địa chỉ ipv4 có cấu trúc như thế nào?

*Bạn đang xem: địa chỉ ipv4 có cấu trúc như thế nào?

I. Các lớp can hệ IPV4

1. Địa chỉ Lớp A trong IPV4

- Địa chỉ mạng
: 1.0.0.0 với 127.0.0.0127.0.0.0 là liên quan Lookbaông xã. Dùng nhằm kiểm soát chồng giao thức TCP/IP. trên pc đã có được cài đặt không. Bằng giải pháp ping 127.0.0.1=> Địa chỉ thực hiện được : 1.0.0.0 à 126.0.0.0( gồm 126 mạng)- Phần Host : 24 bit : 2^24 – 2 host
*

2. Địa chỉ mạng Lớp B

- Địa chỉ mạng : 128.0.0.0 à 191.255.0.0Có toàn bộ 2^16 mạng trong lớp A- Phần Host 16 bit : 2^16 – 2 host
*

3. Địa chỉ mạng lớp C

- Địa chỉ mạng : 192.0.0.0 à 223.255.255.0Có 2^21 mạng trong lớp C- Phần Host 8 bit : 2^8 – 2 =254 host


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cừ Tràm Là Gì - Địa Chỉ Cung Cấp Cừ Tràm Uy Tín Tại Hcm

*

4. Địa chỉ mạng lớp D

- Địa chỉ mạng
: 224.0.0.0 với 239.255.255.0Được cần sử dụng làm thúc đẩy multicast- lấy ví dụ như :224.0.0.5 dùng vào OSPF224.0.0.9 sử dụng trong RIPv2

5. Địa chỉ mạng lớp E

- Từ 240.0.0.0 trsống đi được dùng làm dự phòng- Địa chủ tiếp thị : BroadcastDirect : 192.168.20.255
*

Local(flooded broadcast) : 255.255.255.255. Địa chỉ local broad cast thì bị router ngăn lại
*Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 7 Hk 1 Năm 2020, Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 7 Học Kì 1

III. Nat và PAT

1. NAT là gì

-
Trong mạng LAN thực hiện liên hệ Private.- Internet thực hiện liên tưởng Public.- Dải liên hệ Private.Lớp A : 10.0.0.0/24Lớp B : 172.16.x.x 172.31.x.xLớp C: 192.168.x.x- Nat dùng để làm biến đổi IPhường. private IPhường public. NAT đang xử trí những gói tin đi từ vùng IP Private rời khỏi internet (IPhường Public) bằng cách biến hóa source IP address của gói tin của PC vào mạng LAN thành source IP public trên Router (router liên kết PC ra internet).Tương từ bỏ cùng với chiều trường đoản cú internet vào trong mạng LAN: Router đang tiến hành NAT destination IPhường address của gói tin trường đoản cú phía bên ngoài mạng internet. Từ des IPhường là IPhường. public thành IPhường private phía trong mạng LAN (IPhường. của PC trong mạng LAN)- Ý nghĩa nat dùng để bảo tồn can dự IP.. với NAT giúp che giấu IP. vào mạng LAN khỏi những tấn công từ bên ngoài.

2. PAT là gì

- PAT - Port address translation: Tương tự nhỏng NAT(network address translation) tuy nhiên thế do biến đổi can dự IPhường thì cả cổng(port) hình thức dịch vụ cũng trở thành biến hóa theo( vị Router NAT quyết định)- PAT đó là hiệ tượng NAT overload mà bọn họ hay cấu hình trên Router để các PC trong mạng LAN rất có thể đi ra phía bên ngoài internet trải qua IPhường public trên Router. Thường áp dụng bên trên các modem ASDS ở nhà họ.

3. NAT table

- Đây là ví dụ một bảng NAT trên Router thực hiện NAT gói tin từ bỏ PC 10.0.12.1 đi đến server không tính mạng internet bao gồm IP.. public 100.1.2.3
*


Chuyên mục: Kiến thức