Đánh giá giải thuật

*
Phân tích những lịch trình Ðệ quyVới các lịch trình tất cả Hotline các lịch trình bé đệ quy, ta cần yếu áp dụng phương pháp tính nhỏng vừa trình diễn chính vì một lịch trình đệ quy vẫn Call chính bạn dạng thân nó với nếu theo phương pháp đó thì, nhằm tính thời gian thực hiên của lịch trình A, ta bắt buộc tính thời gian thực hiện của công tác A và dòng vòng quẩn quanh ấy quan trọng dứt được.Với các công tác đệ quy, trước nhất ta nên Ra đời những pmùi hương trình đệ quy, kế tiếp giải pmùi hương trình đệ quy, nghiệm của pmùi hương trình đệ quy vẫn là thời gian triển khai của chương trình đệ quy.Thành lập pmùi hương trình đệ quyPhương trình đệ quy là 1 trong pmùi hương trình biểu diễn côn trùng contact thân T(n) và T(k), trong các số đó T(n) là thời gian thực hiện công tác cùng với kích cỡ dữ liệu nhập là n, T(k) thời hạn tiến hành lịch trình cùng với size tài liệu nhập là k, với k
*
1 \endcases" title="T(n) = \begincases C1 và n=1 \\ 2T(\fracn2) + C2.n và n>1 \endcases" class="latex" />

V. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐỆ QUY

Phuơng pháp truy hỏi hồi:Dùng đệ quy để sửa chữa ngẫu nhiên T(m) với mVD: Giải pmùi hương trình đệ quy:

*
1 \endcases" title="T(n) = \begincases C1 và n=1 \\ 2T(\fracn2) + C2.n & n>1 \endcases" class="latex" />

Ta có:

*
*
+ C2.n = 4T(\fracn4) + 2.C2.n" title="=2<2T(\fracn2)+ C2.\fracn2> + C2.n = 4T(\fracn4) + 2.C2.n" class="latex" />
*
+ C2.n = 8T(\fracn8) + 3.C2.n" title="=4<2T(\fracn8)+ C2.\fracn4> + C2.n = 8T(\fracn8) + 3.C2.n" class="latex" />= …
*
Giải sử
*
với lúc dứt ta tất cả i = k.
*
Lại có:
*

Phương thơm pháp tổng quátChia bài toán thù thành a bài xích toán bé với từng bài tân oán bao gồm form size n/b. Và cứ phân chia như vậy đến khi bài bác tân oán đủ nhỏ tuổi nhằm giải quyết và xử lý (đệ quy). Và sau khi sử dụng phương pháp này tín đồ ta đã cho là đối với pmùi hương trình đệ quy:

*
1 \endcases" title="T(n) = \begincases C1 & n=1 \\ aT(\fracnb) + C2.n & n>1 \endcases" class="latex" />Ta có:T(n) = C1 nếu n=1Với n>1 ta có:$latex T(n) = egincases O(n) & ext if a b endcases$