ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN VĂN

Đề số 1 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề hàng đầu - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn văn

Đề số 2 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 3 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 4 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 5 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 6 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 7 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 8 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số chín - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 9 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 10 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 11 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 11 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Xem thêm: Cách Tắt Chế Độ Kết Bạn Trên Facebook Cực Dễ Mà Không Phải Ai Cũng Biết

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 14 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số 15 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 16 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 16 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 17 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Xem giải thuật


Đề số 18 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 18 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) – Ngữ văn 9

Xem giải mã


Đề số 19 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Ngữ văn 9

Xem lời giải


Đề số đôi mươi - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 9

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số trăng tròn - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Ngữ văn 9

Xem giải mã


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép exposedjunction.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.