Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ

Lập niên biểu về kiểu cách mạng tứ sản Anh và Chiến tranh giành chủ quyền của 13 thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ


Phương thơm phdẫn giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Cách mạng tư sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng bốn sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuim chiến với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến thân Quốc hội với đơn vị vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự được tùy chỉnh. Cách thụt lùi của cách mạng.

Tháng 12 - 1688

Quốc hội triển khai thiết yếu thay đổi, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được Thành lập và hoạt động.

Xem thêm: Juniper Networks Là Gì ? Tìm Hiểu Sơ Lược Về Thiết Bị Mạng Juniper Network

Chiến tranh giành chủ quyền của 13 ở trong địa Anh làm việc Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh nghỉ ngơi Bắc Mĩ.

Đầu tháng 9 - 1774

Đại hội lục địa lần đầu tiên được tập trung sinh sống Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến tnhãi ranh giữa những trực thuộc địa cùng với thiết yếu quốc nở rộ.

Tháng 5 - 1775

Đại hội lục địa lần vật dụng nhì được triệu tập, ra đời “Quân nhóm ở trong địa” bởi vì Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm cho tổng lãnh đạo.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua phiên bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ Thành lập.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa chiến hạ lớn sống Xa-ra-tô-ga, tạo nên sự thay đổi của trận chiến trạng rỡ.

Năm 1781

Chiến chiến hạ I-ooc-tao, chiến tranh xong xuôi.

Xem thêm: Cách Lấy Link Ảnh Trên Facebook Trên Điện Thoại Và Máy Tính, Cách Lấy Link Video, Ảnh, Bài Viết Facebook

Năm 1783

Anh kí hiệp ước Vec-xai bằng lòng công nhận nền tự do của 13 thuộc địa sinh sống Bắc Mĩ.


Chuyên mục: Kiến thức