đánh giá công chức năm 2017

Giới thiệu

Mẫu Review và phân nhiều loại công chức năm 2017 bắt đầu nhất

Mẫu phiếu review cùng phân các loại công chức năm 2017 tiên tiến nhất nhằm mục đích Review, nhận xét quy trình chuyển động, công tác làm việc trong thời gian của các cán bộ công chức. Dựa bên trên hiệu quả của phiếu reviews với phân các loại công chức có tác dụng địa thế căn cứ đề xuất khen thưởng, kỷ phương tiện từng cá thể trong các đơn vị chức năng.

Bạn đang xem: đánh giá công chức năm 2017

Tên cơ quan,tổ chức, đơn vịCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc-------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm:............

Họ và tên: ..............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ..........................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ......................... Bậc: .................... Hệ số lương: .......

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, nhà trương, cơ chế của Đảng với pháp luật của Nhà nước:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Phẩm hóa học bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong và lề lối có tác dụng việc:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn trình độ, nghiệp vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Tiến độ với tác dụng triển khai nhiệm vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Tinc thần trách nát nhiệm cùng phối hợp vào triển khai nhiệm vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Thái độ giao hàng nhân dân:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao chỉ đạo, cai quản lý:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàng If Trong Excel, If (Hàm If)

8. Năng lực chỉ huy, quản ngại lý:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

9. Năng lực tập hòa hợp, liên kết công chức:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá chỉ ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân các loại Đánh Giá theo một trong những 4 nút sau: Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm vụ nhưng còn tiêu giảm về năng lực; không xong nhiệm vụ)

 

.................., ngày.....tháng.....năm......

Công chức trường đoản cú đánh giá

(cam kết thương hiệu, ghi rõ chúng ta tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý loài kiến của bè đảng đơn vị chức năng vị trí công chức công tác:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp thống trị công chức:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.................., ngày........mon..........năm........
 

Thủ trưởng thẳng tiến công giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết trái reviews, phân một số loại công chức của cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Xem thêm: 12 Biện Pháp Tránh Thai Ưu Việt Nhất Dành Cho Bạn, Phương Pháp Tránh Thai Nào Tốt Nhất Cho Bạn

2. Kết trái review, phân các loại công chức:

(Phân nhiều loại đánh giá theo một trong 4 nấc sau: Hoàn thành xuất dung nhan trọng trách, ngừng tốt nhiệm vụ, kết thúc nhiệm vụ, không chấm dứt nhiệm vụ)

..............................................................................................................................


Chuyên mục: Kiến thức