Đài thông tin duyên hải vũng tàu

*

*

1.

Bạn đang xem: Đài thông tin duyên hải vũng tàu

ĐÀI TTDH MÓNG CÁI

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số với cách thức theo GMDSS

7903 kHz cho tàu cá

Tần số liên lạc: 8155 kHz

Cơ quan, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; Hai Phong MRCC; Viet Nam MRCC

2. ĐÀI TTDH CỬA ÔNG

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số với cách làm theo GMDSS

7903 kHz mang lại tàu cá

Tần số liên lạc: 8143 kHz

Cơ quan tiền, đơn vị chức năng TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; Hai Phong MRCC; Viet Nam MRCC

3. ĐÀI TTDH HÒN GAI

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số với cách làm theo GMDSS

7903 kHz mang đến tàu cá

Tần số liên lạc: 8173 kHz

Cơ quan lại, đơn vị chức năng TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; Hai Phong MRCC; Viet Nam MRCC

4. ĐÀI TTDH HẢI PHÒNG

Địạ chỉ: Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Phường. Phố Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TPhường. Hải Phòng

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cung cấp cứu:

Các tần số với cách làm theo GMDSS

7903 kHz đến tàu cá

Tần số liên lạc: 8101 kHz, 12359 kHz

Cơ quan lại, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Hai Phong MRCC, Viet Nam MRCC

5. ĐÀI TTDH BẠCH LONG VĨ

Tần số trực canh cung cấp cứu: Các tần số với cách thức theo GMDSS

Cơ quan tiền, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Hai Phong MRCC, Viet Nam MRCC

6. ĐÀI TTDH THANH HOÁ

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cho cứu:

Các tần số với cách làm theo GMDSS

7903 kHz đến tàu cá

Tần số liên lạc: 7960 kHz

Cơ quan lại, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Tkhô nóng Hóa; Hai Phong MRCC, Viet Nam MRCC

7. ĐÀI TTDH BẾN THUỶ

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cho cứu:

Các tần số với thủ tục theo GMDSS

7903 kHz cho tàu cá

Tần số liên lạc: 7915 kHz

Cơ quan liêu, đơn vị chức năng TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Nghệ An; Hai Phong MRCC, Viet Nam MRCC

8. ĐÀI TTDH HÒN LA

Tần số trực canh cấp cho cứu: Các tần số cùng cách thức theo GMDSS

Cơ quan lại, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, Hai Phong MRCC, Viet Nam MRCC

9. ĐÀI TTDH CỬA VIỆT

Tần số trực canh cấp cho cứu: Các tần số và thủ tục theo GMDSS

Cơ quan, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Da Nang MRCC, Viet Nam MRCC

10. ĐÀI TTDH HUẾ

Địạ chỉ: Cảng cá Thừa Thiên Huế, Thị trấn Thuận An, Huyện Phụ Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số với thủ tục theo GMDSS

7903 kHz mang lại tàu cá

Tần số liên lạc: 8149 kHz

Cơ quan liêu, đơn vị chức năng TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Da Nang MRCC, Viet Nam MRCC

11. ĐÀI TTDH ĐÀ NẴNG

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cho cứu:

Các tần số cùng phương thức theo GMDSS

7903 kHz cho tàu cá

Tần số liên lạc: 8125 kHz; 12359 kHz

Cơ quan lại, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Da Nang MRCC, Viet Nam MRCC

12. ĐÀI TTDH DUNG QUẤT

Tần số trực canh cung cấp cứu: Các tần số và thủ tục theo GMDSS

Cơ quan tiền, đơn vị chức năng TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Tỉnh Quảng Ngãi, Da Nang MRCC, Viet Nam MRCC

13. ĐÀI TTDH LÝ SƠN

Tần số trực canh cung cấp cứu: Các tần số và cách làm theo GMDSS

Cơ quan tiền, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Da Nang MRCC, Viet Nam MRCC

14. ĐÀI TTDH QUY NHƠN

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cho cứu:

Các tần số và cách thức theo GMDSS

7903 kHz đến tàu cá

Tần số liên lạc: 7927 kHz

Cơ quan, đơn vị chức năng TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Da Nang MRCC, Viet Nam MRCC

15.

Xem thêm: Sản Phẩm Từ Dầu Thô Là Gì? Phương Pháp Chế Biến Dầu Thô Các Bạn Đã Biết Chưa?

