đánh giá yohe 970

Mũ Bảo Hiểm Yohe 970 có phong cách thiết kế năng hễ, văn minh, tương đối bé dại gọn. Màu sắc đẹp đa dạng, giải pháp pân hận color sơn khỏe khoắn, đẹp mắt


Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001010","variation_description":"","variation_id":4930,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001011","variation_description":"","variation_id":4931,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001012","variation_description":"","variation_id":4932,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001013","variation_description":"","variation_id":4933,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xxl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001014","variation_description":"","variation_id":4934,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"s","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001015","variation_description":"","variation_id":4935,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001016","variation_description":"","variation_id":4936,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001017","variation_description":"","variation_id":4937,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001018","variation_description":"","variation_id":4938,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xxl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001194","variation_description":"","variation_id":4941,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"22-gloss-black-106","attribute_pa_kich-thuoc":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2854,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001195","variation_description":"","variation_id":4942,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"22-gloss-black-106","attribute_pa_kich-thuoc":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2854,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001196","variation_description":"","variation_id":4943,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"22-gloss-black-106","attribute_pa_kich-thuoc":"xxl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","caption":"","url":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg","srcset":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg 300w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-400x400.jpg 400w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-800x800.jpg 800w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-280x280.jpg 280w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-768x768.jpg 768w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-1536x1536.jpg 1536w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg 250w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg 100w, https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://exposedjunction.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2854,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001197","variation_description":"","variation_id":4944,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu sắc20# Glossy Blaông chồng Thunder20# Glossy White Thunder22# Gloss Blaông chồng 106
Kích thướcSMLXLXXLXóa

Mã: N/ADanh mục: YOHETừ khóa: fullface, fullface 2 kính, fullface 970, fullface giá bèo, fullface yohe, mũ 2 kính, mũ ngulặng đầu giá rẻ, yohe 970

*

MŨ BẢO HIỂM YOHE 970

Mũ Bảo Hiểm Yohe 970 có thiết kế năng đụng, tiến bộ, tương đối bé dại gọn. điều đặc biệt màu sắc đa dạng và phong phú, biện pháp phối màu sắc tô khỏe khoắn, đầy đậm chất cá tính vừa bảo đảm bình an vừa mang về bề ngoài hóa học lừ cho người đội.

Bạn đang xem: đánh giá yohe 970

Vỏ mũ:

Vỏ bằng vật liệu nhựa ABS nguim sinh đáp ứng nhu cầu độ an ninh cao, vừa tất cả chức năng Chịu va đập xuất sắc cùng phòng xuim thủng cao. Quy trình cấp dưỡng vỏ nón hoàn chỉnh:

Lót mũ

Vải lót bên trong nón Yohe 970 được giải pháp xử lý kháng khuẩn, hút ít ẩm tốt, ôm trọn vùng đầu tạo cảm giác êm ả và dễ chịu. điều đặc biệt rất có thể tháo rời nhằm dọn dẹp và sắp xếp sau thời gian áp dụng.

*

Đặc biệt rất có thể tháo rời để dọn dẹp và sắp xếp sau thời hạn sử dụng.

*

Kính chắn

Mũ bảo hiểm Fullface Yohe 970 gồm kính chắn sinh sống phía không tính cùng có thể nâng cấp thêm kính color về tối ngăn ngừa nắng làm việc phía bên trong nón, giúp tăng năng lực quan lại giáp cho tất cả những người sử dụng Lúc đi trong điều kiện nắng và nóng chói. Kính nhìn trong suốt bên phía ngoài kết hợp với kính màu sắc tối bên trong tương thích cho cả Khi đi đường ngày hay đêm

Chốt kính vào được thiết kế tức thì bên cạnh hông dưới dạng chốt gạt, giúp người đội thuận lợi kiểm soát và điều chỉnh trong cả lúc đeo bít tất tay tay lái xe

*

Hệ thống thông khí

Hệ thống thông khí được thiết kế với hợp lý, bao gồm 2 lỗ thông khí vùng phía đằng trước đón gió vào, 1 lỗ thông gió lớn vùng sau đuôi để tránh khí, bên phía trong nón còn có các rãnh nhằm luồng khí qua.

Xem thêm: Phillips S337 Màu Đỏ 5 - Điện Thoại Philips S337

*

Thông gió phía đằng trước hàm, kết phù hợp với chắn mũi, giúp bầu không khí giữ thông mặt khác điều phối hơi thsinh sống, tránh tình trạng đọng sương có tác dụng mờ kính

*

*

Dây viền bằng nhựa dẻo, ôm gần kề size nón tạo tính thẩm mỹ và làm đẹp, vừa sút trầy.

Dây khóa

Khóa bình yên, Chịu lực, chắc chắn và dễ dàng làm việc, chịu đựng được trương lực lên đến 60kg.

*

Lớp tô phủ chắc chắn là, có độ bám dính tốt, độ bền cao.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Scratch 2.0, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Scratch 2

Thông Số Kỹ Thuật:

Thương hiệuYOHE
Trọng lượng1350 ± 50 gram (không bao gồm prúc kiện)
Tốc độ≤80km/h
Chất liệuABS ngulặng sinh
KhóaMicro lock
Phụ kiện cố nhiên mũ:Túi đựng mũThùng carton đựng mũ

Hướng dẫn đo vòng đầu, lựa chọn kích thước nón phù hợp:

*

Hướng dẫn lau chùi nón đúng cách: 


*

Hướng dẫn đội fullface đúng cách:


Mua thêm kính dự phòng những màu sắc Vàng/ Trong/ Khói

Đánh Giá mũ Yohe 970 với khuyên bảo tháo dỡ gắn kính nón Yohe 970:


Màu sắcKích thước

20# Glossy Blaông xã Thunder, 20# Glossy White Thunder, 22# Gloss Blaông xã 106, Daruma

S, M, L, XL, XXL


Hãy là tín đồ trước tiên nhận xét “Mũ Fullface Yohe 970” Hủy

Quý Khách buộc phải bsingin để gửi Reviews.


Chuyên mục: Kiến thức