Luật đất đai 2013 và nghị định hướng dẫn

THƯ VIỆN PHÁP. LUẬT trân trọng gửi mang đến quý người tiêu dùng toàn bộ vnạp năng lượng phiên bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực thực thi hiện hành thi hành).


*
Tổng vừa lòng văn uống phiên bản QPPL chỉ dẫn Luật Đất đai 2013

Toàn bộ văn uống bản QPPL chỉ dẫn Luật Đất đai 2013 (Hình ảnh minch họa)

STT

Vnạp năng lượng bản QPPL hướng dẫn

Ngày gồm hiệu lực

1

Nghị định148/2020/NĐ-CPsửa thay đổi một trong những Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

2

Nghị định96/2019/NĐ-CPchế độ về form giá bán đất

3

Nghị định62/2019/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản, thực hiện đất tLong lúa

4

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định về thu chi phí thực hiện khu đất, thu chi phí thuê khu đất, thusạn mặt nước

5

Nghị định35/2017/NĐ-CPphép tắc về chi phí thực hiện khu đất trong Khu tởm tế; thu chi phí thuê khu đất, thusạn mặt nước trong Khu kinh tế với Khu công nghệ cao

6

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPgiải đáp Luật Đất đai 2013, sửa thay đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề tỷ giá của đất nền cùng Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khi Nhà nước tịch thu đất

7

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa đổi Nghị định biện pháp về thu chi phí thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thusượng mặt nước

8

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề quản lý, thực hiện khu đất tdragon lúa

9

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề đền bù, cung cấp, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất

10

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu tiền mướn đất, thusượng mặt nước

11

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu chi phí sử dụng đất

12

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá chỉ đất

13

Nghị định43/2014/NĐ-CPlí giải Luật Đất đai 2013

14

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề thống kê lại, kiểm kê đất đai, lập phiên bản đồ dùng hiện trạng áp dụng đất

15

Thông tư33/2017/TT-BTNMTgợi ý Nghị định 01/2017/NĐ-CPhường và sửa đổi những Thông bốn lý giải Luật Đất đai 2013

16

Thông tư33/2016/TT-BTNMTban hành định mức kinh tế - nghệ thuật khảo sát, Đánh Giá khu đất đai

17

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề chuyên môn điều tra, reviews đất đai

18

Thông bốn 02/2015/TT-BTNMTgiải đáp Nghị định 43/2014/NĐ-CP giải đáp Luật Đất đai 2013 cùng Nghị định 44/2014/NĐ-CPhường về giá chỉ đất

19

Thông tư47/2014/TT-BTNMTgiải pháp chuyên môn thành lập bạn dạng trang bị hành bao gồm các cấp

20

Thông tư42/2014/TT-BTNMTphát hành định mức tài chính - kỹ thuật thống kê lại, kiểm kê khu đất đai cùng lập bản đồ dùng thực trạng thực hiện đất

21

Thông tư35/2014/TT-BTNMTmức sử dụng bài toán khảo sát, review đất đai

22

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề phát hành, cai quản, khai quật hệ thống ban bố khu đất đai

23

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề bạn dạng vật địa chính

24

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề làm hồ sơ địa chính

25

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy ghi nhận quyền áp dụng khu đất, quyền tải nhà tại với gia tài không giống gắn liền với đất


Chuyên mục: Kiến thức