Hướng dẫn tắt tìm kiếm an toàn trên google

Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hoặc quản trị viên mạng của bạn có thể làm cho tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn luôn ở chế độ đang bật.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tắt tìm kiếm an toàn trên google

Nếu bạn cảm thấy tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn của mạng bạn sử dụng đang ghi đè tùy chọn cài đặt cá nhân của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc quản trị viên mạng để biết thêm thông tin.


Nếu bạn cho phép cookie thì tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ giữ nguyên theo cách bạn đã cài đặt. Nếu bạn xóa cookie thì tính năng Tìm kiếm an toàn có thể bị đặt lại.

✅ Android

Bạn có thể lọc ra các kết quả tìm kiếm không phù hợp trên Google, như nội dung khiêu dâm, bằng tính năng Tìm kiếm an toàn. Tìm kiếm an toàn không phải lúc nào cũng cho kết quả chính xác. Nhưng tính năng này có thể giúp bạn tránh các kết quả tìm kiếm không phù hợp hoặc mang tính khiêu dâm trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của mình.

Cách hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn

Khi bạn bật Tìm kiếm an toàn, tính năng này giúp chặn hình ảnh, video và trang web có nội dung không phù hợp khỏi kết quả tìm kiếm của Google. 

Khi bạn tắt Tìm kiếm an toàn, chúng tôi sẽ cung cấp kết quả có liên quan nhất cho cụm từ mà bạn tìm kiếm và kết quả này có thể bao gồm nội dung không phù hợp.

Bật hoặc tắt Tìm kiếm an toàn


Mở ứng dụng Google
*
. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Menu
*
Cài đặt Tài khoản và bảo mật. Bên cạnh "Bộ lọc Tìm kiếm an toàn", bật hoặc tắt nút gạt.
Tìm mục "Bộ lọc Tìm kiếm an toàn". Để bật Tìm kiếm an toàn, hãy nhấn vào Lọc kết quả không phù hợp. Để tắt Tìm kiếm an toàn, hãy nhấn vào Hiển thị kết quả có liên quan nhất. Ở dưới cùng của màn hình, hãy nhấn vào Lưu.
Tìm mục "Bộ lọc Tìm kiếm an toàn". Để bật Tìm kiếm an toàn, hãy chọn hộp bên cạnh "Lọc kết quả không phù hợp". Để tắt Tìm kiếm an toàn, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh "Lọc kết quả không phù hợp". Ở dưới cùng của màn hình, hãy nhấn vào Lưu.
Từ màn hình chính của TV Android, cuộn xuống và chọn Cài đặt. Dưới Tùy chọn, chọn Tìm kiếm > Bộ lọc Tìm kiếm an toàn. Chọn Bật hoặc Tắt.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để giúp cho bộ lọc Tìm kiếm an toàn hoạt động hiệu quả nhất có thể nhưng đôi khi nội dung không phù hợp, như nội dung khiêu dâm và khỏa thân, vẫn lọt qua. Nếu bạn đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn nhưng vẫn thấy các trang web hoặc hình ảnh không phù hợp, hãy cho chúng tôi biết.

Báo cáo trang web

Báo cáo nội dung phản cảm

Báo cáo hình ảnh

Nếu bạn đang tìm kiếm trên images.google.com và thấy một hình ảnh bạn muốn báo cáo, hãy thực hiện theo các bước sau:

Máy tính Trên trang kết quả hình ảnh, hãy nhấp vào hình ảnh bạn muốn báo cáo. Ở góc dưới bên phải của màn hình, dưới các hình ảnh liên quan, hãy nhấp vào Gửi phản hồi. Điện thoại hoặc máy tính bảng Trên trang kết quả hình ảnh, hãy nhấn vào hình ảnh bạn muốn báo cáo. Ở dưới cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm Gửi phản hồi.

Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hoặc quản trị viên mạng của bạn có thể làm cho tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn luôn ở chế độ đang bật.

Xem thêm: Thông Tin Về Bhutan Lần Đầu Phong Tỏa Covid, Bhutan Vương Quốc Trên Mây

Nếu bạn cảm thấy tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn của mạng bạn sử dụng đang ghi đè tùy chọn cài đặt cá nhân của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc quản trị viên mạng để biết thêm thông tin.


