HƯỚNG DẪN HỌC LẬP TRÌNH C#

Các tài liệu lí giải C/C++ trên trang web o7planning Cửa Hàng chúng tôi thực hiện Eclipse IDE. quý khách buộc phải thiết lập cùng thông số kỹ thuật Eclipse và môi trường C/C++ trước khi bắt đầu. quý khách hàng có thể coi hướng dẫn tại:
C là ngữ điệu ra đời trước, với là ngôn ngữ hướng giấy tờ thủ tục, nó dễ dãi được triển khai và điều khiển xe trên các hệ quản lý. C++ thành lập sau mở rộng trường đoản cú C nó sẽ đem vào định nghĩa xây dựng hướng đối tượng người sử dụng, C là gốc rễ của C++, và C++ không thành lập và hoạt động để thay thế sửa chữa C, các thỏng viện của chính nó được không ngừng mở rộng lên không hề ít.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học lập trình c#


Lập trình hướng thủ tục ở chỗ này gồm nghĩa là: Các file nguồn (Chứa code của bạn) đang đựng các hàm. Trong lúc đó hướng đối tượng người dùng tệp tin nguồn đựng một class (lớp) với trong class tất cả đựng những cách làm. Để điện thoại tư vấn một cách làm vào một class bạn cần tạo ra một đối tượng người dùng của class với tiếp đến Hotline hàm trải qua đối tượng người dùng này, trong lúc kia cùng với hướng thủ tục chúng ta cũng có thể gọi thẳng.
Trong tư liệu lí giải này tôi vẫn hương dẫn chúng ta thao tác bên trên C. Còn C++ sẽ tiến hành đề cập tới vào một tài liệu khác.
Nếu các bạn thao tác làm việc với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn phải mnghỉ ngơi Eclipse cùng với quyền Administrator, gồm một băn khoăn là Eclipse không in những message ra màn hình hiển thị Console trong ngôi trường vừa lòng chạy sống chính sách thường thì.
*

Trong tài liệu này tôi đã hướng dẫn các bạn xây dựng C (C++ sẽ hướng dẫn vào tư liệu khác). Tuy nhiên project cơ mà bọn họ tạo ra tại đây là C++, nhưng lại chúng ta chỉ sử dụng những thỏng viện của C.
*

*

*

*

Project đã làm được tạo nên, thực tế mã (code) của ví dụ HelloWorld này còn có mã C++. Tuy nhiên không cần phải quan tâm tới nó.
Tiếp theo bạn phải cấu hình để có thể chạy được project thẳng bên trên Eclipse, việc này cực kỳ quan trọng đặc biệt.
khi một chương trình C được chạy nó vẫn kiếm tìm hàm main() nhằm triển khai, chẳng hạn tiến hành hàm main() của ví dụ HelloWorld nói trên.Một lịch trình C hoàn toàn có thể có rất nhiều file nguồn, từng tệp tin mối cung cấp rất có thể những hàm. Tuy nhiên chỉ cho phép duy nhất một hàm main() trên toàn bộ Project của công ty.
Trên cơ các bạn vừa tạo thành một tệp tin CBasicTutorial.cpp nó có một hàm main(), giờ bạn tạo thành một file không giống để thực hành thực tế ví dụ điển hình PrimitiveExample.cpp cùng có hàm main() bạn phải đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một thương hiệu không giống nhằm nó không xung chợt và bạn có project thể biên dịch được, tiếp đến hoàn toàn có thể thực hành gần như gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sao Lưu Thư Gmail Sang Tài Khoản Khác, Kết Hợp Tài Khoản


Crúc ý: Hãy thay tên hàm main của tệp tin mối cung cấp CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial vì một project của C chỉ chất nhận được một hàm main trên tổng thể Project.


// Knhì báo sử dụng thỏng viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#includeint main() // printf là 1 trong hàm của thỏng viện stdio.h// Đây là 1 trong những hàm để in ra screen Console một cái chữ.// là ký trường đoản cú xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra loại thông tin vận dụng sẽ kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài chú ý: Có một số hàm vào thỏng viện conio.h của C dường như không được hỗ trợ trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là một trong những hàm tạm ngưng công tác hóng cho tới lúc người tiêu dùng gõ một ký kết từ bỏ ngẫu nhiên new liên tiếp chạy tiếp. Vì vậy vào khuyên bảo này tôi nỗ lực ko áp dụng những hàm như vậy trong những ví dụ.


