Cách làm tốt bài trọng âm

Muốn nắn luyện nói tiếng Anh thoải mái và tự nhiên, một trong những nguyên tố đặc biệt bạn cố định cấp thiết vứt thông qua đó là trọng âm.

Nếu nhiều người đang chạm mặt khó khăn trong việc xác minh trọng âm của từ bỏ, bên dưới đấy là bí quyết đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh dễ dàng lưu giữ cơ mà các bạn cần phải biết.

*
*
Cách đánh trọng âm giờ đồng hồ anh

Quy tắc 1: Hầu không còn những danh từ và tính từ bỏ gồm 2 âm tiết, trọng âm vẫn lâm vào tình thế âm ngày tiết trang bị nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: Hầu không còn các động tự cùng giới trường đoản cú bao gồm 2 âm máu thì trọng âm vẫn lâm vào cảnh âm ngày tiết thứ 2.

Bạn đang xem: Cách làm tốt bài trọng âm

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: Hầu hết các từ bỏ có tận thuộc là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét rượu cồn từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm lâm vào tình thế thiết yếu âm máu đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp mang lại vấn đề phạt âm giờ Anh chưa chuẩn cùng chưa đúng ngữ điệu:52 đoạn phim bài học kinh nghiệm phát âm được biên soạn cực kì tinh tế để giúp bạn nâng trình giao tiếp giờ Anh chỉ trong vòng 30 ngày.
Tìm hiểu ngay

Quy tắc 4: Các trường đoản cú có tận cùng là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường lâm vào cảnh âm máu trước nó.

Xem thêm: Tổ Chức Đảng Bộ Cấp Tỉnh Ủy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tỉnh Uỷ Trong Tiếng Việt

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh tự ghxay thường sẽ có trọng âm lâm vào cảnh âm tiết lần đầu tiên.

Ví dụ:

Shortdanh sách /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Booksiêu thị /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính tự ghép

+ Tính từ bỏ ghép thông thường có trọng âm là âm tiết 1: home-sichồng, air-sick, water-proof

+ Tính tự ghnghiền tất cả trường đoản cú đầu tiên là adj hoặc adv (hoặc có đuôi ed) thì trọng âm là âm huyết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao các bạn luyện vạc âm mãi dẫu vậy không thành thạo? Quý khách hàng sẽ mắc phải các sai lầm gì, cùng làm núm làm sao để khắc phục chúng? Hãy tìm hiểu ngay những lỗi sai kinh điển về phân phát âm giờ đồng hồ Anh cơ mà fan học tiếp tục mắc phải cùng chiến thuật mang lại sự việc này trong video clip sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí chiến thuật quản lý phát âm giờ đồng hồ Anh trên đây

Quy tắc 7: Một số chi phí tố và hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive sầu, ative sầu, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: lúc xét trọng âm của các từ gồm chi phí tố và hậu tố, trước nhất hãy quăng quật các tiền tố, hậu tố đi với xét trọng âm của từ cội.

Ví dụ:

Independence => Depkết thúc /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: Những tự tất cả âm máu /ə/ thì không sở hữu và nhận trọng âm

Ví dụ:

pagodomain authority /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với đầy đủ tự rất có thể đóng những sứ mệnh thì là danh tự, tính từ => trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết vật dụng 1; là hễ từ bỏ => trọng âm rơi vào âm huyết thứ 2.

Xem thêm: Cách Bình Tĩnh Khi Làm Bài Thi ? 5 Cách Giúp Sinh Viên Bình Tĩnh Khi Làm Bài Thi

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đấy là 9 phương pháp cơ bạn dạng về cách đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh dễ lưu giữ, dễ ở trong. Bạn hãy nhờ rằng vận dụng 9 hiệ tượng này lúc nói giờ Anh để bí quyết phạt âm của bản thân trsinh hoạt phải chuẩn xác rộng, tự nhiên hơn nhé.

Top 5 nội dung bài viết học giờ đồng hồ Anh online xuất xắc nhất

Đây là các bài viết được không ít tín đồ phát âm độc nhất vô nhị vào tháng:


Chuyên mục: Kiến thức