Cổng Thông Tin Sinh Viên

*

*

Các tài liệumới cập nhật
*
*
*

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay: Thông tin chuyên đề số 2/2021

(H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021) Chi tiết...

Bạn đang xem: Cổng thông tin sinh viên


Thiết kế và trình bày sản phẩm quan hệ công chúng: Đề cương bài giảng

Đỗ, Thị Hải Đăng(H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013) Chi tiết...


Giáo dục thể chất (Học phần I,II,III): Đề tài định hướng giáo trình

Hà, Sỹ Nguyên(H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020) Chi tiết...


Giáo trình triết học Mác - Lênin

Phạm, Văn Đức(Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019) Chi tiết...


Tư tưởng triết học Hồ Chí Minch

Nguyễn, Đình Cấp(Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014) Chi tiết...


Con tín đồ, môi trường và văn hóa

Nguyễn, Xuân Kính(Khoa học xã hội, 2014) Chi tiết...

Xem thêm: Dota 2: Hướng Dẫn Chơi Phantom Assassin Cực Dễ Hiểu, Hướng Dẫn Chơi Dota 2: Phantom Assassin


Giáo trình Xã hội học đại cương

Trương, Thị Hiền(Nxb. Tp. Hồ Chí Minc, 2020) Chi tiết...


Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội

Nguyễn, Hồi Loan(Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019) Chi tiết...


Giáo trình lý luận nhà nước và pháp quy định

Hoàng, Thị Kim Quế(Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015) Chi tiết...


Giáo trình luật lao rượu cồn

Trần, Hoàng Hải(Hồng Đức, 2014) Chi tiết...


Tài liệu trong Tlỗi viện số chỉ phục vụ độc giả trong Học viện Báo chí và Tuyên ổn truyền. Để phát âm toàn vnạp năng lượng tư liệu bạn đọc bắt buộc đăng ký tài khoản: - Đối với cán cỗ, giảng viên cùng sinch viên của Học viện hoàn toàn có thể tự đăng ký bằng gmail nội cỗ HVBCTT(***

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt tài liệu (7008).


*

*

Duyệt theo

Chọn một đối tượng để duyệt các tài liệu.


Thư viện số Trung chổ chính giữa Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

Thư viện Trung trọng tâm ĐHQG-HCM

Trung trọng điểm Học liệu – Đại học Thái Nguim

Thư viện trường Đại học Đà Lạt

Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Thư viện quốc gia Việt Nam

Thư viện đại học Sư phạm Hà Nội

Thư viện Đại học Kinc tế Quốc dân

Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học với công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu Công bố KH&CN Việt Nam