MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH


Bạn đang xem: Mẫu công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch

*

*

Quyết định Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020


... Trung ương căn cứ vào Kế hoạch tổng thể này và các Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước dài hạn và hàng năm được phê duyệt để xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi ... 2010 và định hướng đến năm 2020;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và ... tin học trong các trường phổ thông; sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể hàng năm và tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể vào năm kết thúc.2. Các Bộ được giao chủ trì các...
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Por Là Gì ? Nghĩa Của Từ Por Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Por Trong Tiếng Việt

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai các chương trình phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015


... về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai các chương trình phát triển công nghiệp công nghệ ... trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin phù ... kế hoạch này chủ động xây dựng, đề xuất các nội dung liên quan để thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh, đảm bảo các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin trong kế...
*

Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2012


... Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và Chánh Văn ... tiếng Anh BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 3963/QĐ-BCTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNHPHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG ... nghiệp.III. Kết quả đạt đượcĐến cuối năm 2012, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính phải đạt được kết quả như sau:1. 100% các đơn vị trong Bộ ứng dụng công...
*