CHIA CỔ TỨC ĐỊNH KHOẢN NHƯ THẾ NÀO

Đối với doanh nghiệp ở bài bản vừa và nhỏ dại thì vấn đề chia lợi nhuận kế toán ít găp phải. Tuy nhiên ở các công ty lớn, vấn đề chia lợi nhuận vẫn liên tục ra mắt qua những năm. Vậy so với nghiệp vụ phân tách lợi nhuận sau thuế, kế toán tài chính cần nắm vững những sự việc gì cũng giống như việc hạch toán lợi nhuận này được ghi vào sổ kế toán như vậy nào? công tác thuế đang phải tiến hành ra sao? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn hạch toán phân tách lợi nhuận sau thuế 

*
Hướng dẫn hạch toán phân tách lợi nhuận sau thuế

Quy định phân tách lợi nhuận sau thuế

Một số điểm cần để ý về lợi nhuận sau thuế.

Bạn đang xem: Chia cổ tức định khoản như thế nào

Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi tức đầu tư trước thuế. (nếu còn đủ đk bù)Chia lãi cho những thành viên góp vốn link theo cơ chế của hợp đồng (nếu có);Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, tối phần nhiều dư quỹ bởi 25% VĐL;Trích lập các quỹ đặc biệt quan trọng từ lợi tức đầu tư sau thuế theo tỷ lệ đã được đơn vị nước quy định so với công ty đặc điểm mà lao lý quy định đề xuất trích lập;Số còn lại sau thời điểm lập những quỹ phương pháp tại điểm nêu ra trong đây được trưng bày theo phần trăm giữa vốn bên nước đầu tư chi tiêu tại doanh nghiệp và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.

+ Trích buổi tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty;+ Trích buổi tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Nấc trích 1 năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng cai quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận triển khai trước thuế bên trên vốn bên nước tại công ty phải bởi hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch;+ còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, an sinh của công ty.

Hạch toán chia roi sau thuế

a. Kết chuyển lãi vào kỳ

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanhCó TK 421 – roi chưa trưng bày (4212).b.

Xem thêm: Tất Cả Về Calamine Lotion Bán Ở Đâu, Calamine Là Thuốc Gì

Phân loại lợi nhuận cho những thành viên góp vốn:Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phốiCó TK 338 – đề xuất trả, phải nộp khác (3388).Khi trả tiền cổ xưa tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:Nợ TK 338 – đề nghị trả, đề nghị nộp khác (3388)Có các TK 111, 112. . . (Số chi phí thực trả).c. Trong năm, tạm thời trích quỹ dự trữ tài chính, ghi:Nợ TK 421 – Lợi nhuận không phân phốiCó TK 418 – các quỹ nằm trong vốn chủ sở hữuCó TK 353 – Quỹ khen thưởng, an sinh (3531, 3532, 3534)– Cuối năm, kế toán tài chính tính và xác minh số tiền các quỹ được trích thêm, ghi:Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phốiCó TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợiCó TK 418 – các quỹ nằm trong vốn chủ sở hữud. Bổ sung nguồn vốn sale từ lợi nhuận vận động kinh doanh, ghi:Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phốiCó TK 411 – nguồn ngân sách kinh doanh.)


Đăng cam kết nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tứ hướng dẫn, tư liệu về kiểm toán, report thuế, doanh nghiệp