Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

Biên bạn dạng sát hoạch với bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì? Mẫu biên phiên bản sát hoạch và chuyển giao sản phẩm các dịch vụ gồm đầy đủ văn bản nào? Mời độc giả thuộc tìm hiểu thêm chi tiết bài viết tiếp sau đây để làm rõ hơn nhé.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm


Mẫu biên bản nghiệm thu và chuyển nhượng bàn giao sản phẩm, dịch vụ

1. Định nghĩa biên bản nghiệm thu sát hoạch với bàn giao thành phầm, các dịch vụ là gì?2. Biên phiên bản nghiệm thu cùng chuyển nhượng bàn giao thành phầm, dịch vụ mới nhất số 13. Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch với chuyển nhượng bàn giao thành phầm dịch vụ số 24. Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu tkhô giòn lý hợp đồng số 3

1. Định nghĩa biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch cùng chuyển giao thành phầm, hình thức là gì?

Biên bản nghiệm thu sát hoạch và chuyển nhượng bàn giao sản phẩm, dịch vụ là biên bản chu chỉnh với chuyển giao của người tiêu dùng sau khoản thời gian kết thúc thủ tục lắp đặt, phục vụ không thiếu thốn theo vừa lòng đồng hoặc giao dịch trước kia. Mẫu biên phiên bản sát hoạch thành phầm, dịch vụ với việc có mặt và thỏa thuận hợp tác của mặt giao cùng bên nhận, đảm bảo an toàn tính thích hợp pháp cùng triển khai theo đúng hợp đồng của phía hai bên. Mời bạn đọc thuộc xem thêm cụ thể cùng tải về tại đây.
Mẫu report kết quả công việcBiên bạn dạng chuyển giao tài sảnMẫu biên bạn dạng giao hàngMẫu biên bản bàn giao công việcMẫu biên phiên bản bàn giao tài liệu

2. Biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch với chuyển giao thành phầm, hình thức tiên tiến nhất số 1

CÔNG TY …………………………………………….ISO 9001:2000 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤSản phẩm/Dịch vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….– Thuộc vừa lòng đồng/Đơn mặt hàng số: …………………………………………………………………..– Địa điểm chu chỉnh, bàn giao: ……………………………………………………………….– Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………2. Các member Ban chu chỉnh, ban giao, gồm:Ông (bà): ……………………………….………………….Chức vụ: ………………………………….Ông (bà): ………………………..……………………….Chức vụ: …………………………………Ông (bà): …………………………………..……………….Chức vụ: ………………………………….3. Đại diện mặt cung ứng: …………………………………………………………………………….
Ông (bà): ………………………………..………………….Chức vụ: ………………………………….4. Đại diện bên áp dụng / kho:……………………………………………………………………….Ông (bà): ………………………………..……….Chức vụ: ……………………………………………..5. Kết trái kiểm tra:Số TTMÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤĐơn vị tínhSố lượngYêu cầu củaHĐ/Đơn hàng Kết trái kiểm tra
Tóm lại của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TRƯỞNG BAN(Ký và ghi rõ bọn họ tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký cùng ghi rõ họ tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

3. Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch với chuyển nhượng bàn giao sản phẩm dịch vụ số 2


CÔNG TY …………………………………………….ISO 9001:2000BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ- Sản phẩm/Dịch vụ:...

Xem thêm: Cách Chữa Trị Mồ Hôi Dầu Trên Cơ Thể, Mồ Hôi Dầu Là Gì

.............................................................................................................................................................................................................................- Thuộc phù hợp đồng/Đơn hàng số: .............................................................................- Địa điểm kiểm định, bàn giao: .........................................................................- Thời gian : Ngày .... tháng ..... năm 200..ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................ Chức vụ: ..................2. Các member Ban kiểm định, ban giao, gồm:Ông (bà): .....................................……................Chức vụ: ........................................Ông (bà): ………………...........………...................Chức vụ: ………………...............……Ông (bà): .........................................…................Chức vụ: ........................................3. Đại diện bên cung ứng: ........................................................................................Ông (bà): ......................................……................Chức vụ: ........................................4. Đại diện mặt thực hiện / kho:...................................................................................Ông (bà): ......................................……....Chức vụ: .....................................................5. Kết quả kiểm tra:Số TTMÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤĐơn vị tínhSố lượngYêu cầu của HĐ/Đơn hàng Kết trái kiểm tra
Tóm lại của Ban kiểm nghiệm:.......................................................................................................................................................................................................................TRƯỞNG BAN(Ký và ghi rõ họ tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký và ghi rõ chúng ta tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký và ghi rõ họ tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký với ghi rõ chúng ta tên)

*
Mẫu phiếu chuyển giao trách nhiệm giám sát và đo lường sản phẩm & hàng hóa nhập vào Phiếu bàn giao nhiệm vụ đo lường và tính toán sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu Biên bản chuyển giao gia sản Mẫu biên phiên bản giao nhận gia tài tiên tiến nhất Mẫu biên bản bàn giao gia tài, luật pháp Mẫu biên bản bàn giao Mẫu biên phiên bản phục vụ hóa Mẫu biên bạn dạng giao thừa nhận sản phẩm & hàng hóa