói.

2. Remind me again, who"s the better moose matchmaker?

Cậu kể lại đi, ai mai mối xuất sắc hơn nào?

3. Moose are fully capable of killing bears và wolves.

Nai sừng tấm Á-Âu là trả toàn có khả năng giết chết bé gấu với chó sói.

4. Moose have been reintroduced lớn some of their former habitats.

Nai sừng tấm được tái nhập vào một trong những vài môi trường xung quanh sống trước đó của chúng.

5. In extremely rare circumstances, a cow moose may grow antlers.

trong trường hợp khôn xiết hiếm hoi, một nhỏ nai sừng tấm đực hoàn toàn có thể tăng trưởng gạc.

6. The farm"s livestock includes around 10-15 milk-producing moose cows.

Chăn nuôi của trang trại bao hàm khoảng 10-15 con nai sừng tấm Á-Âu mang đến sữa.

7. The Kostroma moose give birth to lớn their young in April or May.

các trại Kostroma nơi nai sừng tấm Á-Âu sinh con của chúng nó vào tháng bốn hoặc mon Năm.

8. Approximately 70,000-80,000 moose are culled yearly producing significant amounts of meat.

khoảng tầm 70.000-80.000 nai sừng tấm Á-Âu được giết thịt thịt hàng năm tạo nên một lượng giết thịt lớn.

9. It"s a moose trying to copulate with a bronze statue of a bison.

Một nhỏ hươu sẽ tìm phương pháp để giao phù hợp với một tượng phật con trườn rừng bởi đồng.

10. Bears, wolves, moose, caribou, và other wild animals roam undisturbed in their natural habitat.

Gấu, chó sói, nai sừng tấm, tuần lộc caribu, và gần như thú rừng không giống đi lang thang cách yên lành trong môi trường xung quanh thiên nhiên của chúng.

11. When harassed or startled by people or in the presence of a dog, moose may charge.

khi bị phá quấy hay giật mình bởi những người hoặc vào sự hiện diện của một bé chó, bé nai rất có thể phản ứng.

12. There are about 350,000 eastern moose, with about 3⁄4 of them mating every autumn and winter.

Hiện có khoảng 350.000 con nai sừng tấm phía Đông, với khoảng 3/4 trong các chúng giao phối mỗi mùa thu và mùa đông.

13. European rock drawings và cave paintings reveal that moose have been hunted since the Stone Age.

bản vẽ đá châu Âu và bức ảnh hang động cho biết thêm con nai sừng tấm đã bị săn xua từ thời kỳ đồ đá bởi nhỏ người.

14. Finnmarksexposedjunction.comdda is trang chủ to reindeer, moose, lynx, hares, foxes, wolverines, và a small population of bears.

Finnmarksexposedjunction.comdda là vị trí trú ngụ của tuần lộc, nai sừng tấm, linh miêu, thỏ rừng, cáo, chó sói, cùng quần thể nhỏ dại của gấu.

15. This one has a moose, this one has a beaver, và they all have Elton John on the back.

Xem thêm: Ăn Là Ghiền Với Cách Làm Cá Bống Kho Nghệ Dân Dã Ngon Cơm » Thế Giới Ẩm Thực

Đồng này có hươu, đồng này còn có hải li cùng tất cả đều sở hữu hình Elton John nghỉ ngơi đằng sau.

16. Its quick reflexes và fearless nature have made it very popular for hunting aggressive game, including bears, moose, and wild boar.

bội phản xạ lập cập của nó và thực chất không run sợ đã tạo cho nó rất thịnh hành cho bài toán săn bắn các động thiết bị như gấu, nai sừng tấm, heo rừng.

17. Attacks from wolves against young moose may last seconds, though sometimes they can be drawn out for days with adults.

các cuộc tấn công từ chó sói vào nai sừng tấm con rất có thể kéo dài, khoác dù nhiều lúc chúng có thể thoái lui trong vô số nhiều ngày trước những bé trưởng thành.

18. Some Russian researchers have recommended that moose milk could be used for the prevention of gastroenterological diseases in children, due khổng lồ its lysozyme actiexposedjunction.comty.

một số trong những nhà nghiên cứu Nga đã lời khuyên rằng sữa nai sừng tấm Á Âu hoàn toàn có thể được áp dụng cho công tác làm exposedjunction.comệc phòng chống căn bệnh loét dạ dày sinh hoạt trẻ em, do hoạt động của lysozyme của nó.

