Cách tính hệ số thanh toán tức thời

Khả năng thanh toán giao dịch tức thời là trong số những từ khóa được search nhiều độc nhất trên google về chủ đề chi trả các khoản nợ của doanh nghiệp. Trong nội dung bài viết này, exposedjunction.com đang tập trung nắm rõ khả năng giao dịch thanh toán tức thời là gì? phương pháp tính kỹ năng thanh toán tức khắc và một số trong những ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Cách tính hệ số thanh toán tức thời

*

Đây là trong số những tỷ lệ đặc trưng để tính toán khả năng thanh toán của một doanh nghiệp vì những khoản nợ thời gian ngắn đến hạn giao dịch thanh toán trong vòng một năm.

Tỷ số giao dịch hiện hành thống kê giám sát khả năng thanh toán / thống trị vốn lưu hễ của công ty.Nó mang đến nhà đầu tư biết liệu một công ty có chức năng tạo ra đủ tiền mặt nhằm thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay không.Tỷ số này càng tốt chứng tỏ công ty có rất nhiều tài sản lưu rượu cồn so với nợ phải trả.

Công ty phải đương đầu với vụ việc thanh khoản khi không có công dụng thu các khoản đề xuất thu. Một tỷ lệ dưới 1 gợi ý rằng một công ty có thể không thể giao dịch thanh toán hết các khoản nợ ngắn hạn của bản thân mình nếu tất cả các khoản nợ phải trả cho hạn cùng một lúc. Khả năng thanh toán giao dịch tức thời nhỏ tuổi hơn 1 không nhất thiết tức là công ty vẫn phá sản, tuy nhiên, nó cho thấy thêm công ty có thể đang trong tình trạng tài bao gồm kém. Mặt khác, một phần trăm quá cao có thể cho thấy rằng công ty đang thực hiện tài sản thời gian ngắn hoặc nợ buộc phải trả của mình một biện pháp không hiệu quả.

Ví dụ phương pháp tính kỹ năng thanh toán tức thời

Ví dụ 1: Ashok’s Angle Snack Center bán món ăn nhanh ở Mumbai. Ashok đang đăng ký một khoản vay để mở trung tâm đồ ăn nhanh nghỉ ngơi ngoại ô Mumbai như một chiến lược mở rộng kinh doanh. Ngân hàng của Ashok yêu mong bảng phẳng phiu của anh ấy để họ có thể phân tích địa điểm thanh khoản hiện tại của anh ấy. Theo bảng bằng vận kế toán của Ashok, ông report ₹ 100.000 nợ thời gian ngắn và ₹ 200.000 gia tài lưu động.

Khả năng giao dịch tức thời của Ashok sẽ tiến hành tính như sau:

khả năng thanh toán ngay tức thì = 200.000 / 100.000 = 2Như chúng ta cũng có thể thấy, Ashok gồm đủ gia tài lưu cồn để thanh toán các khoản nợ lúc này của mình.Điều này cho thấy hoạt động marketing của Ashok không nhiều sử dụng đòn bẩy hơn và rủi ro khủng hoảng cũng không xứng đáng kể.Các ngân hàng luôn thích hệ số thanh toán giao dịch hiện hành to hơn 1 để tất cả các khoản nợ ngắn hạn rất có thể được trang trải bằng tài sản lưu động.Vì phần trăm hiện trên của Ashok to hơn 1, nên chắc chắn là rằng anh ta sẽ được chấp thuận mang lại khoản vay của mình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Giấy Vay Nợ Như Thế Nào, Giấy Vay Tiền Viết Tay Có Hợp Pháp Không

Ví dụ 2: Căn cứ vào bảng bằng phẳng kế toán, một doanh nghiệp có tổng tài sản lưu hễ 500.000 yên và tổng nợ thời gian ngắn 1.000.000 yên.

Khả năng giao dịch thanh toán tức thời của khách hàng được tính như sau:

Khả năng giao dịch tức thời = 500.000 / một triệu = 0,5Từ đo lường trên, chúng ta cũng có thể nói rằng so với mỗi rupee vào nợ ngắn hạn, chỉ tất cả ₹ 0,5 trong gia tài lưu động.Điều này còn có nghĩa là vận động kinh doanh có đòn kích bẩy cao và cũng có rủi ro cao.

Ví dụ 3:

Tên công ty-Jaiprakash Associates Ltd. (NSE: JPASSOCIAT)

Các số lượng tính bởi ₹ triệuNgày 31 mon 3 năm 2017
Tài sản lưu lại động
Tiền và các khoản tương đương tiền3.498
Số dư Ngân hàng3.004
Hàng tồn kho137.145
Các khoản đầu tư6
Phải thu yêu mến mại19.365
Cho vay
Tài sản tài chính khác8.854
Tài sản ngắn hạn khác36.681
Tài sản lâu năm được phân loại là nắm giữ để bán17,982
Tổng gia sản hiện tại226.536
Nợ phòng hạn
Các khoản vay6.952
Phải trả tín đồ bán22.996
Nợ nên trả tài thiết yếu khác56.042
Nợ ngắn hạn khác60.835
Điều khoản44
Nợ nên trả tương quan trực sau đó tài sản thuộc đội thanh lý được phân loại là vậy để bán11,952
Tổng nợ hiện tại tại158.821

Khả năng thanh toán tức thời của JP Associates được xem như sau:

Khả năng thanh toán giao dịch tức thời = 226,536 / 158,821 =1,43Có thể nói JP Associates có thể dễ dàng thanh toán những khoản nợ thời gian ngắn nhờ làm chủ tốt nguồn ngân sách lưu động.

Ví dụ 4:

Tên công ty –Tata Steel Ltd. (NSE: TATASTEEL)

Các số lượng bằng ₹ CroreNgày 31 tháng 3 năm 2017
Tài sản giữ động
Hàng tồn kho24.804
Các khoản đầu tư5.673
Phải thu thương mại11.587
Tiền và các khoản tương tự tiền4.832
Số dư không giống với ngân hàng89
Cho vay225
Tài sản phái sinh104
tài sản tài thiết yếu khác388
Tài sản thuế thu nhập35
Tài sản ngắn hạn khác2.194
Tổng gia tài hiện tại49.931
Nợ ngắn hạn
Các khoản vay18.328
Phải trả bạn bán18.574
Nợ yêu cầu trả phái sinh674
Nợ yêu cầu trả tài chủ yếu khác6,316
Điều khoản987
Nghĩa vụ trợ cung cấp hưu trí95
Thu nhập hoãn lại23
Nghĩa vụ thuế thu nhập739
Những số tiền nợ khác4.315
Tổng nợ ngắn hạn phải trả50.051

Khả năng giao dịch thanh toán tức thời của Tata Steel được xem như sau:

Khả năng thanh toán giao dịch tức thời = 49,931 / 50,051 = 0,998Tài sản thời gian ngắn và nợ nên trả của Tata Steel Ltd. Gần như bằng nhau.Điều này có nghĩa là cứ mỗi rupee vào nợ thời gian ngắn thì tất cả ₹ 1 trong tài sản lưu giữ động.

Trên phía trên là toàn bộ nội dung về kĩ năng thanh toán lập tức của một doanh nghiệp, hy vọng thông qua bài viết bạn đọc đã và đang có tầm nhìn cơ bản về vấn đề này. Truy nã cập chuyên mục Kế toán tài chính của exposedjunction.com để cập nhật các bài viết mới nhé.