CÁCH LÀM TRANG BÌA SÁCH

Vâng, sau thời điểm soạn chấm dứt hết một mớ tài liệu, mang đến lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thiếu cái gì đấy chưa in ???

Thì ra là thiếu chiếc trang bìa bên ngoài. Các bạn nào đang làm cho khóa luận, báo cáo hay tài liệu nào đấy mà chưa biết làm trang bìa thì comment điểm danh đùa coi