Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

Hơn 14 năm ghê nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán tài chính (báo cáo thuế) cùng hơn 3500 công ty đang thực hiện dịch vụ. Dịch vụ thương mại kế toán full được cung ứng bởi ANPHA đã và đang rất được các người tiêu dùng tin tưởng, reviews là một đề nghị pháp tuyệt vời và hoàn hảo nhất và ngày tiết kiệm cho khách hàng với bỏ ra phí chỉ còn 500.000đ. Mỗi doanh nghiệp lớn sẽ có một kế toán viên phụ trách mảng thuế và tứ vấn những vấn đề về kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp


Bảng báo giá thương mại dịch vụ Kế Toán Thuế toàn bộ - từ bỏ 500.000 đồng (*)

1. Bảng giá dịch vụ kế toán tài chính thuế tại miền nam bộ và miền Trung

Nhóm ngành yêu thương mại

Số hóa đơn

Không bao gồm tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không tất cả hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 46

3.600.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 61

4.200.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 76

4.800.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

5.400.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

6.300.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

7.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.100.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh
*


Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Spa - Giáo dụcKhách sạn - Logistics

Tư vấn - dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.300.000 đồng/quý

Dưới 46

3.900.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 61

4.800.000 đồng/quý

5.100.000 đồng/quý

Dưới 76

5.400.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 91

6.000.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 121

7.200.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 181

9.000.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa solo phát sinh


Nhóm ngành xây đắp xây dựng - trang trí nội thất - chế tạo - gia công - đính đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựngsản xuất - gia công

Trang trí nội thất - lắp đặt

Không tất cả hóa đơn

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 10

3.000.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

4.500.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 46

5.700.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.200.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho từng hóa đơn phát sinh


(*) Phí thương mại dịch vụ kế toán, báo cáo thuế vận dụng cho quý - 3 tháng.

2. Báo giá dịch vụ kế toán tài chính thuế tại miền Bắc

Nhóm ngành mến mại

Số hóa đơn

Không bao gồm tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

2.700.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 31

4.200.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 46

4.800.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

5.400.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 76

6.000.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 91

6.600.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 121

7.500.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.700.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đối kháng phát sinh
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Dịch vụ ăn uống

Tư vấn - thương mại & dịch vụ khác

Không gồm hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.000.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

7.800.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

8.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn

Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn


Nhóm ngành xây dựng xây dựng - trang trí thiết kế bên trong - cung ứng - tối ưu - gắn đặt

Số hóa đơn

Thi công xây cất - sản xuất(bao bao gồm sản xuất phần mềm)

Trang trí nội thấtLắp để - gia công

Không có hóa đơn

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho từng hóa solo phát sinh


(*) Phí thương mại & dịch vụ kế toán, report thuế vận dụng cho quý - 3 tháng.

Với phương châm “Khi quý khách cần kế toán Anpha bao gồm mặt”, cửa hàng chúng tôi luôn cam kết mọi cực nhọc khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và những thủ tục pháp lý liên quan vẫn được giải quyết và xử lý một bí quyết triệt nhằm và hối hả nhất.

Dưới đấy là những việc mà Anpha đã thay các bạn thực hiện. Đồng thời, Anpha sẽ phụ trách với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về toàn bộ hồ sơ mà Anpha thực hiện.


Nhiệm vụ của Anpha khi hỗ trợ dịch vụ kế toán tài chính (dịch vụ báo cáo thuế)

Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, cổng đầu ra hợp lý;Nhận hóa đơn, hội chứng từ kế toán tài chính tận nơi;Phân loại, bình chọn tính vừa lòng lệ của hội chứng từ gốc;Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, report tình hình sử dụng hóa đơn, trợ thì tính thuế TNDN;Nộp report thuế lên phòng ban thuế theo quy định;Hoàn thiện triệu chứng từ với lập sổ sách kế toán, cố thể:-Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;-Lập những sổ chi tiết tính chi phí sản phẩm, sổ kho sản phẩm hóa, buộc phải thu, bắt buộc trả;-Lập những mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;-Lập sổ cái những tài khoản;-Lập sổ nhật ký kết chung;-Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.Lập báo cáo tài chủ yếu cuối năm.

Khách mặt hàng cần cung ứng gì lúc sử dụng thương mại dịch vụ kế toán - report thuế

Bạn chỉ cần cung cung cấp cho Anpha 2 thông tin đơn giản dễ dàng như sau:

Hóa 1-1 đầu vào, đầu ra;Thiết bị chữ cam kết số để Anpha nộp báo báo thuế qua mạng.

Cam kết trọng trách của Anpha khi cung cấp dịch vụ kế toán tài chính thuế

Với kinh nghiệm hơn 14 năm vào ngành thương mại dịch vụ kế toán, Anpha hiểu rõ rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc hỗ trợ dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng.