Nếu bạn cho phép cookie thì tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ giữ nguyên theo cách bạn đã cài đặt. Nếu bạn xóa cookie thì tính năng Tìm kiếm an toàn có thể bị đặt lại.

✅ iPhone và iPad

Bạn có thể lọc ra các kết quả tìm kiếm không phù hợp trên Google, như nội dung khiêu dâm, bằng tính năng Tìm kiếm an toàn. Tìm kiếm an toàn không phải lúc nào cũng cho kết quả chính xác. Nhưng tính năng này có thể giúp bạn tránh các kết quả tìm kiếm không phù hợp hoặc mang tính khiêu dâm trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của mình.

Cách hoạt động của tính năng Tìm kiếm an toàn

Khi bạn bật Tìm kiếm an toàn, tính năng này giúp chặn hình ảnh, video và trang web có nội dung không phù hợp khỏi kết quả tìm kiếm của Google. 

Khi bạn tắt Tìm kiếm an toàn, chúng tôi sẽ cung cấp kết quả có liên quan nhất cho cụm từ mà bạn tìm kiếm và kết quả này có thể bao gồm nội dung không phù hợp.

Bật hoặc tắt Tìm kiếm an toàn


Mở ứng dụng Google
*
. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào Cài đặt 
*
.  Nhấn vào Cài đặt tìm kiếm. Tìm mục "Bộ lọc Tìm kiếm an toàn". Để bật Tìm kiếm an toàn, nhấn vào Lọc kết quả khiêu dâm. Để tắt Tìm kiếm an toàn, nhấn vào Hiển thị kết quả liên quan nhất. Nhấn vào Lưu.
Tìm mục "Bộ lọc Tìm kiếm an toàn". Để bật Tìm kiếm an toàn, nhấn vào Lọc kết quả khiêu dâm. Để tắt Tìm kiếm an toàn, nhấn vào Hiển thị kết quả liên quan nhất. Ở dưới cùng của màn hình, nhấn vào Lưu.
Tìm mục "Bộ lọc Tìm kiếm an toàn". Để bật Tìm kiếm an toàn, chọn hộp bên cạnh "Lọc kết quả khiêu dâm". Để tắt Tìm kiếm an toàn, bỏ chọn hộp bên cạnh "Lọc kết quả khiêu dâm". Ở dưới cùng của màn hình, nhấn vào Lưu.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để giúp cho bộ lọc Tìm kiếm an toàn hoạt động hiệu quả nhất có thể nhưng đôi khi nội dung không phù hợp, như nội dung khiêu dâm và khỏa thân, vẫn lọt qua. Nếu bạn đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn nhưng vẫn thấy các trang web hoặc hình ảnh không phù hợp, hãy cho chúng tôi biết.

Báo cáo trang web

Báo cáo nội dung phản cảm

Báo cáo hình ảnh

Nếu bạn đang tìm kiếm trên images.google.com và thấy một hình ảnh bạn muốn báo cáo, hãy thực hiện theo các bước sau:

Máy tính Trên trang kết quả hình ảnh, hãy nhấp vào hình ảnh bạn muốn báo cáo. Ở góc dưới bên phải của màn hình, dưới các hình ảnh liên quan, hãy nhấp vào Gửi phản hồi. Điện thoại hoặc máy tính bảng Trên trang kết quả hình ảnh, hãy nhấn vào hình ảnh bạn muốn báo cáo. Ở dưới cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm Gửi phản hồi.

Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hoặc quản trị viên mạng của bạn có thể làm cho tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn luôn ở chế độ đang bật.

Nếu bạn cảm thấy tùy chọn cài đặt Tìm kiếm an toàn của mạng bạn sử dụng đang ghi đè tùy chọn cài đặt cá nhân của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc quản trị viên mạng để biết thêm thông tin.


Nếu bạn cho phép cookie thì tính năng Tìm kiếm an toàn sẽ giữ nguyên theo cách bạn đã cài đặt. Nếu bạn xóa cookie thì tính năng Tìm kiếm an toàn có thể bị đặt lại.