Kiểm Kê Tiếng Anh Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Kiểm kê tiếng anh là gì

*
*
*

kiểm kê
*

kiểm kê InventoryKiểm kê phần nhiều gì bao gồm trong nhà: to lớn inventory the contents of a house
inventorybáo cáo kiểm kê thiết bị liệu: stores inventory reportbản kiểm kê: inventorybảng kiểm kê theo giá thành tồn (hàng tồn kho): cost inventorybiên bạn dạng kiểm kê sản phẩm tồn kho: inventory recordschế độ kiểm kê (tồn kho) liên tục: perpetual inventory systemchế độ kiểm kê mặt hàng định kỳ: periodical inventorychế độ kiểm kê mặt hàng định kỳ: periodical inventory systemdanh sách kiểm kê tồn kho: inventory listkhấu hao (định giá) kiểm kê tồn kho: depreciation of inventorykiểm kê (tồn kho) liên tục, thường xuyên xuyên, thường trực: perpetual inventorykiểm kê cuối kỳ: ending inventorykiểm kê sản phẩm định kỳ: periodical inventorykiểm kê hàng hóa: merchandise inventorykiểm kê mặt hàng tồn kho: take an inventory (to...)kiểm kê hàng tồn kho định kỳ: period inventorykiểm kê mặt hàng tồn trữ: inventory takingkiểm kê mặt hàng trong kho: physical inventorykiểm kê kho liên tục: ship"s Inventorykiểm kê thực địa: physical inventorykiểm kê trên sổ sách: book inventorykiểm kê tuần hoàn (hàng trữ kho): cycle inventorykiểm kê đồ gia dụng tư: material inventoryphương pháp kiểm kê bán lẻ: retail inventory methodphương pháp kiểm kê phân phối lẻ: retail method of inventoryphương pháp kiểm kê gắng thể: physical inventory methodphương pháp kiểm kê định kỳ: periodic inventory methodphương pháp kiểm kê theo phí tổn (hàng tồn kho): cost method of inventoryphương thức kiểm kê tồn kho liên tục: continuous physical inventorysố kiểm kê sản phẩm tồn trữ: inventory booksự kiểm kê: inventorysự kiểm kê sản phẩm & hàng hóa tồn kho: inventory of merchandisesự kiểm kê kho lạnh: cold storage inventorysự kiểm kê vật liệu tồn kho: inventory of raw materialsbán nhằm kiểm kê mặt hàng trữ khostocktaking salebán hạ giá trước (hoặc sau) lúc kiểm kêstocktaking salebáo cáo của kiểm kê viênactuarial reportbản kiểm kêschedulebản kiểm kê (để giao hàng cho vấn đề đối chiếu, kiểm soát)check listbản kiểm kê tiền trảtabchế độ kiểm kê số dư bên trên sổbalance of stock systemchế độ kiểm kê tồn kho liên tụcbalance of stock systemdấu kiểm kêuptickkiểm kê (hàng hóa) liên tụccontinuous stock takingkiểm kê hàngtallykiểm kê hàng tồn khophysical stock checkkiểm kê sản phẩm tồn khophysical stock taking

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xử Lý Khi Huyết Áp Tăng Cao, Huyết Áp Tăng Đột Ngột, Xử Trí Thế Nào

*

*

*

kiểm tra tại địa điểm về hoàn cảnh số lượng đồ vật chất, về thực trạng hiện vật, và về giá trị số mặt hàng hoá, tài sản để khẳng định số lượng hiện có, tình trạng chất lượng và quý giá của mặt hàng hoá. Là phương pháp cơ phiên bản của kiểm tra, thanh tra ngoài chứng trường đoản cú (không tất cả chứng từ).

Có KK tiếp tục (theo kì hạn đã mức sử dụng thành chế độ) với KK đột nhiên xuất. KK thường xuyên là cầm cố một phương pháp có khối hệ thống và nhận xét mọi sự dịch chuyển về mặt hàng hoá với tài sản. KK định kì là review mức hiện có về mặt hàng hoá, gia sản vào từng thời kì tuyệt nhất định, vào cuối năm hoặc vào thời gian quy định.


- đg. Xét xem tất cả hay còn bao nhiêu bằng phương pháp phân từng loại và cộng các đơn vị thuộc cùng loại: Kiểm kê sách của thư viện; siêu thị nghỉ để kiểm kê cuối tháng.

hdg. Kiểm lại để khẳng định số lượng và tình trạng hóa học lượng. Kiểm kê tài sản.

Kiểm tra, so sánh trực tiếp, tại khu vực giữa thực tế và sổ sách đối với các loại gia tài hiện bao gồm của một 1-1 vị. Tùy theo yêu cầu quản lí và tài năng thực tế, tất cả thể chọn lựa các các loại kiểm kê ví dụ kiểm kê từng nhiều loại tài sản, kiểm kê toàn diện các một số loại tài sản, kiểm kê từng cỗ phận, kiểm kê toàn đơn vị. Mục đích của kiểm kê là phát hiện nay sự thừa, thiếu gia sản do các nguyên nhân khác nhau để trường đoản cú đó gồm có biện pháp bức tốc quản lí tài sản.