Cách sử dụng hệ thống tài khoản kế toán

Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản – Kế toán là một ngành nghề cần độ chính chính xác trên từng con số. Và để muốn làm tốt công việc này. Bạn cần phải nắm vững các nghiệp vụ trong kế toán. Để làm được điều đó trước tiên bạn cần ghi nhớ hết các tài khoản kế toán.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hệ thống tài khoản kế toán

*
*
*
Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản tài sản: khi các khoản phát sinh tăng lên các bạn phải ghi vào nợ và khi phát sinh giảm thì ghi có.

Tài sản nguồn vốn: khi các phát sinh tăng lên các bạn ghi có và khi phát sinh giảm ghi nợ. Ví dụ cụ thể như sau: khi mua hàng, hàng hóa tăng lên. Thì sẽ ghi bên nợ thanh toán tiền mặt, giảm bên tiền mặt thì ta ghi bên có.

4. Bảng tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn

Điều cuối cùng để các bạn có thể nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán theo cách nhanh nhất là những chú ý khi định khoản hạch toán:Các bạn muốn định khoản kế toán tốt. Thì cần phải xác định được đối tượng kế toán được thực hiện bên nghiệp vụ của kinh tế phát sinh.Để không bị nhầm lẫn giữa tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Chúng ta nên ghi bên nợ trước sau đó mới ghi bên có.Đối với nghiệp vụ biến động tăng thì ghi 1 bên và khi nghiệp vụ biến động giảm thì ghi 1 bênĐặc biệt để nhìn rõ ràng trong các khoản mục ghi thì dòng ghi nợ tốt nhất ghi so le với dòng ghi có.Điều quan trọng cần nhớ là tổng giá trị tiền bên nợ và bên có phải bằng nhau.

5. Bằng tài khoản theo thứ tự đầu số | Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản

SẮP XẾP THỨ TỰ TÀI KHOẢN ĐẦU SỐ 

CHI TIẾT
ĐẦU SỐ 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN (20 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng số 11 là ba loại tiền, bao gồm 111, 112, 113 – đây là các tài khoản rất quan trọng mà bạn phải nhớ đầu tiên.

– Bắt đầu bằng số 15 là tám loại tài khoản liên quan đến hàng hóa và chi phí dở dang, bao gồm 151, 152, 153, …, 158.

– Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý đến các tài khoản: 131, 133, 141. Nên nhớ kỹ tài khoản cấp 2 của thuế GTGT được khấu trừ (133).

ĐẦU SỐ 2: TÀI SẢN DÀI HẠN (13 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng số 21 là năm loại tài khoản liên quan đến tài sản cố định, trong đó cần lưu ý đến tài khoản 211 và 214.

– Bắt đầu bằng số 22 là bốn loại tài khoản liên quan đến việc đầu tư và dự phòng tổn thất.

Xem thêm: Làm Cách Nào Để Phá Thai - 17 Câu Hỏi Cần Lưu Ý Khi Nạo Phá Thai 3 Tháng Đầu

– Bắt đầu bằng số 24 là tài khoản dùng trong các trường hợp trích trước hoặc trả trước.

ĐẦU SỐ 3: NỢ PHẢI TRẢ (15 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng số 33 là bảy tài khoản phải trả cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân. Trong đó, cần nhớ tài khoản 331, 333, 334 và các tài khoản cấp 3 của tài khoản 333.

– Bắt đầu bằng số 35 là bốn tài khoản theo dõi các quỹ trong doanh nghiệp.

ĐẦU SỐ 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU (11 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng số 41 là bảy tài khoản liên quan đến vốn chủ sở hữu và đánh giá vốn chủ sở hữu.

– Bắt đầu bằng số 46 là hai tài khoản nguồn kinh phí hình thành vốn chủ sở hữu.

– Lưu ý đặc biệt đến tài khoản 421.

ĐẦU SỐ 5: DOANH THU (3 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính

– Tài khoản 521: Các khoản giảm trừ doanh thu

ĐẦU SỐ 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT – KINH DOANH (10 LOẠI TÀI KHOẢN)

– Bắt đầu bằng 62 là bốn tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh.

– Bắt đầu bằng 64 là hai tài khoản chi phí gián tiếp.

ĐẦU SỐ 7: THU NHẬP KHÁC

ĐẦU SỐ 8: CHI PHÍ KHÁC

ĐẦU SỐ 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Mỗi loại tài khoản này chỉ có 1 hoặc 2 tài khoản, rất dễ nhớ và phải nhớ.

HỌC THỬ: https://ketoanviethung.com


Trên đây là tất cả toàn bộ nghiệp vụ, kiến thức cơ bản. Giúp các bạn có thể nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất và chính xác nhất. Mong rằng qua bài viết này kế toán Việt Hưng chúng tôi đã giúp bạn nắm vững thêm một số nghiệp vụ cơ bản của kế toán. Chúc các bạn thành công!