SỬ DỤNG SQL SERVER

Các câu lệnh truy hỏi vấn (Query) Các câu lệnh trèn dữ liệu (Insert) Squốc lộ Functions SQL Join Câu truy hỏi vấn nhỏ (Subquery)
Ngôn ngữ SQLNgữ pháp Squốc lộ (Ngữ pháp cơ bản, tiêu chuẩn chỉnh cho phần nhiều loại DB)Ngữ pháp Squốc lộ riêng rẽ của SQLServer.

Bạn đang xem: Sử dụng sql server


Ở phía trên tôi sử dụng SQLServer Management Studio, một công cụ sẵn tất cả sau khi bạn thiết lập SQLServer. Bạn có thể nhìn qua giải đáp setup SQLServer tại:
*

Tài liệu này sử dụng cơ sở dữ liệu LearningSQL (phiên bản SQLServer). quý khách hàng yêu cầu sản xuất cơ sở dữ liệu đó để luôn tiện đến vấn đề học tập (Quý Khách chỉ mất không thật 5 phút để gia công câu hỏi này).Script tạo cơ sở tài liệu cùng kết cấu của cơ sở tài liệu này chúng ta cũng có thể coi tại:
Câu lệnh Select là 1 trong những câu lệnh cơ bạn dạng tốt nhất trong SQL, mục tiêu là truy nã vấn tài liệu trong các bảng (Table).
*

-- Truy vấn dữ liệu trong bảng Product_Type-- Truy vấn toàn bộ những cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy nã vấn trên cùng câu lệnh dưới đó là tương tự nhau.-- Pty là alias (tên bí danh đặt cho bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- Truy vấn một vài ba cột-- Có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- Truy vấn 4 cột ở bảng Employee (Bảng nhân viên).-- Sử dụng Emp là Alias (Tên túng danh) cho bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Hàm Convert(Varchar, ) đưa một số thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)-- Sử dụng toán tử + nhằm nối nhì chuỗi (Có thể không được hỗ trợ vị DB khác)-- Chúng ta gồm một cột mới thực hiện "as" nhằm quan niệm tên cột mang lại cột bắt đầu này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- Có thể ko đề nghị áp dụng "as" trong có mang Alias cho cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
*

Câu lệnh distinct được sử dụng với Select, dùng để làm select những dữ liệu, bỏ lỡ những dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- Truy vấn thành phầm (Sản phẩm hình thức dịch vụ của Ngân hàng)-- Cột Model, tên cùng mẫu mã sản phẩm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom Product Pro;-- Truy vấn những kiểu thành phầm (Product_Type_Cd) trong bảng Product.-- Dữ liệu là nhiều, nhưng lại trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;-- Cần áp dụng Distinct nhằm loại trừ câu hỏi đụng hàng.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;
Where là câu lệnh nhằm mục tiêu giới hạn phạm vi search kiếm. Chẳng hạn bạn có nhu cầu tìm tìm phần đông sản phẩm hình thức gồm mẫu mã "Cho vay mượn cá thể với ghê doanh".

Xem thêm: Các Vùng Lãnh Thổ Là Gì ? Các Bộ Phận Của Lãnh Thổ Quốc Gia

Product_Type_Cd = 'LOAN'.Quý khách hàng phải truy vấn vào bảng PRODUCT, trên các địa chỉ có Product_Type_Cd= 'LOAN'.
-- Truy vấn bảng Product search những sản phẩm hình thức dịch vụ gồm kiểu:-- "Cho vay mượn cá thể với tởm doanh".-- Ứng cùng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From Product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn có nhu cầu tra cứu danh sách các nhân viên cấp dưới có tên ban đầu vì chưng chữ 'S' với ở trong chống quản lý (Operations).
-- Câu lệnh tìm kiếm tìm các Nhân viên mang tên bước đầu do chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%";-- Câu lệnh tra cứu tìm các nhân viên mang tên bước đầu vì chữ S-- cùng nằm trong chống điều hành và quản lý (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- Tìm tìm những nhân viên mang tên bước đầu do chữ S hoặc Phường.-- cùng trong phòng quản lý và điều hành (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name Like "S%" Or Emp.First_Name Like "P%")And Emp.Dept_Id = 1;