Chiến lược sản phẩm của công ty… - thực trạng và giải pháp.

2.

Bạn đang xem: Chiến lược sản phẩm của công ty… - thực trạng và giải pháp.

Chiến lược hoàn thành và nâng cao các công năng chuyên môn của thành phầm nhằm đáp ứng nhu yếu ngày càng cao của người tiêu dùng. 4

3.Chiến lược về vỏ hộp tem nhãn. 4

3.1. Chiến lược vỏ hộp. 4

3.2. Chiến lược nhãn mác. 5

4. Chiến lược sản phẩm mới. 5

Phần II. HOạT ĐộNG cung cấp sale với yếu tố hoàn cảnh unique của người tiêu dùng TRAPHACO 6

I. Thực trạng chuyển động cấp dưỡng kinh doanh của chúng ta TRAPHACO . 6

1. Sơ lược xuất hiện cùng cải cách và phát triển của doanh nghiệp TRAPHACO . 6

1.1. Sơ lược quá trình hình thành. 6

1.2. Cơ cấu máy bộ làm chủ của công ty TRAPHACO . 6

2.Tình hình chế tạo marketing với các chủ tiêu đẫ đạt được qua một số trong những năm. 6

2.1. Số lượng cung cấp sản phẩm trong 4 năm qua. 7

2.2. Số món đồ đăng ký được cấp phát mới của Bộ y tế trong những năm 1995-1999: 8

II. điểm lưu ý Thị phần thành phầm của chúng ta cùng tài năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh thành phầm bên trên Thị phần. 9

1. điểm sáng nhu yếu Thị Trường về thành phầm dung dịch của chúng ta . 9

2. Khả năng đối đầu của thành phầm cửa hàng TRAPHACO . 10

III. Thực trạng kế hoạch thành phầm của khách hàng TRAPHACO . 12

1. Chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp TRAPHACO . 12

1.1. Chiến lược về sản phẩm. 12

1.2. Chiến lược nhãn hiệu bao gói. 13

1.3. Chất số lượng hàng hóa .

Xem thêm:

13

1.4. Về phương diện phát triến thành phầm . 13

2. Đánh giá chỉ bình thường về yếu tố hoàn cảnh kế hoạch sản phẩm của người tiêu dùng TRAPHACO 13

2.1. Điểm dạn dĩ 13

2.2.Điểm yếu đuối. 14

2.3. Nguyên ổn nhân. 14

Phần III. MộT Số GIảI PHáPhường Để HOàN THIệN CHIếN Lược SảN PHẩM CủA CÔNG TY TRAPHACO. 15

I. Định hướng chiến lược của doanh nghiệp TRAPHACO. 15

1. Mục tiêu kế hoạch của công ty TRAPHACO . 15

2. Mục tiêu sale. 15

3. Xác định thị phần phương châm. 15

II. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm . 15

1. Thực hiện gia hạn với củng ráng thành phầm hiện bao gồm. 15

2. Cải tiến bao bì cùng chủng loại model . 16

3. Phát triển mặt hàng mới toanh. 16

4. Các phương án cung cấp để hoàn thành chiến lược thành phầm của công ty TRAPHACO 17

4.1. Giải pháp về giá chỉ. 17

4.2. Giải pháp về phân pân hận. 18

4.3. Giải pháp về xúc tiến. 18

III. Một số đề nghị. 19

1. Đối với đơn vị. 19

2. Đối với Sở y tế với Nhà nước. 19

KếT LUậN 21

 

 


*
*