Hướng dẫn điền mẫu c1-07/ns

Hướng dẫn cách viết giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC (Đây là mẫu C1-07/NS theo TT 08 nhưng đã được đính chính theo QĐ 759).


Khi phát hiện viết không nên giấy nộp tiền vào NSNN (Nộp nhầm tiền thuế vào thông tin tài khoản cơ quan lại thu, nộp thiếu, thừa tiền thuế, nộp sai cơ sở thuế), các bạn phải làm mẫu mã C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, kèm theo hội chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) để nộp mang đến cơ quan tiền thuế (cơ quan tiền thu).

Bạn đang xem: Hướng dẫn điền mẫu c1-07/ns

Nếu bạn chưa có mẫu mới nhất thì tải về tại đây:

Mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

Kính gửi: Kho tệ bạc Nhà nước: Quận Hoàng Mai.Hà Nội

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan/cá nhân ý kiến đề xuất điều chỉnh: công ty kế toán Thiên Ưng

Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: 0106208569

Hình thức nộp tiền: nộp tiền phương diện tại KBNN  nộp tiền khía cạnh tại bank  nộp bằng giao dịch chuyển tiền tại KBNN  nộp bằng chuyển tiền tại NH 

Do vấn đề lập tin tức thu NSNN chưa chính xác, nay đề xuất cơ quan lại thu …………..(hoặc)KBNN Quận Hoàng Mai kiểm soát và điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan thống trị thu: Quận Hoàng Mai. Mã số: 10111 (Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã số của CQ đó).

Xem thêm: Command Prompt Là Gì ? Cách Sử Dụng? Cách Sử Dụng Cmd (Command Prompt)

*

Cách viết giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS:

Mã số ĐT nộp thuế: Ghi MST công ty bạn.

Nội dung nộp NSNN: Nội dung nộp tiền mà bạn muốn điều chỉnh. VD: Thuế môn bài

Mã TKKT: Liên hệ với phòng ban thuế để biết mã TK.

Mã NDKT: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN hoặc tra vào Quyết định 33/2008/QĐ-BTC

Mã CQ thu: Liên hệ với ban ngành thuế để biết mã số của CQ đó. VD: Quận Hoàng Mai là: 10111

Mã chương: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN hoặc tra trong Quyết định 33/2008/QĐ-BTC

Trình tự thực hiện:

Các bạn lập 03 liên Giấy ý kiến đề xuất điều chỉnh thu NSNN: Gửi phòng ban thu xác nhận (cơ quan thuế đóng dấu), sau đó gửi 1 bản đến kho bạc nhà nước thực hiện điều chỉnh. Các liên được xử lý như sau: 01 liên làm căn cứ hạch toán điều chỉnh và lưu giữ tại kho bạc nhà nước; 01 liên gửi cơ sở đề nghị điều chỉnh (Qua cơ quan quản lý thu); 01 liên lưu lại tại DN.