Vì vậy, trong tất cả hợp đồng thương mại dịch vụ kế toán, Anpha luôn khẳng định 8 chỉ mục đặc biệt quan trọng sau:

Chịu trọng trách thực hiện không thiếu và đúng tiến độ các công việc sau:-Sắp xếp, phân loại bệnh từ;-Lập với bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo như đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.Soạn thảo các văn bản, tư liệu theo yêu ước của cơ quan tất cả thẩm quyền khi tiến hành nội dung dịch vụ kế toán;Chịu nhiệm vụ trên tất cả các hội chứng từ, hồ sơ, report tài chính, báo cáo kế toán bởi Kế toán Anpha triển khai trên các đại lý số liệu, triệu chứng từ vị khách hàng cung cấp (chứng tự hóa đối chọi hợp lệ theo dụng cụ của pháp luật);Chịu nhiệm vụ giải trình hồ sơ kế toán thuế khi phòng ban nhà nước có yêu mong về số liệu kế toán vị Anpha thực hiện;Chịu trọng trách chi trả toàn cục các khoản phân phát trường hợp quý khách bị phòng ban nhà nước xử phạt bởi vì sai sót hồ sơ, chứng từ được tiến hành bởi kế toán tài chính Anpha;Định kỳ mỗi tháng hoặc từng quý, nhân viên của kế toán Anpha sẽ tới trực tiếp add của quý khách hàng để nhận hội chứng từ. Vậy nên, khách hàng không cần mất thời gian di chuyển và túi tiền chuyển phạt nhanh.Khách hàng hoàn toàn có thể chủ động đón nhận trực tiếp những thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ ban ngành thuế, vày Kế toán Anpha đã cung cấp địa chỉ email của công ty cho phòng ban thuế;Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng hàng, ngay cả khi ngừng hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

10 câu hỏi thường gặp gỡ về dịch vụ kế toán của Anpha


1. Doanh nghiệp không xuất hoá solo có phải nộp báo cáo thuế không?

Có. Theo quy định, mặc dù không xuất hoá đơn hay là không có hoá đơn nguồn vào thì công ty lớn vẫn đề xuất nộp report thuế sản phẩm quý và báo cáo tài chính cuối năm.

Xem thêm: Thế Nào Là Cửa Quyền, Chuyện Thường Xuyên Của Công Chức? Thói Quen Cửa Quyền

2. Tôi hoàn toàn có thể gọi Anpha lúc tôi gặp gỡ các vấn đề không hiểu nhiều về thuế với hóa 1-1 không?

Có. Ngay sau khoản thời gian ký thích hợp đồng, nhân viên kế toán của Anpha sẽ mau chóng theo dõi và xử lý hồ sơ của chúng ta bạn.Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chuyên viên kế toán sẽ bốn vấn tất cả các vấn đề liên quan mang lại thuế với hóa solo để công ty vừa rất có thể tối ưu thuế, vừa đảm bảo an toàn sổ sách kế toán luôn luôn đúng theo vẻ ngoài hiện hành.

3. Anpha có chịu trách nhiệm nếu làm sai báo cáo của tôi?

Có. Kế toán Anpha đã chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu report thuế, report tài chính của chúng ta bị sai vày lỗi của kế toán tài chính Anpha.

4. Số hóa 1-1 trong bảng giá là tính hóa 1-1 đầu ra giỏi cả hóa 1-1 đầu ra với đầu vào?

Số hóa 1-1 trong bảng phí dịch vụ kế toán bao gồm hóa solo đầu ra cùng hóa 1-1 đầu vào.

5. Phí dịch vụ kế toán trọn của Anpha có bao hàm phí dịch vụ report cuối năm?

Có. Phí thương mại & dịch vụ trên vẫn bao gồm report cuối năm (hay còn được gọi là báo cáo tài chính), tức là sử dụng thương mại dịch vụ kế toán của Anpha bạn không phải trả thêm giá thành làm báo cáo tài chính thời điểm cuối năm như các đơn vị khác.

6. Xung quanh phí thương mại dịch vụ trong phù hợp đồng, tôi có trả thêm giá thành gì khác không?

Không. Phí thương mại dịch vụ trong vừa lòng đồng là chi tiêu trọn gói. Anpha cam kết không phân phát sinh bất kỳ khoản giá cả nào khác - điều đó được cam kết trong thích hợp đồng sử dụng thương mại & dịch vụ kế toán.

7. Anpha có biến hóa nhân viên kế toán tài chính phụ trách doanh nghiệp tôi không?

Không. Trong quá trình thực hiện đúng theo đồng, kế toán tài chính Anpha không đổi khác chuyên viên phụ trách kế toán công ty lớn của bạn.Ngoại trừ các trường thích hợp bất khả phòng từ nhân viên như: thuyên chuyển công tác làm việc hoặc không còn làm việc tại kế toán Anpha… mặc dù nhiên, kế toán Anpha cam đoan sẽ không gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo, kê khai thuế của công ty bạn.

8. Tôi gồm phải mua ứng dụng kế toán?

Không. Anpha đã download trọn gói quyền sử dụng phần mềm kế toán Misa và bạn không hẳn trả giá cả này đến Anpha giỏi Misa.

9. Hóa đơn, hội chứng từ tôi đưa cho Anpha bằng phương pháp nào?

Bộ phận giao thừa nhận của Anpha sẽ lấy hoá đơn, bệnh từ trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng của bạn.

10. Anpha có trụ sở ở phần đa tỉnh thành nào?

Hiện tại kế toán Anpha có 6 chi nhánh tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai cùng 2 chi nhánh tại TP. HCM.