Cách Tính Độ Lệch Chuẩn Trong Excel 2010

Excel mang lại exposedjunction.com 365Excel cho exposedjunction.com 365 dành cho đồ vật MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel năm 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên hầu như tổng thể được cung cấp ở dạng đối số (bỏ qua giá trị lô-gic và văn bản).

Bạn đang xem: Cách tính độ lệch chuẩn trong excel 2010

Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các quý hiếm so với quý hiếm trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEV.P(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV.Phường gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng solo giỏi tyêu thích chiếu tới một mảng cố gắng thế mang lại các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV.P.. giả định rằng các đối số của nó là tổng cộng tổng thể. Nếu dữ liệu của người mua bảo hộ mang lại mẫu tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

Xem thêm: Hướng Dẫn In 2 Mặt Thủ Công Trong Word, Pdf, Excel, Hướng Dẫn In 2 Mặt Thủ Công Với Máy In Một Mặt

Đối với kích thước mẫu lớn, STDEV.S và STDEV.Phường trả về cực hiếm gần bằng nhau.

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng pmùi hương pháp "n".

Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tham mê chiếu có chứa số.

Các cực hiếm xúc tích và ngắn gọn và trình bày số dạng văn uống bản mà người dùng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tốt tsi mê chiếu, chỉ các số trong mảng tốt tđam mê chiếu đó mới được tính. Các ô trống, quý hiếm lô-gic, văn uống bản hoặc quý giá lỗi trong mảng hoặc tmê man chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là vnạp năng lượng bản tuyệt quý giá lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu khách hàng muốn bao gồm các quý hiếm lô-gic và kiểu biểu thị văn uống bản của số trong tđê mê chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.

STDEV.P dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu mã trung bình (number1, number2,...) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây với ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị tác dụng, nên chọn chúng, nhận F2 và kế tiếp thừa nhận Enter. Nếu bắt buộc, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để thấy toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STDEV.P(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền, giả định là chỉ làm ra 10 công cụ.