MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Ban chấp hành công đoàn gửi vnạp năng lượng phiên bản kiến nghị thành lập và hoạt động công đoàn cơ sở mang đến công đoàn thống trị trực tiếp nhằm được xem như xét xử lý trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày gửi vnạp năng lượng bạn dạng với hồ sơ đầy đủ.

Bạn đang xem: Mẫu công văn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở


*
*
*
*

(Tên doanh nghiệp) ……….

"Về Việc đề nghị Ra đời

công đoàn cơ sở với chỉ định

Ban chấp hành tạm CĐCS"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi : Ban Thường vụ Liên đoàn lao rượu cồn quận ...................................... 

- Căn cđọng điều 189 chương thơm XIII Bộ công cụ lao rượu cồn, điều 5 chương I Luật công đoàn (năm 2012);

- Nghị định số 98/2014/NĐ-CPhường ngày 24 tháng 10 năm năm trước của nhà nước về Quy định câu hỏi Thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - làng hội tại công ty ở trong phần nhiều yếu tắc tài chính.

 

Điện thoại ........................... Fax ......................... Thư điện tử ...........................................................

Ngành nghề cung cấp, kinh doanh:..................................................................

Xem thêm: Điều Trị Thành Công Cho Bệnh Nhi Bị Hội Chứng Steven Johnson Là Gì

Đã được cấp cho mã số công ty lớn số ...............................

Do Phòng Đăng cam kết sale – Slàm việc kế hoạch với đầu tư ......................... cấp cho ngày..................

- Tổng số lao động của Doanh nghiệp:....... tín đồ, trong các số ấy số lao động nữ:.......... ;

- Số lao rượu cồn đề nghị thu nạp sum họp công đoàn: ........... tín đồ, trong các số đó đàn bà : .......... ; 

Sau thời hạn chuyển động, cung ứng Doanh nghiệp của Shop chúng tôi đã bình ổn. Để thực hiện nghiêm Luật lao động, Luật công đoàn, Nghị định số 98/2014/NĐ-CPhường ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về Quy định việc Thành lập và hoạt động tổ chức bao gồm trị, những tổ chức chủ yếu trị - xóm hội tại công ty nằm trong gần như thành phần kinh tế. Giữ quan hệ lao rượu cồn bất biến, hài hòa và hợp lý, văn minh giữa người sử dụng lao động cùng fan lao đụng. Chúng tôi gửi vnạp năng lượng bản này ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận ........... thành lập Công đoàn cơ sở …….. (thương hiệu doanh nghiệp).

Chúng tôi khẳng định triển khai đúng lao lý ở trong phòng nước.

 

Kính ước ao Ban Thường vụ Liên đoàn Lao đụng quận ................................ đồng ý và trợ giúp Công đoàn cửa hàng hoạt động. Chúng tôi hứa sẽ khởi tạo đa số ĐK đến Ban chấp hành CĐCS hoạt động tốt.

Chúng tôi dự kiến và ý kiến đề xuất hướng đẫn các thành viên Ban chấp hành nhất thời, Ủy ban đánh giá, ban nữ giới công Công đoàn cửa hàng theo danh sách kèm theo.