HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OSMONITOR


*
*
*
*
*
*
*
*

Điều phía trang này:

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GIÁM SÁT osMonitor

nhảy Wifi lên đảm bảo an toàn máy tính liên kết vào được khối hệ thống mạng của Trường. Vào server \192.168.20.7Khao_Thi_Exam_Online để copy phiên bản osMonitorClient.zip về máy tiếp đến giải nén.
*
Copy về trang bị tính sau đó giải nén. Nhấp đúp chuột vào tệp tin Setup.exe
*
Nhập địa chỉ IP bởi giám thị cung cấp