Cổng Thông Tin Sinh Viên Báo Chí

Giáo dục đào tạo với Đào tạo

Tất cả các công ty nghiên cứu, đến dù cho là giáo viên, nhân viên tốt sinh viên, những người dân có được dữ liệu trải qua can thiệp hoặc tác động với người tmê man gia cùng / hoặc thu thập hoặc so với biết tin dìm dạng của bạn tsi gia, đề xuất dứt giáo dục với đào tạo và giảng dạy lúc đầu và thường xuyên. Các công ty tài trợ của khoa cũng rất được mong mỏi chờ để thỏa mãn nhu cầu yên cầu huấn luyện và đào tạo.

Đào tạo ban đầu với tiếp tục - Kchất hóa học trực tuyến hợp tác ký kết đào tạo và huấn luyện thiết chế (CITI) trên www.citiprogram.org.

Cách đăng ký cùng với CITI và thêm những khóa đào tạo và huấn luyện bắt buộc.

Tên khóa huấn luyện CITI

Khoảng thời gian phê duyệt

Bình luận

Đào sinh sản ban đầu (* Bắt buộc)

* Nghiên cứu đối tượng người dùng con bạn (HSR) Khóa học cơ bản

3 năm

Chọn mô-đun y sinh hoặc xóm hội / hành vi

* Khóa học bảo mật thông tin và quyền riêng rẽ bốn báo cáo sức khỏe (HIPS)

3 năm

Chọn mô-đun y sinch, làng mạc hội / hành động hoặc sinc viên

Kchất hóa học thực hành thực tế lâm sàng tốt (GCP)

3 năm

Tham mê gia khóa đào tạo ví như lập kế hoạch tiến hành thử nghiệm lâm sàng

Xung thốt nhiên tiện ích (COI)

4 năm

Tsi gia khóa đào tạo và huấn luyện trường hợp phân tích được tài trợ liên bang

Đào chế tạo tiếp tục (* Bắt buộc)

* Nghiên cứu vớt đối tượng người tiêu dùng bé fan (HSR) Kchất hóa học bồi dưỡng 1

3 năm cho mỗi khóa huấn luyện bồi dưỡng

Tmê mẩn gia khóa huấn luyện tu dưỡng 1 trước khi khóa đào tạo cơ phiên bản hết hạnTmê say gia khóa đào tạo tu dưỡng 2 trước khóa đào tạo bồi dưỡng 1 không còn hạnTmê mệt gia khóa đào tạo tu dưỡng 3 trước khóa huấn luyện tu dưỡng 2 quá hạn sử dụng (ví như không tồn tại khóa huấn luyện và đào tạo Refresher 3, tmê mệt gia khóa học cơ bản)

* Khóa học bảo mật và quyền riêng biệt bốn thông tin sức khỏe (HIPS)

3 năm

Tyêu thích gia khóa đào tạo và huấn luyện cơ phiên bản một đợt nữa với những môn từ bỏ lựa chọn khác nhau

Kchất hóa học thực hành lâm sàng tốt (GCP)

3 năm

Tđê mê gia khóa huấn luyện và đào tạo cơ bạn dạng một đợt tiếp nhữa cho tới Lúc khóa đào tạo tu dưỡng trsinh sống bắt buộc khả dụng

Xung đột nhiên tác dụng (COI)

4 năm

Tmê say gia khóa huấn luyện và đào tạo bồi dưỡng

Cơ hội đào tạo và giáo dục ngã sung

Nhóm với đào tạo và huấn luyện cá nhân dựa trên giao thức nghiên cứu và phân tích hoặc phương châm với trách rưới nhiệm nghiên cứuThành viên IRB bắt đầu hoặc giảng dạy điều tra viênHội thảo trên website từ bỏ PRIM & R, AAHRPP với những người khácChính sách cùng giấy tờ thủ tục huấn luyện và đào tạo mớiCác buổi học không giống bởi vì nhân viên cung cấp

E-mail irb