Cách sử dụng onenote

Cho mặc dù nhiều người đang ở trong nhà, sinh sống trường, hoặc trong vnạp năng lượng phòng, hãy áp dụng Onelưu ý cùng Onechú ý Office 365 nhằm ghi chxay bất cứ nơi nào chúng ta đi, bất kể điều gì bạn cần ghi lưu giữ. Onecảnh báo hay Onecảnh báo Office 365 sẽ tự động lưu giữ cùng đồng bộ hóa ghi chụ của chúng ta trên toàn bộ những thiết bị nhằm bạn cũng có thể tập trung vào quan tâm đến với phát minh của chính mình.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Resources: https://support.office.com/en-us/article/Office-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb


Chuyên mục: Kiến thức