#includeint main() // Làm gì đó trên phía trên ....// Dừng chương trình trên trên đây,// hóng cho tới lúc người dùng gõ một cam kết từ bỏ bất kỳ mới liên tiếp chạy.// (Hàm này không được cung ứng đầy đủ)getch();// Làm nào đấy tiếp trên phía trên.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 lớn 127 or 0 to lớn 255%c
unsigned char1 byte0 lớn 255%c
signed char1 byte-128 to lớn 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 to lớn 32,767 or -2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 lớn 65,535 or 0 to 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 khổng lồ 32,767
unsigned short2 bytes0 lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 lớn 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 to lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước giữ trữTập giá bán trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 khổng lồ 3.4E+386 vị trí sau thật phân
double8 byte2.3E-308 to lớn 1.7E+30815 vị trí sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 to lớn 1.1E+493219 vị trí sau thiệt phân

// Knhị báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include // Khai báo thực hiện thỏng viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte cần thiết nhằm lưu trữ phong cách tài liệu này.printf("Storage kích thước for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, quý giá nhỏ dại tốt nhất của kiểu float.// Hằng số này được có mang vào thư viện float.hprintf("Minimum float positive sầu value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá trị lớn số 1 của hình trạng tài liệu float.// Hằng số này được khái niệm trong thư viện float.hprintf("Maximum float positive sầu value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số địa chỉ tối nhiều của phần thập phân.// Hằng số này được quan niệm vào tlỗi viện float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán thù tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 &và a

// Chụ ý rằng đã chỉ có rất nhiều tốt nhất một kăn năn lệnh được chạy.// Cmùi hương trình chất vấn điều kiện từ bỏ trên xuống dưới.// khi bắt gặp một điều kiện đúng kăn năn lệnh trên kia sẽ tiến hành chạy,// cùng công tác không kiểm soát tiếp các ĐK còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm nào đó Khi ĐK 1 đúng.// Ngược lại trường hợp ĐK 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm nào đấy khi điều kiện 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// trái lại nếu như ĐK N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đấy Lúc ĐK N đúng// (Các ĐK làm việc bên trên sai).// Các ngôi trường thích hợp sót lại.else // Làm gì đó ở chỗ này.
// Khai báo sử dụng thỏng viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một vài thay mặt đại diện đến tuổi của doanh nghiệp.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi sử dụng printf không in ra ngay lập tức nhanh chóng thông tin của doanh nghiệp.// Sử dụng fflush(stdout) để in thông báo ra màn hình hiển thị Console ngay lập tức nhanh chóng.// Crúc ý: stdout là một trong những biến hóa của luồng (stream) ghi ra màn hình hiển thị Console// (Nó được tư tưởng trong thư viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf vẫn ngóng các bạn gõ vào một trong những đoạn vnạp năng lượng bản tự bàn phím// (Và nhận Enter nhằm hoàn thành).// Nó đang quét lấy một số (Chỉ định vì tmê mẩn số %d)// cùng gán vào đổi mới age.scanf("%d", &age);// Kiểm tra giả dụ age bé dại rộng 80 thì ...if (age = 80 && age
// Sử dụng switch để kiểm tra một cực hiếm của một đổi thay.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đó tại đây, ví như giá trị của thay đổi == value1break;case value2:// Làm gì đấy tại đây, giả dụ quý hiếm của biến đổi == value2break;default:// Làm điều nào đó trên đây// nếu quý giá của vươn lên là không thuộc những giá trị liệt kê nghỉ ngơi trên.break;
#include int main() // Đề nghị người tiêu dùng chọn 1 chọn lựa.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Knhì báo một biến hóa "option".int option;// Hàm scanf sẽ ngóng chúng ta gõ vào một trong những đoạn text từ bỏ bàn phím// (Và nhận enter để hoàn thành).// Nó đã quét đem một số (Chỉ định bởi tmê say số %d)// Chuyển thành số thoải mái và tự nhiên (integer) cùng gán vào biến đổi option.scanf("%d", &option);// Kiểm tra giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose to lớn play the game ");break;case 2:printf("You choose to play the music ");break;case 3:printf("You choose to lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một sự việc bạn đề ra câu lệnh break trong trường thích hợp này có ý nghĩa gì?.break vào trường thích hợp này nói với công tác rằng thoát thoát khỏi switch. Trong ngôi trường thích hợp các bạn ko sử dụng break câu công tác vẫn liên tiếp triển khai những kân hận lệnh trong 'case' làm việc phía bên dưới (hoặc cả default) cho đến lúc nó bắt gặp break, kể cả quý giá của biến chuyển trong trường phù hợp đó không giống với cái giá trị vào 'case'.
#include int main() // Knhị báo biến hóa option cùng gán cực hiếm 3 cho nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// Kiểm tra quý hiếm của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to bởi vì... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng nhằm chạy lặp lại một khối lệnh. Nó làm lịch trình của bạn thực hiện lặp đi tái diễn một khối hận lệnh những lần, đấy là một trong các nhiệm vụ cơ bản vào xây dựng.
// variable_initialization: Khởi chế tác một đổi mới.// condition: Điều khiếu nại.// variable_update: Cập nhập giá trị mới cho biến chuyển.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // Các code yêu cầu tiến hành Lúc điều kiện còn đúng.