Kế Hoạch Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Sinh Viên

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức triển khai Đào sản xuất Tuyển sinh Khoa học tập technology Hợp tác Đảng - Đoàn thể
Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinc viên học tập kỳ I năm học 2013-2014

Thông báo


Kế hoạch review hiệu quả tập luyện sinh viên học kỳ I năm học tập 2013-2014 đối với sinh viên K50 theo công tác đào tạo và giảng dạy 5 năm; K51 theo lịch trình huấn luyện và giảng dạy 4 năm

Thực hiện nay planer năm học 2013-năm trước, Nhà trường thông báo mang lại những Khoa, Viện, Trung trung ương làm chủ sinh viên triển khai review kết quả rèn luyện (KQRL) năm học 2013-2014 so với sinc viên hệ bao gồm quy, khóa 50 theo công tác đào tạo và giảng dạy 5 năm, khóa 51 theo lịch trình đào tạo và giảng dạy 4 năm của Trường nhỏng sau:

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Điểm học tập của sinh viên nhờ vào kết quả học hành của học tập kỳ I năm học 2013-2014.

Bạn đang xem: Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện sinh viên

- Các hoạt động không giống địa thế căn cứ vào tác dụng tham mê gia hoạt động của sinc viên của học kỳ I năm học tập 2013-năm trước.

* Lưu ý: Các tài liệu tương quan mang đến công tác làm việc reviews tập luyện sinch viên năm học 2013-2014 bao gồm: Kế hoạch, Quy định, Phiếu review, Biểu chủng loại cùng File Tổng hòa hợp hiệu quả được đăng cài đặt bên trên trang TTĐT của Nhà trường (mục Thông báo - CTCT&SV).

2. Thời gian thực hiện

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phòng CTCT&SV- Thường trực Hội đồng Review KQRL sinc viên Trường

+ Pân hận hợp tổ chức triển khai tầm thường.

+ Tổng vừa lòng, đánh giá kết quả Review của Hội đồng review cấp cho Khoa, Viện, Trung trọng tâm để report Hội đồng cấp cho Trường.

2. Trạm Y tế

3. Cố vấn học tập

- Có trách nhiệm thông tin với đo lường và thống kê sinch viên triển khai, thực hiện review KQRL sinh viên.

- Nộp mang lại Khoa, Viện, Trung tâm: Biên phiên bản họp xét điểm tập luyện của lớp, Bảng tổng vừa lòng tác dụng reviews tập luyện sinh viên của lớp (mẫu 2) tất nhiên File (*.xls).

4. Các Khoa, Viện, Trung trọng điểm thống trị sinc viên

- Tổ chức họp nhằm phổ biến nội dung Kế hoạch nhận xét KQRL sinc viên năm học 2013-2014 cùng đề xuất Cố vấn học tập, lớp trưởng những lớp sinch viên triển khai theo như đúng ngôn từ, thời gian nguyên lý trong Kế hoạch.

Xem thêm: Những Vấn Đề Của Sinh Viên Hiện Nay, Vấn Đề Đạo Đức Của Sinh Viên Việt Nam Hiện Nay

- Đề nghị Trạm y tế hỗ trợ danh sách những sinh viên K51 ko tmê mẩn gia bảo hiểm y tế hoặc không nộp dẫn chứng đang tất cả thẻ bảo hiểm, gửi đến CVHT, lớp trưởng các lớp sinh viên để trừ điểm trên mục a tiêu chuẩn 2 của Phiếu đánh giá rèn luyện.

- Kiểm tra cùng tổng thích hợp kết quả Review rèn luyện của các lớp .

- Gửi cho Phòng CTCT&SV- Thường trực Hội đồng Trường: Bảng tổng hòa hợp Reviews KQRL của từng lớp; Biên bạn dạng họp Hội đồng review KQRL sinc viên của đối chọi vị; Bảng tổng hợp reviews KQRL sinc viên của đơn vị (chủng loại 3) nộp hẳn nhiên File vẫn triển khai trên ứng dụng Excel của tất cả các lớp.

- Thu cùng giữ lại Biên bạn dạng họp lớp, Phiếu Review hiệu quả tập luyện của sinh viên.

- Nhập điểm rèn luyện sinc viên vào chương trình quản lý đào tạo và huấn luyện. Thông báo hiệu quả đánh giá điểm rèn luyện để sinc viên được cho là hoặc năng khiếu năn nỉ điểm (nếu có) trước lúc Hiệu trưởng Quyết định thừa nhận hiệu quả.

- Lưu duy trì điểm rèn luyện cùng gửi vào bảng điểm kết quả học tập của sinc viên Lúc xuất sắc nghiệp.

* Hội đồng reviews tác dụng tập luyện sinh viên cung cấp Khoa, Viện, Trung trung tâm

Có trách nhiệm thẩm định và đánh giá cùng chú ý Bảng tổng thích hợp KQRL sinch viên những lớp trải qua Biên bạn dạng họp xét tác dụng rèn luyện của lớp và phiếu Reviews công dụng tập luyện của từng sinh viên. Ký chứng thực đến từng lớp sinc viên Khi chào làng điểm.

5. Hội đồng Đánh Giá hiệu quả tập luyện sinh viên cấp Trường

Có trách nát nhiệm đánh giá và thẩm định lại tác dụng Bảng tổng thích hợp KQRL sinc viên của những Khoa, Viện, Trung chổ chính giữa dựa trên Biên bản họp xét hiệu quả tập luyện của Hội đồng Khoa, Viện, Trung trọng tâm với Bảng tổng vừa lòng KQRL sinh viên các lớp nhằm trình Hiệu trưởng ký kết Quyết định thừa nhận tác dụng.