Đề Cương Ôn Tập Môn Anh Văn Lớp 7 Hk2

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP. HKII Tiếng Anh lớp 7 Lý thuyếtI. TENSES: (Thì)Stt Tenses Forms Key words+ - ? Dấu hiệu1 Present tense ... import, cartoon, folk music, condemo, contestant, viewer, satellite, cable TV, teenager, … Bài tập ĐỀ 1I. Choose the best answer. (3 ms)1. Swimming can be fun but accidents can ………………….2A. ... column B A B ANSWER36. Mai has a bad toothache.A. –30 kilos.36- 37.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập môn anh văn lớp 7 hk2

Would you lượt thích khổng lồ go khổng lồ the movies?B. –By xe đạp. 37- 38. How vị you go khổng lồ school every day?C. Yes, I’d love sầu khổng lồ.38-39....
*

... MULTIPLE CHOICE 1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-D 7- A 8-B9-B 10-B 11-D 12-A 13-C 14-B 15-DB. WORD FORM1- carefully2- helpful3- healthy4- height5- medical6- unpleasant 7- appointment8- moderate9- stomachache10- ... MULTIPLE CHOICE 1c 2d 3c 4a 5c 6a 7d 8c9b 10b 11a 12d 13a 14b 15aB. WORD FORM1- (AMUSEMENT)2- (ADDICTIVE)3(INVENTORS)4- (ACTING)5-(SOCIAL)6- (ROBBERY) 7- (NEIGHBORHOOD)8- (AWAKE)9- (EDUCATION)10-(CAREFULLY) ... tooth.5. Her parents hope (visit) ………her again.6. Where would you lượt thích ( go )……… this weekend? 7. Lan (be) ……… very tired when she (catch) …… a bad cold two days ago.8.Yesterday, Hoa and her...
*

... do?Hướng dẫn chnóng bài đánh giá học tập kỳ IIMôn giờ Anh lớp 7 ĐỀ 1I.1,0 điểm - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm 1.A 2.C 3.D 4.B II. 2,0 điểm - Mỗi tự đúng: 0,25 điểm 1.D 2.C 3.C 4.D 5.A 6.B 7. C 8.B III. ... he study? 4. How can we explore the oceans now? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh 7. –––––––––––––––––––I. (1 điểm) Mỗi phương án đúng, chnóng 0,25 điểm.Câu 1 ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II THAM KHẢOTIẾNG ANH 7 Thời gian: 45 phút ĐỀ 1:I.Choose the word which has the underlined part pronounced differently...
*

... TRƯỜNG THCS ……………… Lớp: …… Họ cùng tên:…………………………………………………Thđọng ……. ngày ……. mon 03 năm 2012BÀI KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: Tiếng Anh 7 Điểm Lời nhận xétĐỀ BÀI(Học sinch làm cho bài bác thẳng vào đề ... soup.19PHÒNG GD-ĐT TRƯỜNG trung học cơ sở ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: TIẾNG ANH 7 THỜI GIAN: 45 PHÚTNĂM HỌC A/- MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU) :Nội dungNhận biết Thông đọc Vận dụngTổng sốTN TL TN TL TN TLI/- Phonetics ... game. A B C D 27. The public library in the đô thị has thousvà of good books A B C D28. What does the new student lượt thích ? - Oh, she is tall and beautiful A B C D29. Ba is in class 7A & he enjoys...
*

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HK II KHỐI 10I. Make questions for the underlined parts.1. I practice speaking English lớn ... classical music.5. We prefer pop music to classical music.6. She has learned English for 5 years . 7. My favorite musician is Trinh Cong Son.8. The concert is usually held at the university.9. ... a very ______ ending. (Surprise)6. I was really ______ by the ending of the story. (Surprise) 7. The characters in the story are _______ . (Fascinate)8. The child is really ______ by the characters...
*

... does……………………………………………………………………………………………………….…NAME:CLASS: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013MÔN TIẾNG ANH 7( Thời gian làm bài 45 phút) I)Chọn tự, cụm từ phù hợp nhằm hoàn chỉnh những câu sau(3m) 1………… is ... văn uống và có tác dụng bài xích tập dưới :3mI’m Hoa. I'm a student at Quang Trung school. I am in grade 7.

Xem thêm: Những Phần Mềm Thu Âm Tốt Nhất Hiện Nay, Top 10 Phần Mềm Thu Âm Tốt Nhất Trên Máy Tính