19. In practical terms this means moose are more vulnerable in areas where wolf or bear populations were decimated in the past but are now rebounding.

Trên thực tiễn điều này còn có nghĩa nai sừng tấm Á-Âu dễ dẫn đến tổn thương rộng ở đầy đủ nơi chó sói xuất xắc quần thể gấu đã trở nên tiêu hao trong thừa khứ nhưng bây giờ đang hồi phục.

20. A disturbed moose cow"s milk dries up, so it can take up lớn 2 hours of milking in silence khổng lồ get the full 2 litre yield.

Một do dự sữa nai bò khô lên, bởi vì đó, nó rất có thể mất đến 2 tiếng đồng hồ vắt sữa trong yên lặng để sở hữu được năng suất 2 lít đầy đủ.

21. Siberian musk deer & Amur moose are associated with the conifer forests and are near the southern limits of their distribution in the central Sikhote-Alin mountains.

Hươu xạ Siberia với nai sừng tấm có liên quan đến rừng lá kim và gần những giới hạn phía nam phân bổ của bọn chúng ở vùng núi Sikhote-Alin trung tâm.

22. Then, during the lactation period of three khổng lồ five months, the moose cow would come to the farm several times a day, at the same hours, to lớn be milked.

Sau đó, trong thời kỳ cho nhỏ bú của 3-5 tháng, bé bò nai sẽ tới với các trang trại nhiều lần một ngày, vào và một giờ, được thế sữa.

23. Furthermore, as seen in other deer species male moose will dig mud pits và soak them in urine and the females will fight over possession of these wallows.

rộng nữa, như sẽ thấy trong những loài nai khác, con nai đực sẽ đào hố bùn với ngâm bọn chúng trong nước tiểu với những con cái sẽ chiến tranh với sự chiếm dụng của đa số hốc này.

24. The first of these behaexposedjunction.comors is a challenger gait where the bull moose will sway back & forth & circle the rival bull while dipping his antlers down.

Hành exposedjunction.com trước tiên trong số hầu như hành exposedjunction.com này là 1 trong dáng đi đầy tính thách thức, nơi con nai sừng tấm đang lắc lư qua lại với khoanh tròn nhỏ bò kẻ địch trong khi nhúng gạc xuống.

25. Wild boar, lynx, moose, they"ve all returned to the region in force, the very real, very negative effects of radiation being trumped by the upside of a mass exodus of humans.

Lợn rừng, mèo rừng, nai sừng tấm Bắc Mỹ, toàn bộ chúng sẽ trở lại khoanh vùng bị ảnh hưởng, địa điểm mà những tác động rất thực tế, rất tiêu cực của sự phản xạ đã gây nên sự di cư một loạt của nhỏ người.

26. By the early 20th century, the very last strongholds of the European moose appeared lớn be in Fennoscandian areas & patchy tracts of Russia, with a few migrants found in what is now Estonia & Lithuania.

Đến thời điểm đầu thế kỷ 20, những thành lũy sau cuối của con nai sừng tấm sinh sống châu Âu trong khi là ở những nước vùng Scandinaexposedjunction.coma và phần đông vùng loang lổ của Nga, với một vài thành exposedjunction.comên di cư search thấy trong số những gì bây chừ là Estonia và Litva.

27. The Native Americans often used moose hides for leather and its meat as an ingredient in pemmican, a type of dried jerky used as a source of sustenance in winter or on long journeys.

tín đồ Mỹ bạn dạng địa thường xuyên được áp dụng da nai để mang da và thịt của chính nó như là một trong thành bên trong pemmican (một dạng hoa màu khô), một nhiều loại giật khô sử dụng như một mối cung cấp nuôi dưỡng trong ngày đông hay những chuyến đi dài.

28. Although social animals, single wolves or mated pairs typically have higher success rates in hunting than vày large packs, with single wolves haexposedjunction.comng occasionally been observed to lớn kill large prey such as moose, bison & muskoxen unaided.

Mặc mặc dù cho là 1 loài động vật xã hội, những nhỏ sói đơn hay cặp đôi giao phối hay có tỷ lệ thành công cao hơn khi săn bắt hơn là đi săn theo từng đàn lớn, với những bé sói đối kháng thỉnh phảng phất được quan gần kề đã giết bé mồi lớn hơn chúng như nai sừng tấm, trườn rừng bison và bò xạ hương.