ĐÀI TTDH PHÚ YÊN

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cung cấp cứu:

Các tần số cùng cách tiến hành theo GMDSS

7903 kHz mang đến tàu cá

Tần số liên lạc: 7966 kHz

Cơ quan, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Nha Trang MRCC, Viet Nam MRCC

16. ĐÀI TTDH NHA TRANG

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cung cấp cứu:

Các tần số với thủ tục theo GMDSS

7903 kHz cho tàu cá

Tần số liên lạc: 7975 kHz, 8146 kHz, 8167 kHz, 12359 kHz

Cơ quan lại, đơn vị chức năng TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Nha Trang MRCC, Viet Nam MRCC

17. ĐÀI TTDH CAM RANH

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cho cứu:

Các tần số và cách làm theo GMDSS

7903 kHz đến tàu cá

Tần số liên lạc: 7948 kHz

Cơ quan tiền, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Nha Trang MRCC, Viet Nam MRCC

18. ĐÀI TTDH PHAN RANG

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cho cứu:

Các tần số với phương thức theo GMDSS

7903 kHz mang lại tàu cá

Tần số liên lạc: 7912 kHz

Cơ quan lại, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Nha Trang MRCC, Viet Nam MRCC

19. ĐÀI TTDH PHAN THIẾT

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cho cứu:

Các tần số và cách thức theo GMDSS

7903 kHz cho tàu cá

Tần số liên lạc: 7990 kHz

Cơ quan lại, đơn vị chức năng TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

trăng tròn. ĐÀI TTDH VŨNG TÀU

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số cùng cách thức theo GMDSS

7903 kHz mang đến tàu cá

Tần số liên lạc: 6230 kHz; 8137 kHz

Cơ quan liêu, đơn vị chức năng TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

21. ĐÀI TTDH HỒ CHÍ MINH

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số với thủ tục theo GMDSS

7903 kHz cho tàu cá

Tần số liên lạc: 8104 kHz; 12359 kHz

Cơ quan liêu, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Hồ Chí Minh, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

22. ĐÀI TTDH BẠC LIÊU

Tần số trực canh cung cấp cứu: Các tần số cùng cách tiến hành theo GMDSS

Cơ quan liêu, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

23. ĐÀI TTDH CẦN THƠ

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số cùng cách thức theo GMDSS

7903 kHz mang lại tàu cá

Tần số liên lạc: 6227 kHz, 8170 kHz

Cơ quan lại, đơn vị chức năng TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

24. ĐÀI TTDH CÔN ĐẢO

Tần số trực canh cấp cho cứu: Các tần số cùng thủ tục theo GMDSS

Cơ quan, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

25. ĐÀI TTDH CÀ MAU

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cấp cứu:

Các tần số và cách thức theo GMDSS

7903 kHz đến tàu cá

Tần số liên lạc: 7969 kHz

Cơ quan, đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Cà Mau, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

26. ĐÀI TTDH KIÊN GIANG

vishipel.com.vn

Tần số trực canh cung cấp cứu:

Các tần số cùng cách thức theo GMDSS

7903 kHz cho tàu cá

Tần số liên lạc: 8158 kHz

Cơ quan liêu, đơn vị chức năng TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

27. ĐÀI TTDH HÀ TIÊN

Tần số trực canh cấp cho cứu: Các tần số cùng cách làm theo GMDSS

Cơ quan liêu, đơn vị chức năng TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

28. ĐÀI TTDH THỔ CHU

Tần số trực canh cung cấp cứu: Các tần số cùng cách làm theo GMDSS

Cơ quan liêu, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

29. ĐÀI TTDH PHÚ QUỐC

Tần số trực canh cấp cho cứu: Các tần số cùng phương thức theo GMDSS

Cơ quan liêu, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Vung Tau MRCC, Viet Nam MRCC

30. ĐÀI TRUNG TÂM XỬ LÝ THÔNG TIN HÀNG HẢI HÀ NỘI

vishipel.com.vn

31. ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH INMARSAT HẢI PHÒNGvishipel.com.vn

Hệ thống trực canh cấp cứu: Inmarsat-C

Dịch vụ liên lạc: Fax, Data,... qua vệ tinh

Cơ quan liêu, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Viet Nam MRCC

ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH COSPAS-SARSAT VIỆT NAM (VNLUT/MCC)vishipel.com.vn

Tiếp thừa nhận với cách xử lý các dữ liệu cấp cho cứu từ những sản phẩm cấp cứu vãn trên biển, bên trên ko và bên trên đất liền

Cơ quan liêu, đơn vị TKcông nhân Hàng hải: Viet Nam MRCC, Ủy ban QG UPSCTT với TKCN

ĐÀI THÔNG TIN NHẬN DẠNG VÀ TRUY THEO TẦM XA (LRIT)