Công ty tnhh dịch vụ thương mại và đầu tư tín thành việt nam

TIN THANH việt nam CO.,LTD

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ vật móc, thiết bị và phụ tùng sản phẩm khác

Cập nhật: 7 năm trước


Từ khóa: 0106519606, 01258642222, TIN THANH đất nước hình chữ s CO.,LTD, Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Khắc fonts


Ngành nghề kinh doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Khai thác khoáng hoá hóa học và khoáng phân bón 08910
2 Khai thác cùng thu gom than bùn 08920
3 Khai thác muối 08930
4 Khai khoáng khác không được phân vào đâu 08990
5 Lắp đặt máy móc với thiết bị công nghiệp 33200
6 Bán buôn ô tô và xe gồm động cơ khác 4511
7 Bảo dưỡng, thay thế ô tô với xe gồm động cơ khác 45200
8 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
9 Bán buôn nông, lâm sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật hoang dã sống 4620
10 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy dép 4641
11 Bán buôn trang bị vi tính, lắp thêm ngoại vi và phần mềm 46510
12 Bán buôn sản phẩm công nghệ và linh phụ kiện điện tử, viễn thông 46520
13 Bán buôn đồ vật móc, thiết bị cùng phụ tùng thứ nông nghiệp 46530
14 Bán buôn sản phẩm công nghệ móc, thiết bị với phụ tùng đồ vật khác 4659
15 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí với các thành phầm liên quan 4661
16 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp ráp khác trong xây dựng 4663
17 Bán buôn chăm doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
18 Vận tải hàng hóa bằng con đường bộ 4933
19 Hoạt đụng dịch vụ cung cấp khác tương quan đến vận tải 5229
20 Cho thuê xe có động cơ 7710
21 Cho thuê vật dụng móc, thứ và vật dụng hữu hình khác 7730
22 Tổ chức reviews và xúc tiến yêu đương mại 82300

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu giúp miễn phí thông tin doanh nghiệp.