Đánh Giá Chuẩn Phó Hiệu Trưởng Mầm Non

Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm hóa học nghề nghiệp

Thông tư 20 chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên, hướng dẫn xúc tiến thông tư 20, Thông bốn 14, hướng dẫn thực thi thông tư 14 Đọc bài bác Lưu

Về phía dẫn tiến hành đánh giá chuẩn chỉnh Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2019-2020

Mẫu của giáo viên: chuẩn giáo viên

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ:

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và thầy giáo của ngôi trường .

Bạn đang xem: Đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mầm non

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng : nội dung reviews được điều khoản tại gần như Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT ngày đôi mươi tháng 7 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành pháp luật chuẩn chỉnh Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông .2. Cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông : nội dung review được pháp luật tại mọi Điều 4, 5, 6, 7, 8 Thông tứ số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành pháp luật chuẩn nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông .

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ:

Đánh giáchuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông:

Căn cứ Thông tứ số 14/2018 / TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành về phát hành pháp luật chuẩn chỉnh Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông dĩ nhiên Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông .

Quy trình reviews và xếp loại review theo Điều 10 của quy định cần lưu ý:

* Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tin gồm 5 tiêu chuẩn chỉnh 18 tiêu chuẩn, vào đó để ý quan tâm đầy đủ tiêu chuẩn quan trọng tất cả 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Giả dụ 1 một trong những tiêu chuẩn quan trọng hoặc 1/3 tiêu chuẩn không đạt thì chưa đạt chuẩn hiệu trưởng .* Đánh giá bán Hiệu trưởng / phó Hiệu trưởngtheo Công văn số 4529 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày thứ nhất tháng 10 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo về hướng dẫn tấn công giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tất cả 2 phụ lục :– Phụ lục 1 : Ví dụ dẫn chứng những tiêu chuẩn chỉnh .– Phụ lục 2 : tất cả 4 biểu chủng loại :Bước 1 : Hiệu trưởng tự review theo biểu chủng loại 1 trên vị trí căn cứ minh chứng ở phụ lục 1 .Bước 2 : Lấy ý kiến giáo viên theo mẫu mã 2 .Bước 3 : Công đoàn tổng hòa hợp theo biểu chủng loại 3 .

Bước 4 : Đóng cuốn hồ nước sơ review riêng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ( gồm biểu mẫu mã 1, 3 cùng 4 ), gửi thuộc phụ lục 1A và 3A về Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .


Tải xuống

Mẫu phiếu nhận xét phó hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

Bạn đang đọc: chủng loại phiếu tấn công giá chuẩn chỉnh phó Hiệu trưởng 2020 tiên tiến nhất

Bạn đã đọc: mẫu mã phiếu tấn công giá chuẩn phó Hiệu trưởng 2020 tiên tiến nhất

( kèm theo Công văn số 4529 / BGĐĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

BIỂU MẪU 01.

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1 ) thức giấc / tp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 ) thị xã / Quận / Thị xã : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 ) cung cấp học : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 4 ) ngôi trường : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 5 ) Họ cùng tên fan tự reviews : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 ) Thời gian reviews ( ngày, tháng, năm ) : … … … .. / … … … / đôi mươi … … ..

Hướng dẫn: Người được reviews điền vào cột dẫn chứng ít nhất 1 vật chứng cho nút phù hợp, tiếp đến đánh vệt X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đã có được của tiêu chuẩn (đã có vật chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không tồn tại minh chứng hoặc được nhận xét là không đạt thì ghi lại X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là bằng chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì hiệu quả tự review mới có giá trị.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Lớp 6 Có Đáp Án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Lớp 6 Có Đáp Án