I go to school six days a week, from Monday khổng lồ Saturday. Classes always begin at 7 o’cloông chồng ... NGUYỄN QUỐC VIỆTĐơn vị : Trường trung học cơ sở Mỹ Hòa Name : …………………… Thời gian làm bài bác : 45 phútClass : 7/ ………………… I, Tìm tự không cùng nghĩa với từ bỏ còn sót lại (1 điểm ) 1, volleyball soccer badminton concert.2,...
... TIẾNG ANH 6Unit 9,10,11Choose the best answers:1. A hvà has fingers. A foot has ___________________.A. ... KEYI. Multiple choice:1. D 6. C 11. A2. C 7. A 12. B3. B 8. D 13. A4. C 9. A 14. A5. A 10. B 15. BII. Word form:1. bodies 6. sweets2. foot 7. toes3. beautiful 8. cooking oil4. teeth ... A. 1.D 2. B 3. B 4.C B. 5. A6. C 7. D 8. B 9. D 10. A 11. B 12. A 13. A 14. D 15. CII.1. six 2. usually 3. weekkết thúc 4. classmate 5. housework 6. jogging 7. his 8. favorite 9. my 10. goingIII.1....
... weekover D Nga goes sometimes to lớn her house friend’s at the weekendTHE END!…14ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH VĂN KHỐI 6 – 2012 - 2013A.Cấu trúc:1. Thì hiện thời đơn2. Thì sau này gần3. ... we go camping ?- What about ……………………………… ? - Let’s ………………………………………. 7. some, any, little, Với danh từ bỏ không đếm được Với danh trường đoản cú đếm được:a little/ little (một ít), a few/ few (một vài), some ... house for three days.1/ in – in 2/ on 3/ in 4/ to 5/ at 6/ for 7/ or 8/ of 9/ at – khổng lồ 10/ atVI. Dạng bài bác tập viết lại câu làm sao để cho ko thay đổi nghĩa:1. Don’t waste water. You should………………………………………………………………………2....
... MÔN TIẾNG ANH 9Language FocusUnit 6: THE ENVIRONMENTI. Adjectives & Adverbs (Tính tự với Trạng Từ)a. Adjective:VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:- Tính trường đoản cú đứng trước một danh từ bỏ để ngã nghĩa mang đến danh ... nghĩa danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề này không tồn tại vệt phảy trước với sau nó. Ex: I don’t know the girl who/that you met yesterday. 2. Mệnh đề không xác minh (non-defining) là mệnh đề không phải ... cần thiết yêu cầu gồm để gia công chức nănggiới hạn danh từ đứng trước nó, tức thị phiên bản thân danh tự trước nó vẫn rõ. Vì cố gắng mệnh đề này thường dùngsau danh trường đoản cú riêng biệt, mua tính từ hoặc các tính trường đoản cú...
... ………………. Họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP.. 9 GIỮA KÌ IIMôn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài xích thi Giám khảo ... …………………. Họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013Môn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút ít )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài thi Giám khảo ... GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013ĐỀ I:Câu I (1đ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ1. B 2. B 3.B 4. CCâu II: ( 2đ ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. A 8. C...
Từ khóa: ôn tập thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ anh lớp 7 lý thuyếtbài bác tập ôn thi hkii tiếng anh lớp 6ôn ngữ pháp tiếng anh lop 7đề cưng cửng ôn thi môn giờ anh lớp 7đề thi hkii giờ đồng hồ anh lớp 7de cuong on thi mon tieng anh lop 7 hoc ki 1giáo án giờ anh lớp 7 unit 13 bai tapgiai bai tap tieng anh lop 7 vào sach bai tap lop 7 mai lan huongtài liệu phụ đạo giờ đồng hồ anh lớp 9 lý thuyếtđề cương ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 hkiiôn tập ngữ pháp giờ anh lớp 7ôn tập giờ anh lớp 7đề cương ôn tập giờ anh lớp 7 hkiđề cương cứng ôn tập môn giờ đồng hồ anh lớp 7đề cưng cửng ôn tập môn tiếng anh lớp 7 hk2Báo cáo thực tập tận nhà thuốc trên Thành phố Sài Gòn năm 2018Nghiên cứu giúp tổ hợp hóa học chỉ điểm sinc học vWF, VCAM 1, MCP. 1, d dimer trong chẩn đân oán với tiên lượng nhồi huyết não cấpNghiên cứu giúp tổ chức chạy tàu sản phẩm thắt chặt và cố định theo thời hạn trên đường sắt việt namđề thi demo THPTQG 2019 tân oán THPT siêng thái bình lần 2 bao gồm lời giảiTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm cài có đặc điểm chiếm chiếm theo điều khoản Tố tụng hình sự cả nước tự trong thực tế thành thị Sài Gòn (Luận văn uống thạc sĩ)Phát hiện tại đột nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan với áp dụng trong bảo đảm mạng máy vi tính chăm dùngNghiên cứu vãn về mô hình thống kê học sâu và áp dụng vào dấn dạng văn bản viết tay hạn chếNghiên cứu vớt tổng đúng theo các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngNghiên cứu giúp khả năng đo năng lượng năng lượng điện bởi hệ thu thập tài liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ trong thực tiễn huyện Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Thiết kế cùng chế tạo mô hình trở thành tần (inverter) mang lại máy ổn định ko khíSở hữu ruộng khu đất cùng kinh tế nông nghiệp trồng trọt châu ôn (lạng ta sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTtinh ranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự VN tự thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân khu vực (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinc học 11 bài bác 15: Tiêu hóa sống hễ vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện nay thở sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài 14: Thực hành phạt hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược kinh doanh trên ngân hàng Agringân hàng Trụ sở Sài Gòn trường đoản cú 2013-2015Đổi mới thống trị tài thiết yếu trong hoạt động khoa học buôn bản hội trường thích hợp viện hàn lâm kỹ thuật thôn hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng chế tạo ra cv xin vấn đề cunghocvui tra cứu kiếm mua bán nhà khu đất Giỏi tin học Documento lớn Dokument bắt tắt văn uống bản trong lòng bà mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng bình thường và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô nhỏ xíu phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau củ