Tiêu chuẩn/Tiêu chíMức reviews tiêu chí1( chưa đạt / Đạt / hơi / giỏi )Minh chứng
Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
Tiêu chí 2. Bốn tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản lí trị bên trường
Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chăm môn, nghiệp vụ phiên bản thân
Tiêu chuẩn 2. Quản ngại trị bên trường
Tiêu chí 4. Tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch cải tiến và phát triển nhà trường
Tiêu chí 5. Cai quản trị chuyển động dạy học, giáo dục đào tạo học sinh
Tiêu chí 6. Quản ngại trị nhân sự bên trường
Tiêu chí 7. Quản ngại trị tổ chức, hành thiết yếu nhà trường
Tiêu chí 8. Quản trị tài bao gồm nhà trường
Tiêu chí 9. Quản ngại trị cơ sở vật chất, trang bị và technology trong dạy dỗ học, giáo dục học sinh ở trong nhà trường
Tiêu chí 10. Quản ngại trị chất lượng giáo dục trong bên trường
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ các đại lý trong bên trường
Tiêu chí 13. Gây ra trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường
Tiêu chuẩn chỉnh 4. Phát triển mối quan hệ tình dục giữa nhà trường, gia đình, xóm hội
Tiêu chí 14. Phối kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình, làng hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
Tiêu chí 15. Phối kết hợp giữa bên trường, gia đình, làng mạc hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống và làm việc cho học sinh
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa công ty trường, gia đình, làng mạc hội trong huy động và áp dụng nguồn lực để trở nên tân tiến nhà trường
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và technology thông tin
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
Tiêu chí 18. Ứng dụng technology thông tin

Tự dìm xét (ghi rõ):

– Điểm táo bạo : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Kế hoạch tiếp thu kiến thức phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà ngôi trường của bản thân những năm học tiếp theo


– phương châm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … – văn bản ĐK học tập ( đều nguồn tích điện cần ưu tiên cải thiện ) : … … … … … … .. – thời gian : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. – Điều kiện xúc tiến : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Tự xếp loại tác dụng đánh giá2:………………………

… … … … … ,ngày … … tháng … … năm … … … …

Người tự đánh giá

( cam kết và ghi rõ họ tên ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phiếu Phó hiệu trưởng tự tấn công giá

( tất nhiên Thông bốn số 14/2011 / TT-BGDĐTNgày 08 tháng bốn năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ) Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành : ngôi trường Tiểu học tập : Họ và tên phó hiệu trưởng : … … … … … … … … … … … … … …. Năm học : … … ..

11. Thống trị học viên12. Quản lý hoạt cồn giải trí vui chơi dạy học và giáo dục13. Quản lý tài chính, gia tài nhà trường14. Cai quản hành chính và màng lưới mạng lưới khối hệ thống thông tin15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục16. Tiến hành dân chủ trong chuyển động giải trí vui chơi và giải trí của bên trường

Tiêu chuẩn chỉnh 4. Năng lượng tổ chức kết hợp với mái ấm gia đình học sinh, xã hội và xã hội17. Tổ chức phối hợp với mái ấm gia đình học viên18. Phối hợp giữa bên trường cùng địa phươngtổng điểmxếp loại

Chú ý:

1. Cách cho điểm:

– Điểm cho tiêu chuẩn chỉnh theo thang điểm 10, là số nguyên ; – Ghi khá vừa đủ số điểm từng tiêu chuẩn, tổng điểm .


2. Xếp loại: Xếp một trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.

Các minh chứng:

1. Minh chứng cho reviews Tiêu chuẩn 1 : 2. Bằng chứng cho review Tiêu chuẩn 2 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 3. Vật chứng cho review Tiêu chuẩn chỉnh 3 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 4. Dẫn chứng cho reviews Tiêu chuẩn chỉnh 4 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Đánh giá chung:

1. Những ưu điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 2. Những nhược điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 3. Hướng phát huy điểm mạnh, xung khắc phục điểm yếu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, ngày … tháng … năm … ( Chữ ký kết của phó hiệu trưởng )

Tải xuống

Đã có app VietJack trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên android và iOS.

*

*
Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube : Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để liên tiếp theo dõi đều loạt bài mới nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, mobile …. Tiên tiến nhất của shop chúng tôi .